zondag 31 januari 2016

Onzember


Het is vandaag 31 januari, de laatste dag van de maand waarin ik dit blog begon.

De eerste maand van het jaar, dat is wat we met zijn allen tegenwoordig hebben afgesproken dat dit is.

Toch is het op de kalender nog altijd heel duidelijk te zien dat het slechts een collectieve afspraak is
(en/of dat we er genoegen in scheppen elkaar collectief iets te laten geloven waarvan we zelf weten dat anders is?)

De maanden september, oktober, november en december zijn respectievelijk genoemd naar de nummers 7, 8, 9 en 10 en waren ook ooit de 7e, 8e, 9e en tiende maand van het jaar in de toen collectief afgesproken ordening van tijd.

Als er dan even blijven bij het idee dat er 12 maanden zijn (en het jaar niet ophoudt bij het tellen tot 10), dan zou je ook kunnen zeggen dat het vandaag 31 onzember is. De elfde maand. Wat een mooie maand om een blog over Z11 te beginnen ;-)

Grappig trouwens de relatie tussen 9 en 11 ( nov- komt van 9 is de 11e maand) in het licht van dit blog stukje.

Tot in douzember!

Wie het trouwens leuk vind om meer over mijn ervaringen met collectief bewustzijn te lezen kan op dit blog terecht (wel in het Engels).

zaterdag 30 januari 2016

het doel voor ogen


Wie had ooit gedacht dat ik nog eens wijsheid en inspiratie zou vinden in dit spelletje dat met twee teams van ieder 11 personen wordt gespeeld op een grasveldje met een bal......

Er is een specifiek advies buitengewoon gangbaar als het gaat over 'een succesvol leven', wat algemeen beschouwd wordt als een uitstekend idee :

Houd je eigen doel altijd voor ogen.

Ontmoet hier, in deze blog post, de keeper die zijn eigen doel altijd voor ogen houdt.

Z11 nadenkend, wat denk je?

Is hij betrokken bij het spelletje dat aan de gang is, of drukker met de reacties van het publiek te peilen?
Heeft hij speloverzicht, enig idee waar de bal is of de andere spelers op het veld?
Heeft hij invloed op het spelverloop?
Heeft hij plezier in zijn rol als keeper?
Vervult hij de rol van doelverdediger met verve?
Ervaart hij dat hij in teamverband aan het spelen is?
Brengt het volgen van dit gangbare advies hem (en zijn team) inderdaad dichter tot het bereiken van het gewenste resultaat?
Zou hij wellicht chronisch het gevoel kunnen hebben dat er wel erg veel langs hem heengaat, met een gevoel van 'verlies'?
Is hij erg gelukkig en succesvol?

Voor hem (en zijn 10 kornuiten en de 11 betrokken bij het spel) is het wellicht aanbevelenswaardig om toch vooral andermans doel voor ogen te houden en er alle inspanningen op te richten om daar iets aan toe te voegen.
Tenzij ik natuurlijk helemaal niets van de aard van het spelletje begrijp :-)

Maar voor zover ik het speelveld overzie wordt geen enkele team erg gelukkig van teamleden die al hun energie en inspanningen richten op hun eigen doelstellingen.
Mogelijk is het andere team best wel (even) blij een keeper te ontmoeten die zijn volle aandacht richt op de inhoud van zijn eigen doel en de reacties van het publiek. Toch zal dit team hem/haar niet snel een plaats binnen de eigen geledingen aanbieden, om voor de hand liggende redenen.

Waarschijnlijk niet eens alleen omdat ze het liefst willen winnen, maar vermoedelijk ook omdat een groot deel van de lol van het spelletje zit in het spelen in teamverband en de kans te hebben je krachten te kunnen ervaren en meten en je talenten zo maximaal te ontplooien.
Toch?

Zou dat spelletje met 2 x 11 nou echt zo anders in elkaar zitten dan het spelletje met Z11?

Wat denk jij Z11?

vrijdag 29 januari 2016

Bipolaire verkenningen


“ Om mijn hoogste waarde van mijn Z11 te realiseren, moet ik dan eenvormig zijn?”
---Tja---

“ Maar ik kan niet altijd hetzelfde zijn. Ik heb zo duidelijk twee verschillende kanten die elkaar echt niet raken!
---Tja---

“De ene kant van mij is mij (en anderen) duidelijk veel meer waard. Dus die zet ik het liefst voorop!”
---Tja---

“Maar zonder die andere kant voel ik me niet compleet me-Z11!”
---Tja---

Dat deel van mezelf kan ik echt met niemand met goed fatsoen delen!”
---Tja---

“Toch is het een hele primaire kant van mij.”
---Tja---

“Zijn mensen mij nog wel toegeNEGEN als ik heel duidelijk mijn totale hoogste waarde leidend laat zijn?”
---Tja---

“Houden er nog wel mensen van mij als ik laat zien wie ik ben als ik totaal me-Z11 ben? Vinden ze me niet een zonderling of een eenling?”
---Tja---

Hetzelfde gesprek, met een (esoterische) symbolische wiskundige laag eraan toegevoegd.

