donderdag 31 maart 2016

meta-vergelijking .... een punt makenSommige dingen lijken heel vanzelfsprekend.
De techniek van ' hoe een driehoek gemaakt wordt' bijvoorbeeld.

Hoe creëer jij een driehoek?

Mijn inschatting is, dat jouw antwoord te vinden is ofwel::
 1. " je maakt drie afzonderlijke punten en verbindt die met drie rechte lijnen" ofwel
 2. " je maakt drie lijnen, waarvan het eindpunt van de een, het beginpunt van de volgende is."

Deze blog post gaat over een derde methode, die zo vanzelfsprekend en natuurlijk is dat hij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.
Juist in het kader van het werken met Energetische Transactie driehoeken die altijd recht doen aan de kenmerken van het leven (sin x = 1), schat ik in dat juist deze derde methode aandacht verdient van wie op zoek is naar inspiratie om zijn/haar/het leven organisch vorm te geven.

Deze methode is gebaseerd op het idee dat een gezonde driehoek in staat is zichzelf te vormen, heel effectief omgaand met energie en informatie.

Huh?

OK, tijd voor wat uitleg.

Hoewel wat dieper onder de oppervlakte verborgen, zowel methode 1 en 2 beginnen met 1 punt.
Daar waar je pen het papier voor het eerst raakt, die eerste 'toets' van inkt die in de eerste nano-seconde van het creatieproces zichtbaar wordt op het witte papier, kun je wiskundig beschouwen als een punt.

Daarna ga je duwen en trekken, meten en berekenen hoe lang je een lijnstuk zult maken, waar het volgende punt zich zal bevinden voor de 'knik' en dan bij lijnstuk drie moet je erg goed opletten om 'goed' uit te komen, zodat je eindpunt het oorspronkelijke beginpunt precies raakt.
Wil je een perfect haakse hoek, ergens...... dan moet je dat heeeeeeel zorgvuldig opmeten.
Hard werken dus, dat maken van een driehoek, een complex proces.

Maar in de natuur groeien vormen organisch. Twee elementen van een tegenovergestelde orde komen samen en versmelten (een grote eicel en kleine zaadcel) tot 1 cel. Die gaat (via deling... zonder tot een breuk te komen) expanderen, groeien, vermeerderen, groter worden.
Tot een plant, een dier, een mens, dat hangt van zijn parameters in de sin x = 1 functie af.

Als de twee elementen, een blobje zwarte inkt op een groot stuk wit papier, samensmelten kun je inderdaad heel lang wachten om dit ene nieuwe fenomeen dat karakteristieken van beide ouders bevat (papier en inkt) miraculeus tot een driehoek te zien groeien en.... daar heb je een goed punt.
(Dat is zoals deze papier/inkt productie nu inderdaad heet ;-)  )

Bij het maken van Energetische Transactie Driehoeken voeg je bewustzijn en energie toe aan de magische mix van 'dingen'. Jouw bewustzijn.
Dat brengt energie in beweging, geeft het richting, zonder dat je ook maar een spier hoeft te gebruiken om enige materiële massa van substantieel gewicht in beweging te zetten. ( Nou ja... een beetje van je grijze massa dan....maar dat gaat niet op fysieke kracht)

Veel punten op papier zullen ongeveer 'rond' zijn.
Een punt in energie van een levend organisme beschrijft wel altijd een deel van een cirkel (die rond is), maar als je nou heeeeeeeel erg zou inzoomen op het allerkleinste flintertje energie (de punt), dan zulk je zien dat hij kenmerken vertoond van een andere vorm die hetzelfde Nederlandse woord 'punt' heeft:  een driehoek.

Alleen... die punten van die driehoek vallen (ogenschijnlijk- voor het blote oog) volledig samen.

Wat er gezegd wordt, is gelijk aan wat er gedaan wordt en wat er gemeend wordt.

Dat lijkt een EST te beschrijven, behalve dan dat het geen (haakse) hoek bevat, want er is geen ruimte voor een haakse hoek van twee lijnstukken als drie punten volledig samenvallen.

Om de groei mogelijk te maken is een kleine (in)spanning nodig die de ruimte maakt waar de drie punten zich dynamisch ( sin x = 1 beschrijft een sinusgrafiek, een golf-beweging) tot elkaar gaan verhouden.

Ben je toe aan een nieuwe creatie in energie ( je zit op een dood of zeer onbevredigend punt) dan kun je hier een organisch groeiende driehoek uit creëren door eerst dat ene punt heel duidelijk en bewust (rustig) te maken. 

Ik meen:"Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"
Ik zeg: "Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"
Ik doe: ( niks (!) anders dan) me voor een moment volledig bewust zijn van zeggen en menen: "Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"... daarbij stil staan met bewust ontspanning: de spanning, de stroom van de energie in enig ander proces reduceren.

Alle energielijnen, van welke lengte dan ook, trekken zich terug op dit moment, op dit punt in de tijd.naar 1 ding, een proces-keuze.

