woensdag 23 maart 2016

meta-vergelijking... toegelaten waarden


Dit blog stukje gaat over ' toegelaten waarden', een sterke invloed op de opbouw van je relaties: in deze vergelijking: je driehoeken.
Hierbij verwijst opbouw zowel naar de vorm van ieder bouwsteentje in je leven, ieder moment, als naar de opbouw van de hele structuur van je leven > de opbouw van je netwerk: je kennis(en) - en (v)aardigheden (vaak goede/beste vrienden genoemd)

Wie aan het rekenen aan driehoeken begint, krijgt van de leraar relatief gemakkelijke opgaven, waarbij de driehoek waaraan gerekend wordt altijd een hoek van 90 graden heeft.
De eerste opgaven waar je voor gesteld wordt, zijn daarmee niet noodzakelijk gemakkelijk op te lossen voor jou, want het hele concept is nieuw, de hele methode is nieuw, de hele manier van denken is nieuw.
Pas na verloop van tijd, als je ontdekt dat er ook andersvormige driehoeken ontdekt, zul je daarmee leren spelen en rekenen ( mee rekening leren houden).

Wie aan het leven begint, als baby, leert de kunst van het relateren op een zelfde manier.
In de natuurlijke situatie, in een gezonde ontwikkelingsomgeving, stellen de verzorgers zich de eerste tijd in op het zich volledig aanpassen aan de noden en het ritme van het kind.
Het kind 'doet' nog niet zoveel ( slapen, melk drinken en luiers vullen) en geeft aardig duidelijk aan wanneer haar unieke formule sin x = 1 toe is aan welk onderdeel.
Maar zodra de ontwikkeling van andere vaardigheden op gang komt, begint het ' opvoeden', de instructies over de 'toegelaten waarden'.
Daarmee begint ook de reis in de kunst van het relateren voor het kind, waarbij het uitgenodigd wordt 'zich' aan te passen aan andere driehoeken en zich in een stelsel van vergelijkingen te gaan gedragen die elkaar onderling beïnvloeden.

Terug naar de opbouw van een driehoek in de meta-vergelijking voor het leven.

Hij kan allerlei vormen aannemen, maar ze voldoen aan een paar basiskenmerken.
  • Ze bestaan altijd uit drie punten.
    (Vormen met een ander aantal punten bestaan ook, maar die beschrijven andere fenomenen, hebben andere functies)
  • De som van het aantal graden in een hoek is altijd hetzelfde.
  • De lijnstukken van punt naar punt zijn recht.
Twee typen vormen springen in het oog: 
  1. die driehoek waarbij twee lijnstukken perfect haaks op elkaar staan
  2. die driehoek waarbij geen 2 lijnstukken perfect haaks op elkaar staan.
In de opbouw van je leven , ieder moment, bestaat iedere beschrijvende driehoek uit drie elementen:
  • dat wat je zegt
  • dat wat je doet
  • dat wat je gelooft/meent
Hoe die drie zich tot elkaar verhouden, levert de vorm van je driehoek op.

Als ik ze uittekent in een driehoek met een rechte hoek, dan heb je zes varianten.Als baby verken je niet alleen de wereld van de driehoeken om te beginnen alleen aan de hand van een driehoek met een rechte hoek..... het is zelfs gegeven welke hoek recht is: dat wat je meent/gelooft dat OK is.
In jouw geloofssysteem is namelijk alles wat je doet en 'zegt' (jengelt of huilt) OK.

Maar al snel in je persoonlijke ontwikkeling kom je er achter dat er zoiets als ' toegestane waarden' bestaan. Culturele spelregels over wat wel en niet OK is om te zeggen en of te doen wanneer je in een stelsel met anderen functioneert. En he, als jong kind kun je niet overleven zonder dat stelsel. En omdat je verzorgers ook 's nachts wel weer eens willen doorslapen en hun leven oppakken in andere sectoren dan alleen voor al jouw behoeften zorgen, leer je vlug.

Met duizenden bouwsteentjes van losse momenten die eerst nog weinig verband met elkaar lijken te vertonen, leer je ook na verloop van tijd dat de hoek met dat kenmerk ' wat je gelooft/meent' die de toegelaten waarden beschrijft van wat OK is, hoe het leven in elkaar zit en hoe jij, ook op de langere termijn, in je levensbehoeften helpt voorzien, zich gaat gedragen als een constante.

Waar eerst nog 'ieder dingetje' via 'trial and error' uitgezocht dient te worden, ontstaan patronen die beschrijven wat in welke situatie ' het beste' is.
Lang niet alles moet je verteld worden. Lang niet alles gaat via een persoonlijke 'straf' of ' beloning' .
Jij leert op energetisch niveau met driehoeken om te gaan in een stelsel en je ontwikkelt daarmee je antenne. je voelt aan wat de anders is, ziet wat hij doet, hoort wat hij zegt, voelt de hoeveelheid spanning in de constructie en je weet dan welke opbouw zijn driehoek heeft.
Je weet ook ( hebt proefondervindelijk geleerd) dat de relatie het meest spanningsvrij verloopt als jij die vorm kunt spiegelen, harmonieus kunt completeren.
In dat proces leer je een veelvoud aan vormen aannemen, die je veel informatie geven over hoe ' men' zich in bepaalde situaties hoort te gedragen. Wat de toegelaten waarden zijn waar jij ook veilig uit kunt putten, mocht zich eens de situatie voordoen dat jij ergens de leiding moet nemen en anderen jouw voorbeeld volgen.

En die dag komt. Wat jij zult op een dag ook voor een vraagstuk geplaatst worden waarin jij de meeste ervaring hebt en de meest aangewezen persoon om de leiding te nemen.
Volwassenheid zit vol met zulke dagen.

wordt vervolg......Geen opmerkingen:

Een reactie posten