“ Om mijn hoogste waarde van mijn Z11 te realiseren, moet ik dan eenvormig zijn?”
---Tja---
 “ het getal 11 bestaat altijd uit een samengesteld symbool dat bestaat uit twee enen”

“ Maar ik kan niet altijd hetzelfde zijn. Ik heb zo duidelijk twee verschillende kanten die elkaar echt niet raken!”
---Tja---
“ Het getal elf bestaat uit twee elementen, die elkaar helemaal niet overlappen.”

“De ene kant van mij is mij (en anderen) duidelijk veel meer waard. Dus die zet ik het liefst voorop!”
---Tja---
“ De ene 1 representeert een tiental,  de andere een enkele een. 10 is observeerbaar een hogere waarde dan 1 en staat in de presentatie van het concept 11 inderdaad voorop.”

“Maar zonder die andere kant voel ik me niet compleet me-Z11!”
---Tja---
“Een 11 waaraan een 1 ontbreekt, ziet er niet uit als een elf, gedraagt zich niet als een elf”

Dat deel van mezelf kan ik echt met niemand met goed fatsoen delen!”
---Tja---
“ De 1 die 10 representeert is deelbaar. De minder waardevolle enkele 1, is niet deelbaar door iets anders dan zichzelf.”

“Toch is het een hele primaire kant van mij.”
---Tja---
“ Het is een kenmerk van alle priem ( primaire) getallen dat ze alleen te delen zijn door/met zichzelf. Observeer hoe 11 en 1 allebei priemgetallen zijn.
Toch blijkt in de esoterische symboliek de 11 wel in staat tot delen en verenigen, iets wat een enkele 1 niet kan:
1 (symbool van het tiental in elf) + 1 ( symbool van het enkelvoud in elf) = 2 (aspecten).
Twee ‘ stuks’ kunnen uitstekend gedeeld worden”

“Zijn mensen mij nog wel toegeNEGEN als ik heel duidelijk mijn totale hoogste waarde leidend laat zijn?”
---Tja---
“Een  Z11 realiserend mens is de mensheid zeer toege9 en meer.
Ben je jezelf nog wel toegenegen als je functioneert op een niveau van (veel) minder dan 9, terwijl je jezelf al lang als een volwaardige 9 hebt gekend?
Ben je jezelf nog wel toegenegen als je duidelijk minder 
functioneert dan diegene die binnen je bereik ligt om met meer gemak comfortabel in te kunnen groeien om te zijn?


“Houden er nog wel mensen van mij als ik laat zien wie ik ben als ik totaal me-Z11 ben? Ben ik in hun ogen dan niet een zonderling of een eenling?
---Tja---
“ Het beeld wat je laat zien is een  helder duidelijk Z11 beeld en dat is wat anderen kunnen zien.
Een zonderling, bevat ergens een symbool zonder intrinsieke waarde (0).  Dat kan ‘0’ zijn, maar bijvoorbeeld ook  ‘10’.
Anderen zien alleen een vreemde eenling als ze ophouden met kijken nadat ze de eerste 1 van je hebben gezien, bijvoorbeeld omdat ze niet bekend  zijn met het concept van samengestelde waarden.

Wie slechts in staat is om tot 9 te tellen, begrijpt simpelweg niet goed ( is niet bekende met) wat jij symboliseert en naleeft:” Het Z11? Hoogste waarden? Huh…. Maar ik zie geen 9!” En dat klopt uiteraard als een bus. Er is geen 9 zichtbaar in Z11.
Maar er zitten wel 9 appels in 11 appels, dus die waarde is er natuurlijk wel!

Dit illustreert meteen dat wie zijn eigen Z11 kan zijn, er ook voor kan kiezen om tijdelijk ‘minder’ te laten zien. Dat doet een bewust  Z11 altijd alleen maar met het doel anderen te helpen om een hogere waarde in zichzelf aan te kunnen boren, de rijkdom van groei en evolutie en betere mogelijkheden te delen.

Dus als een 11 intensief met een 9 in gesprek is, kan het soms beter werken om zich tijdelijk vooral 9 en een 10 te tonen, als een voorbeeld hoe die stap gemaakt kan worden naar een hogere samengestelde waarde. Wat je niet kent, kun je immers niet kiezen en zelf toepassen.

Maar de stap van 9 naar 10  gaat kan natuurlijk eenvoudig de persoon in enorme verwarring brengen (vooral omdat deze groei, deze toename van ‘ iets’  niet om concrete dingen zoals appels of schijfjes metaal of plakjes bedrukt papier gaat, maar om niet-tastbare dingen zoals ‘energie in beweging’)  :
“ Iemand die zo waardevol lijkt, (zoveel goede kwaliteiten met mij gemeen heeft) zoveel ervaring heeft (de hoogste waarde 9) kan zich opeens zo zonderling gedragen ( waarde 1 en 0 nota bene, het laagste van het laagste…… !) kinderachtig en ronduit niet in lijn met het leven zoals ik het ken…. niet van deze wereld!
En dan is er die uitnodiging om hetzelfde te doen! Mijn huidige hoogste waarden los te laten voor iets wat ik alleen maar herken als minder?
En dan zegt ze vervolgens stralend dat het zo bijzonder en waardevol is om ‘ hetzelfde ding tegelijkertijd vanuit meerdere kanten te kunnen bekijken op verschillende posities?
Daaaaaacht het niet! Mij niet gezien.”