Dan is de energetische singulariteit daar waarmee de nieuwe driehoek opgestart kan worden.
Het leven wil ' vooruit', relateren, posities innemen, sin x = 1 uitdrukken op jouw unieke wijze in lijn met jouw toegelaten waarden.
Het popelt nu om van jouw bewustzijn het leven ingeblazen te krijgen, de spanning die zich opbouwt omdat de energietoestroom van de levensenergie gewoon doorgaat in een ontwikkeling te ontladen. Te lang stilstaan, is wat het leven betreft, achteruitgang (in de kwaliteit van leven).

Zodra jij je aandacht ook maar een millimeter verplaatst en ergens anders op richt dan dit ene punt, heb je meerdere punten gecreëerd en ga je die energiek (energetisch) met jezelf verbinden.
De oude situatie opnieuw? Kan .
Maar als je echt een nieuw begin wilt, die recht doet aan alles wat je tot dit moment was, waar je nu bent en waar je naartoe wilt op een organische manier dan kun je dat leven heel gericht inblazen, zonder zelf te hoeven weten of calculeren welke vorm je driehoek nu, hier het beste kan hebben.

Ik zeg: "Ik vraag het deel van mij dat hier, nu, vanaf dit punt vol vreugde en vertrouwen, de leiding te nemen ov er de formatie"*
Ik meen: dat er een deel is in mij dat precies weet wat mijn sin x = 1 formule is en wat de mogelijkheden zijn binnen de toegelaten waarden in het stelsel waar ik hier deel van uitmaak.
Ik doe: niets anders dan me bewust zijn van de leiding die ik via mijn intuitie ontvang.

Pas zodra ik de energie voel stromen en bijna 'opspring' om iets dat duidelijk en sterk naar voren komt (vreugdevol en vol vertrouwen) te zeggen of te doen ga ik mee in de uitvoering van het verkennen en vergroten van de nieuwe driehoek. Een nieuwe expansie van mijn energetische universum.

(Lees dit nog eens met de gemiddelde beknopte wetenschappelijke beschrijving van het ontstaan van (het leven in) het Universum in gedachten en/of de beschrijving van hetzelfde fenomeen uit Genesis ( niet de popband, maar het bijbeldeel en zoek de verschillen......)

*
Grappig detail is dat ik die vraag vaak in het Engels stel, werkend in een internationale omgeving.

"I ask the part of me that can happily and confidently take the lead in this sitution to come to the front, I surrender"
 Opvallend is dat ' taking the lead' op de manier uitgesproken zoals ik het zeg/denk betekent ' de leiding nemen'.
Maar 'lead' is ook het Engelse woord voor lood, dus in Alchemistische termen zou ik ook kunnen zeggen dat ik mijn ijkpunt even kwijt ben en aan mijn ' support systeem' vraag om een lijntje te leggen naar het ijkpunt.

Alles wat ik 'doe' is daar energetisch de ruimte voor maken in mijn bewustzijn.
Daar maak ik altijd een punt van in een situatie die zich duidelijk buiten de toegelaten waarden van mijn unieke sin x = 1 situatie beweegt.

Door dat te doen, vorm ik mijzelf .... wat weer een Nederlandse uitdrukking is voor jezelf iets leren.
En ja.... ik ben autodidact op vele terreinen.
(-:

woensdag 30 maart 2016

meta-vergelijking .... redenering
Een verkenning van een ander Nederlands woord dat we allemaal vaak gebruiken en waarvan we denken dat we precies weten wat we ermee bedoelen. (Het doel, als in, waar we op mikken uit te komen, ervan begrijpen).

Gebruik makend van onze gradenboog, kunnen we dan al een tekening maken van een belangrijk deel van de kenmerken van de transactie.

We weten immers exact wat er wordt gezegd:  ' het betreffende woord' en hoe lang dat is.
We zijn er zo zeker van dat 'we' het allemaal volkomen eens zijn over de bedoeling, dat we er niet eens meer over nadenken... het gedraagt zich als een constante, het staat dus vast en we beschouwen het als een 100% rechte hoek omdat we het er allemaal over eens zijn.
We weten dan ook wat te doen, vooral als het om een werk-woord gaat, wat een hoge mate van 'doen'/ 'actie'  impliceert.
Dat geeft dus heel wat informatie over een aantal kenmerken van de Energetische Transactie driehoek.

We kennen de lengte van het lijnstuk ' wat ik meen/geloof' naar ' wat ik zeg.
We stellen de hoek van 'wat ik meen' op 90 graden = loodrecht.

Wat je dan precies doet en hoe lang, is de grote abstracte onbekende in de vergelijking die de driehoek van dat moment beschrijft, maar toch weet je al heel veel zeker over deze driehoek.

Het woord hier is:

REDENEREN
(taalkundige lengte : negen letters, waarvan 3 verschillende)

Betekenis eenduidig:
doelgericht nadenken, gebruik makend van logica

Ingevoerd in de de Energievergelijking van het leven voor analyse om te voorspellen hoe lang mensen in het stelsel van de Nederlandstalige mensheid stil willen/zullen staan bij de implicaties van dit simpele, eenduidige werkwoord:
Als we nu eens aannemen dat:
E = relatief erg laag en vrij constant is (het wordt immers algemeen als een volkomen recht hoek beschouwd, het vormt dus de basis van een EST, levert nergens conflicten op met sin x = 1)
M = relatief een hoge waarde (de meeste mensen, bijna alle, de massa dus) is het eens hierover, er is een hoge overeenstemming, dat beschrijft dus veel massa met veel gewicht aan M.

Als E, de motivatie om energie-in-beweging te zetten over dit vraagstuk zeer gering en aardig constant is (wat heb je eraan om je in iets te verdiepen waar iedereen het over eens is?! Er zijn genoeg problemen op de wereld die mijn aandacht en energie nodig hebben zonder problemen te zoeken waar ze niet zijn!);
en M relatief hoog en ook constant;
dan is de verhouding met C-kwadraat wel duidelijk. Je zet hier relatief weinig van je bewustzijn op in.

Maar stel nu eens, gewoon als gedachtenexperiment, dat 'redeneren' in zijn aard een fractie langer is en iets onzichtbaars bevat  dat in de (wel-)vaart der volkeren voor het gemak (en de snelheid) wat is weggevallen, niet meer gehoord en/of verstaan wordt.

Wat nou als de oorsprong van nadenken ( je grijze massa gebruiken), gebruik makend van logica historisch ligt in : REDEN EREN.
Dan verandert alles wat je over deze Transactie dacht te weten! Op basis van letterlijk ' niets', meer loze ruimte.

Het lijnstuk van 'wat je meent/gelooft' is niet alleen een fractie langer, het loopt ook onder een net iets andere hoek eruit weg, want... er is nu twijfel over de eenduidigheid van de definitie! De hoek lijkt zo op het oog wel 90 graden, maar is reden eren dan nog wel exact hetzelfde als redeneren? Is iedereen in de massa het daar wel over eens? Wat zeg ik nou eigenlijk en wat bedoel ik ( meen ik/geloof ik) daar eigenlijk precies mee?

Die gedachte alleen al brengt (automatisch) een verandering in je energiehuishouding teweeg brengen.
Er is iets een stuk minder duidelijk dan je dacht. Conflict in je waarden!
Je denkt langer na over een issue dan de massa zou doen en je bent je daarvan bewust.
Hoe vang je die energiesprong en gedachtesprong nu elegant energetisch op?

Je kan bijvoorbeeld besluiten er  'geen aandacht ' aan te geven en het als onbelangrijk af te doen, omdat de massa het niet belangrijk vindt. Dat kan, dan ben je hier allemaal niet anders van geworden. Je landt op exact dezelfde locatie als waar je bent gesprongen. Je beoordeelt de minieme rimpeling op het water van je innerlijke wereld als insignificant en gaat verder met het uitwerken van je driehoeken ( oplossen van je 'werkelijke' problemen.
Saillant detail, daarbij maak je veel en vaak gebruik van het gereedschap redeneneren!

Of, je kan besluiten dat je dit veelgebruikte gereedschap toch tenminste zelf goed wilt leren kennen en hanteren en het daarom toch eens op je mentale werktafel met aandacht uit elkaar haalt en wat energei besteedt om het aan de binnenkant te bestuderen.
Het valt immers in twee delen zeer herkenbare delen uiteen die wel heel gemakkelijk van elkaar los laten als je er ook maar een vleugje meer bewustzijn op los laat. Kost nauwelijks moeite.

In de energievergelijking:
Iets meer C-kwadraat en iets meer energie...... dan verschuift het gewicht van 'wat de massa denkt' al naar een 'tandje lager'.

Als je dan je meetgereedschap als GEO driehoek gebruikt ( ipv je ego-driehoek) en daarmee het ECO-logische rekensysteem ipv het CEO rekensysteem, zodat je je transactie om hier, in dit vraagstuk, energie te steken ijkt op de hoogste orde , zodat je weet dat je C-kwadraat recht doet aan de hoogste waarden in dit universum.........

Dan..... schrijf je een stukje als dit.

En zie je dat de reden eren een hele bijzondere transactie is.

De reden, is de oorsprong, vaak begrepen als de oorzaak, voor wie meer belang hecht aan dingen, feiten en statische modellen.
De oorzaak in een redenering is vaak iets anders dan het beoogde effect, omdat de actie redeneren meestal op een probleem wordt losgelaten.
De oorzaak van een redenering (meest gehanteerde methode), de reden achter het redeneren,  is dat er iets ' kapot is' of er ergens een ' tekort aan' is en de actie redeneren heeft dan als beoogd effect om dat probleem op te lossen, zodat alles weer naar behoren functioneert.