Met dit scenario in gedachten, waarom zou je in vredesnaam als een zonderling willen worden beschouwd door medemensen?
Precies, in vredesnaam.
Een Z11 heeft vrede, is vrede, begrijpt vrede als de stabiliteit die voortvloeit uit een samengestelde realiteit waarin verschillende dingen, op verschillende posities, bijdragen aan een eenheid in verscheidenheid, van aspecten die erg veel met elkaar gemeen hebben en toch een verschillende functie vervullen in het geheel.
Wie het concept van co-existerende samengestelde waarden doorleeft begrijpt, ziet een hele speeltuin aan mogelijkheden opengaan: Je kan 13 maken, 56 componeren, 87 uitproberen en wat nou als je 3 getallen gebruikt…WOW… het leven houdt niet op bij 9, maar heeft oneindige mogelijkheden om mee te spelen!

Wie een 9 is en vrede in zichzelf ( zijn gemeenschap of de hele wereld) zoekt, zoekt op de juiste plek: het Z11.

donderdag 28 januari 2016

reflectieve numerologie

Hier een illustratie van speels toegepaste wiskunde die iedere calculerende burger simpel Z11 kan toepassen:


In bovenstaand plaatje is deze numerologische routine uitgevoerd.

Zet alle individuele cijfers op een rij en tel alle waarden bij elkaar op.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 45

herhaal dezelfde actie op het tussenresultaat
4 5 = 9

-----------------------------------------------------

Nu, de reeks uitbreidend met de waarde van Z-11, krijgt de routine een extra dimensie.


We wisten al dat 0-9 samen 45 opleverde.
tel daar 11 bij op = 56

herhaal de actie van het optellen van de losse cijfers uit het resultaat
5 6 = 11

De procedure kan nog een keer gedaan worden!
1 1 = 2

-------------------------------------------------------
Het kan ook langs een andere weg gaan


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 bij elkaar optellen = 47

herhaal de actie van het optellen van de losse cijfers uit het resultaat
4 7 = 11

wat uiteraard weer leidt tot 2.
------------------------------------------------------------
Conclusies?

Wie vooral in 'meer' en 'minder' als eindresultaat  geïnteresseerd is, zal tot de conclusie komen dat je Z11 bewust in het proces toevoegen minder oplevert. 9 is duidelijk meer dan 2.

Wie vooral in de symboliek van de cijfers geïnteresseerd is, kan concluderen dat je Z11 buiten beschouwing laten leidt tot het ervaren van geNEGENheid en je hoogste waarden in het proces opnemen tot geTWEEheid*.
* Let op: 
Dit is de moderne nieuwe spelling van na de bewustzijnsverandering.... ! Dus velen kennen het woord wellicht in de oude spelling als gedweeheid, waarbij de een een ander zonder nadenken volgt
De spelling met een 'D' schepte zoveel verwarring over duurzaam samenleven, dat er onlangs voor gekozen is dit harmoniemodel nu met een 'T' te spellen. Dit illustreert immers veel beter dat iedere betrokkene uitgenodigd is om het Z11 in te brengen en via nadenken, invoelen en heldere communicatie tot een nieuwe eenheid, nieuwe (hogere) waarheid te komen, samen met anderen.

Wie vooral in de dynamiek van het speelse proces geïnteresseerd is en in opvallende patronen met opvallende consistentie, ziet hier de schoonheid dat je altijd ergens in het proces terugziet wat je Z11 eraan toevoegt, of je nu linksom gaat of rechtsom.
Send equals receive, zeggen de Engelstaligen. het is de toverformule van de esoterische Wet van de Aantrekkingskracht. Je ziet je Z11 gespiegeld, hoe je het ook aanpakt!
Behoor je tot deze categorie, dan is het je waarschijnlijk al opgevallen dat in alle hier genoemde gevallen de hoogste gebruikte waarde zich aan je toont. 9 bij de reeks t/m 9, 11 bij de reeks t/m 11.

Ach, wat jouw conclusie ook is, spelend met deze spiegel....
Misschien is de hoogste waarheid hier wel dat je wellicht het meest helder je Z11 kunt zien als je echte wis-kunde op je beslagen spiegel toepast.
Ofwel, de kunst van het wissen (iets wat je niet (meer) nodig hebt rustig kunnen verwijderen) :-)
Schoonheid zit immers soms simpelweg in schoon-maken.woensdag 27 januari 2016

contact met zelf


"Wie tot 10 kan tellen
kan de hele wereld bellen....

Waarom zit er op dit toestel dan een elf?

De pauzeknop verbindt je rechtstreeks met jezelf."


ambassadeur voor me-time