In een dynamisch model gaat de reden over de oorsprong, de impuls van de beweging vanaf een bepaald punt, de verandering en de landing op een andere plek.
Het gaat dus over het beginpunt, het eindpunt en de beweging om van het ene punt naar het andere te komen. (Daar is de driehoek weer, met 3 punten die met elkaar in  relatie staan en waarvan de relatieve positie de kenmerken van de totale ervaring bepalen).

In het dynamische model wordt redeneren, (doelgericht nadenken, gebruik makend van logica) dan ook simultaan opgevat als  de 'reden eren'.
Het sluit elkaar niet uit, het overlapt elkaar juist, versterkt elkaar.
' Reden  eren' ; eer bewijzen, elegant recht doen aan de oorspronkelijke beide zijden van de transactie 'de oorsprong': het startpunt van een situatie en het beoogde resultaat.
De oorspronkelijke bedoeling ( het beginpunt dus) en het oorspronkelijke ( originele/bijzondere sprong makend die recht doend aan de basis ( = oorspronkelijke) vergelijking sin x = 1)  op een levendige / dynamische manier en de oorspronkelijke bedoeling ( het doel, het eindpunt dus).

Deze redenatie over redeneren, is daarmee een uitnodiging voor een feestje om de reden(en) voor het leven te eren en Z11 ook veel gedachtensprongen/oorsprongen te maken, waarbij je zult ontdekken dat je steeds gemakkelijker van de 'grond' komt als je bewust steeds iets minder gewicht aan de rol van de grijze massa geeft. Steeds elegantere oorsprongen maakt, minder struikelt bij de landing of je redenering niet van de grond krijgt.
Dat je ook steeds meer oog krijgt voor de dingen die je eerst niet waarnam..
De spatie, tussen reden en eren, bijvoorbeeld.
Of een verband tussen hoe je je gereedschap ' redeneren' begrijpt (vast, of wat losser) en de reden van (je) leven (haar aard en kwaliteiten)

De cirkelredenering is weer rond.

Je begrijpt nu ook waarom ik niet goed begrijp hoe zoveel moderne' spirituele' teksten zo roerend het met elkaar eens lijken te zijn dat om het leven te eren, de diepste bedoeling ervan te kunnen ervaren en recht te doen,  je vooral het gereedschap ' redenenen'  je verstand op een gezonde manier gebruiken, moet afschaffen.
Afschaffen lijkt mij niet zo'n goed idee. Bijstellen, herijken, ruimer zien en gebruiken waar het oorspronkelijk voor bedoeld lijkt te zijn, lijkt mij net een snufje nuttiger.

(-:


dinsdag 29 maart 2016

meta-vergelijking. de wortel van
Veel mensen zijn op zoek naar de 'wortel van al het kwaad'

Als deze mooie formule inderdaad het leven in dit Universum beschrijft, dan is dat er gemakkelijk uit af te leiden.


De wortel van het kwaad....
In een wereld waarin 'goed' en 'fout' zelden de hele waarheid beschrijven en cruciale informatie nogal eens anders gespeld worden of weggelaten (inderhaast, door de steeds grotere (wel-) vaart die we nastreven), wordt hiermee wellicht het veel meer neutrale

de wortel van het kwadraat?
bedoelt.....?

Dat is simpel!

De (wiskundige) wortel van het kwadraat van C (Consciousness, bewustzijn) is .... C, ofwel bewustzijn.

En, biologisch natuurlijk (ecologisch) gezien, is de wortel van een plant nogal een cruciaal beginpunt bij groei en verandering.

Energetisch gezien is de wortel van een plan nogal cruciaal bij groei en verandering.

Ecologisch gezien is overconsumptie door mensen die menen dat de formule voor kwaliteit van leven staat voor Economy = Money (Consumption-squared)  en dat de waarde van de E steeds moet toenemen inderdaad de wortel van al het kwaad (schade) dat aan het welzijn van het leven op deze planeet wordt toegebracht.

In de formule van de hogere orde* ( de ECO logische, ipv van de CEO logische) is het ook de C; het lage bewustzijn hierover, in verhouding tot het vele belang dat aan geld en (wel-) vaart wordt gehecht. De cirkelredenering is weer rond :-) 

*
Die harmonieus  is afgestemd is op de Universele Toelaatbare Waarden. (zie blog post over ECO en CEO)

(-:

meta-vergelijking..... macht


Het is echt grappig, fascinerend en boeiend hoe inspiratie voor dit blog me toe waait (en hoe mooi het allemaal past in de meta-vergelijking!)

Gisterenmiddag las ik een stukje in een boek dat ik eerder heb gelezen van Neale Donald Walch; gelukkiger dan God.... in het Nederlands. Daarin gaat hij in op de relatie zoals hij die ziet tussen de inzichten uit de serie 'Conversaties met God' en ideeën over de Wet van de Aantrekkingskracht.

Met nu in mijn achterhoofd de E= M(C-kwadraat) formule met de invulling:
Energie equals Masse times Consciousness-squared
(en zijn praktische toepassing in sociaal-emotionele ontwikkelingen)
kregen diverse alinea's een geheel andere lading en kon ik sommige regels, met een grote glimlach, zo overnemen in mijn boekje met aantekeningen van gedachtenflarden. (Plagiaat! :-) )

Een van de mooiste vond ik de zinnen waarin over 'eigenmachtigheid' werd gesproken (als term voor de invloed die je zelf hebt)  en over de 'hogere macht' (God, is de term die Neale Donald Walsh  graag gebruikt) en hoe daar een heel direct samenwerkingsverband tussen bestaat (altijd, of jij dat nou bewust weet of niet).

Macht? Twee soorten macht die zich direct tot elkaar verhouden? Hmmmmmmm......:

Energie equals Masse times Consciousness-squared is in correct wiskundig Nederlands:

"Energie is Massa maal Bewustzijn-tot-de-tweede-macht."
In de internationale formule staat dat tweetje altijd hoger. Het is dus het symbool van wiskundige 'macht' in dit geval de 2e.


Dat beschrijft meteen de relatie: het (zelf-)bewustzijn vermenigvuldigt met het het (zelf-)bewustzijn.

Nog veel meer andere mooie, geweldig mooi passende gedachten borrelden op.
Dus........
Wordt vervolgd.....

maandag 28 maart 2016

meta-vergelijking..... hoe recht is recht?
Even over de rechtheid van hoeken, de mate waarin ze recht geschapen zijn,   'rechtschapen' zijn.
( In het Engels betekent shape, vorm..... de mate van rechtgevormdheid?)

Het is in een oogopslag duidelijk dat een hoek van 70 graden geen hoek van 90 graden is.
Daar heb je geen seconde twijfel over.

Maar wanneer is een hoek niet precies 90 graden meer?

Met het blote oog, op een klein ' papiertje'  is 89,5 graden net zo recht als 90,4 graden, want afgerond.... 90 graden. Het valt mogelijk zelfs allemaal binnen de breedte van het 90 graden streepje op de gradenboog, dus..... het is recht. Kijk maar!
Dat je daarmee al een variantie van 0,9 graden hebt bij elkaar opgeteld (afgerond.... 1), doet er voor de metingen op de korte termijn van een klein 'papiertje' ook niet zo toe. De conclusies waar je binnen de context van je berekeningen op uitkomt komen (je) prima uit.

Maar ja, je wilt niet alleen vandaag kwaliteit van leven en volgende week en volgende maand.
Je zet niet alleen een rechte koers uit voor een doel vandaag, maar hebt mogelijk ook wensen, doelen die je wilt voor volgende maand, volgend jaar. Dat hoeft niets specifiekers te zijn dan 'een goede gezondheid genieten en prettig gezelschap', wat de meeste mensen wel aanspreekt, ook op de langere termijn.
Wie op/ met lange lijnen gaat rekenen kan maar beter wel heel accuraat zijn als hij op een bepaald punt wil uitkomen.
En rekening houden met de invloeden die de natuurlijke kernmerken en vorm van (belevings-) wereld hebben. (stromingen die van invloed zijn en afbuiging).
Navigeren op de sfeer (sphere = bol, van sociaal-emotionele energie in dit geval, gedachten en gevoelens) kent vele nuances: cijfers achter de komma.

Voor iemand met gevoelig meetapparatuur (een Hoog Sensitief Persoon) kan het heel lastig communiceren zijn met iemand die geen meetapparatuur met een hoge sensitiviteit gebruikt.
De tweede persoon is stellig van mening dat hij/zij volledig in zijn recht staat met zijn doen en laten en fantastisch op koers ligt in het bereiken van zijn individuele doelen en de doelen voor de gemeenschap waarin hij/zij leeft.
De HSP hoeft alleen maar haar (of zijn) geoefende timmermansoog op de hele energetische constructie los te laten om te zien dat er iets niet in de haak(s) is, wat nadelig is voor de algehele structurele integriteit (van een persoon en/of een stelsel).
Invoelen (een energetische waarde opmeten) in de situatie met de zorgvuldig (aan de Universele Waarden) geijkte 'apparatuur' levert alle informatie op en een gedetailleerde analyse van de situatie en meestal een suggestie voor een (doorgaans) kleine koerswijziging.

Maar omdat de 2e persoon niet ziet, niet opmerkt, niet bewust waarneemt op zijn eigen radar dat er iets niet helemaal goed gaat met zijn navigatie op de sfeer, zal hij ook niet snel aannemen dat hij  
 1. echt niet helemaal recht doet aan zijn eigen (!) hoogste waarden (hetzij alleen binnen in hemzelf, vaak ook binnen de sociale stelsels waar hij deel van uitmaakt)
 2. dat dat op de lange termijn 'kwalijke' gevolgen heeft (niet in lijn is met wat hij (!) wil bereiken)
 3. dat deze voorgestelde minieme wijziging in zijn zeg/doe/meen driehoek (zijn 'gedrag', zijn keuzes en de uitvoering daarvan) zoveel zal uitmaken, op de langere duur.
 4. dat het uitvoeren van deze voorgestelde minieme wijziging nu, een preventie is van het moeten inzetten van een enorme (lastige) koerswijziging die bakken met energie (en wilskracht, tegen de stroom van de ingesleten gewoonten in) gaat kosten in de toekomst.
Vaker zal deze persoon tot de conclusie komen dat de HSP 'gek' is en dingen ziet die er niet zijn.
Afwijkingen aan zijn rechtschapenheid, godbetert.....*

Tja, beiden kunnen het over een ding roerend eens zijn: de tijd zal het leren.
De tijd zal laten zien hoeveel een klein verschil in waar-neming ( wat nogal eens met een omkering wordt gespeld door diegenen die hun geodriehoek als een ego driehoek hanteren als een : waar mening).
De HSP meent niet zo veel over wat waar is (als uitdrukking van een constante altijd gelijkblijvende waarde).
De HSP neemt waar ( als vaststelling / observatie van wat (en hoe) er hier en nu beweegt in het wereld van de energie) en welke kant dat opgaat.
De HSP weet dat het een moment-opname is (maar ziet ook het patroon van een serie van momentopnamen die op exact dezelfde koers duiden).

*
De HSP twijfelt niet aan je goede bedoelingen en twijfelt er ook niet over of je zelf gelooft dat het prima gaat.
De HSP weet, ziet, observeert dat je moreel kompas niet geijkt is op de Universele Waarden.
Ook al  praat zij er met een gepassioneerde urgentie over alsof je er mijlen naast zit, de afwijking is mogelijk minder dan 1 graad.
Op papier zit je er nu inderdaad wellicht maar een halve millimeter naast, wat een pietluttigheid!

Zij weet dat je je leven niet op papier of op een computer leeft en dat je graag lang en gelukkig wilt leven.
Doorgaan in het volharden in je huidige keuzes, brengt je daar ( volgens haar gevoelige meetapparatuur) in dertig jaar tijd, niet naartoe..... tenzij je natuurlijk het roer ergens drastisch om-gooit.

zondag 27 maart 2016

meta-vergelijking..... de grijze massaEen bepaald soort massa verdient een eigen blogstukje: de grijze massa.

Het is grappig om te observeren dat we in onze taal daar twee typen dingen mee aanduiden:
 • onze hersenen (de massa waarmee we onze eigen indrukken bewerken)
 • de gezichtloze, saaie, routineus opererende, vrij passieve * 'bulk' van de mensheid
* mensen met passie, worden dan juist vaak weer met kleurrijk aangeduid.

Een andere grijze massa waar we in onze wereld bekend mee zijn, die vaak een sluier over warme en zonnige dagen legt, is... een wolkendek. Die laag die zich dan tussen onze dagelijkse dag en de zon bevindt.
Die, zeker als hij totaal grijs is, het zicht op de zon totaal ontneemt zodat je mogelijk nauwelijks een idee hebt waar de zon zich ten opzichte van jou bevindt.
We voelen ons over het algemeen beter, levendiger, opener, warmer, lichter, vriendelijker, geduldiger, optimistischer als de zon schijnt en de lucht lekker veel blauw laat zien.......

Het wetenschappelijke adagio ' je moet (altijd) je grijze massa gebruiken om tot bevredigende oplossingen te komen' en het spirituele adagio ' je moet je grijze massa absoluut niet (nooit) gebruiken als je een passievol leven wilt leiden' brengt je daarmee in een ongelooflijke spagaat.
Een spagaatvorm van een energetische driehoek, hoe knap geconstrueerd ook, beschrijft uiterst zelden een EST.

Toch is het precies deze spagaat die de springplank vormt voor het bewust maken van een oorsprong.
Als je de plek ziet ( in de E = M (C-kwadraat) vergelijking nieuwe Z11-bewust-zijn stijl) waar hij volledig en heel natuurlijk tot zijn natuurlijk recht komt om daar te geraken waar de zon altijd schijnt.
Wordt vervolgd......

meta-vergelijking ..... theoretische achtergrond oorsprong


De theoretische achtergrond van de oorsprong.

Ik schreef eerder de interpretatie waar ik mee speelde van E= M(C-kwadraat) in het Engels:

Energy equals Masse times (consciousness-sqared)

Ik beschreef ook eerder de observatie over hoe we ons sociaal-emotioneel gedragen als mensen in de westerse wereld, ons gedrag spiegelen aan wat de massa zegt, doet en meent:

Dat komt zelfs terug in de symbolische weergave van het verschijnsel dat we elkaar nadoen en napraten en niet van die norm durven/willen/kunnen afwijken:
Ze/We Lijken allemaal op elkaar!
L ( de letter met de twee haaks op elkaar staande lijnstukken) plus ijken..... waarop is het geijkt?... op elkaar). Het is bijna een taalkundige Elkaar-kwadraat dat de sociaal-emotionele beweging van de massa beschrijft!

Ik vermelde ook dat de M uit de vergelijking, de vorm die de massa aanneemt, zich in onze perceptie als een vaste waarde, een constante gedraagt die een grote intrinsieke en relatieve waarde heeft (de Massa is, als in de bestuurder).

Het is dan logisch dat als we de eigenschappen van ons zelf (de waarden van C-kwadraat) spiegelen aan de massa, dat we ons bewustzijn ook als een solide constante gaan beschouwen.
Door dat te doen, zet je de vergelijking muurvast en probeer je de Energy kant ook een vaste waarde te laten zijn.
Dat is een poging doen het leven zelf stil te zetten.
Dat voldoet natuurlijk helemaal niet aan de cyclische natuur van sin x = 1.
En dus gaat dat niet zo heel erg lang ' goed' in jouw verhouding tot het stelsel van het leven.
En dus voel je je eerst ' wat minder', dan 'helemaal niet goed' en dan een tijdje mogelijk heel erg stilstaan en verloren totdat er een spontane ' big bang ' optreedt, de lucht klaart en je weer even verder kunt.

Wat het zelfs nog lastiger maakt om deze vallen-en-opstaan cyclus te doorbreken is dat ik denk dit E=MC-kwadraat aan de basis staat van de programmering in de relatieve wereld  van dit Universum .
Het heeft een direct verband. Die spiegeling tussen de materiële wereld en ons zelf bewustzijn is onderdeel van het 'grand design'.
En, in een wereld waarin de massa bekend is met het maken van energetisch zuivere transacties om de ontwikkeling van haar gemeenschap op een duurzame leest te schoeien, is het ook heel functioneel. Want iedere deelnemer zal zijn eigen gedrag daaraan spiegelen en daarmee, als vanzelf, duurzame keuzes maken die zowel in het belang zijn van de ontwikkeling en kwaliteit van zijn eigen individuele leven , als dat van de groet waar hij/zij deel van uitmaakt, als dat van het totale eco-systeem van de planeet.

Lastig is nu dat de massa ' mensheid op planeet aarde' een eigen invulling heeft gegeven aan E= M(C-kwadraat), het economische model, dat snelheid ( wel-vaart) boven kwaliteit stelt en prijs boven waarde en goedkoop boven goede keuze.
Economy = Money (Consuming-sqared)

Een model dat best een aantal decennia aardig lijkt te werken, maar toch op de langere duur blijkt niet fair en square te zijn met de basis formules van duurzaam leven sin x = 1, voor alle betrokkenen in het stelsel.
Vooral omdat we vinden dat de economie moet groeien. Welvaart op zich is niet genoeg, het moet ook nog een steeds maar toenemende, groter wordende welvaart worden.
(Dat komt mogelijk voort uit de innerlijke drang tot groei en expansie. Maar als we denken dat Money een bepaalde vaste constante hoeveelheid is, dan is de enige manier om de E te laten toenemen door de omloopsnelheid te verhogen. Als die omloopsnelheid ( die in de officiële overkoepelde formule Consciousness-squared is, door mij begrepen als de processorsnelheid haar natuurlijk maximale capaciteit heeft beriekt, dan gebeurt er hetzelfde als met een overladen computer: het stagneert, onderdelen en programma's vallen regelmatig uit,  of er treedt een dikke fantastische 'BOEM' op in het systeem met een turbulente reset ( als je geluk hebt, heb je dan je gegevens nog).

Ondanks dit allemaal, weet ik dat het mogelijk is om wel weer meer en meer EST's te maken, individueel, als groep en als collectief van de mensheid.
Door terug naar de oorsprong te gaan, waarbij ik een beeld heb van hoe de oorsprong gaat. Hoe ik hem maak, meerdere malen per dag en hoe jij dat mogelijk ook kan doen, als je dat wilt.

Wordt vervolgd.....

meta-vergelijking....de oorsprong


Gisteren ontving ik zoveel mooie inspiratie... fantastisch... het ging maar door.
Hoe kan ik daarvan delen op een manier die licht, luchtig en simpel te bevatten is?

Ik begin maar met het idee dat me uit bed deed springen vanmorgen, want, de impuls van ' in actie springen' om een hele mooie mogelijkheid uit te gaan voeren, is waar de cirkel eindigt ( en een nieuwe cyclus (dus) weer begint.)

Voor 'denkers' op vele gebieden ( religieus, spiritueel, filosofisch, wetenschappelijk) is er een basisvraag waar nogal wat vragen van afgeleid zijn:
"Wat is de oorsprong van het leven?"

Daarvan worden dan afgeleid:
 • hoe kan ik het mysterieuze ontstaan en de ontwikkeling van het leven begrijpen
 • hoe kan ik die inzichten benutten om het leven zo goed mogelijk praktisch vorm te geven

De oorsprong van de ontwikkeling van het leven wordt dan doorgaans gelokaliseerd als een punt in het verleden: de oerknal, het scheppingsverhaal.......

Vanmorgen spring ik uit bed na de observatie dat al mijn inspiratie van gisteren samenvalt in het woord oorsprong.
Waarbij ' een oorsprong maken' bijzonder goed mijn methode beschrijft om te groeien in je Z11- bewustzijn op een manier die recht doet aan alle betrokkenen en Universele Principes. 

Als je weet hoe je een oorsprong kunt maken, dan kun je oorspronkelijk zijn: levend brengend, je eco-systeem voedend ( en helend) met waarden die passen bij jouw unieke Z11 expressie van sin x = 1.

Een wezenlijke oorsprong kan je heel soms overkomen zonder dat je er wat aan gedaan hebt. Je was kennelijk de juiste persoon op de juiste plek onder de juiste omstandigheden om dit fenomeen waar te nemen. (Bijna dood ervaringen, de geboorte van een kind, een 'spontane' mystieke ervaring bijvoorbeeld, tot over je oren verliefd worden.......).

In mijn ervaring is het mogelijk om bewust een oorsprong maken. Actief en bewust aan de bron te staan van een oorsprong, een levendbrengend 'nieuw' begin, in de non-fysieke zin.

Een oorsprong is een mentale sprong, die begint bij het 'ontstaan'....... iets wat in spirituele en psychologische krijgen vaak aangeduid wordt met onthechting van alle materie. 
Je lijf, je spullen, je meningen en andere mensen. Iets wat voor de meeste mensen een vreemd concept en een praktisch zeer lastige opgave is die doorgaans met een diep existentiële verontwaardiging gepaard gaat omdat je juist zo blij bent met de materiële kant van het leven, wat dan weer een bron van zorgen wordt: kan ik dan niet gelukkiger zijn als ik me verbonden voel met de materiële kant van mijn wereld?
Maar neem het heel letterlijk!
Een fysieke sprong kun je begrijpen als ont-staan. Niet staan. Even geen contact hebben met de grond, de massa van de aarde.
Zwaartekracht, een Universeel Principe dat geldig is op deze wereld, brengt je wel weer terug.

Een val is ook ont-staan. Even zweef je. Even heb je geen contact met de grond. Zwaartekracht brengt je wel weer terug. Dat doet vaak pijn. Als het geen fysieke wonden oplevert, dan krijgt je ego hier toch meestal wel een klein deukje van. Vooral als de val het geval is van ' onoplettendheid' . De hele procedure van afzet, los zijn en landen niet zo gecoordineerd en elegant verloopt als een sprong, waar een bewuste keuze aan ten grondslag ligt.

Bij een mentale sprong, een meta-fysische sprong, een oorsprong in het licht van dit blog stukje dus, verbreek je even bewust het contact met de massa van je meta-fysische wereld, de massa van de wereld van de energie. Je ' zet je' er heel kort ' even 'van af'. Niet om nooit meer terug te keren. Niet als een tegen-afhankelijke daad voortkomend uit verzet tegen de massa.
Nee, om ruimte te scheppen en meer (keuze-)vrijheid te ervaren in het uitdrukking geven aan je unieke sin x = 1 expressie van het leven.

Wordt direct vervolgd.....
zaterdag 26 maart 2016

meta-vergelijking .... massa


In direct vervolg op het vorige stukje waar E= M(C-kwadraat) nu staat voor:
Energy equals Masse times (consciousness-sqared)

Observatie:

De meeste mensen, ijken hun eigen gedrag op hoe de massa ergens over denkt, (door bijvoorbeeld in te tunen op de massa-media).
Dat legt het meeste gewicht in de schaal, daar staat 'men' dan vierkant achter. ( Dat vormt de referentiehoek binnen de driehoek "wat ik zeg, wat ik doe en wat ik meen", de lood-rechte hoek).

Dat komt zelfs terug in de symbolische weergave van het verschijnsel dat we elkaar nadoen en napraten en niet van die norm durven/willen/kunnen afwijken: 
Ze/We Lijken allemaal op elkaar!
L ( de letter met de twee haaks op elkaar staande lijnstukken) plus ijken..... waarop is het geijkt?... op elkaar). Het is bijna een taalkundige Elkaar-kwadraat dat de sociaal-emotionele beweging van de massa beschrijft!

Even terug naar de formule.
Zit het meeste organiserende (ordenende/ veranderende)  (denk-)vermogen bij de Massa (M) (dat zich intrinsiek als een solide massa en een ogenschijnlijke constante voordoet) in deze vergelijking?

Is de Massa de Master ('massa' is soms de naam waarmee een slaaf/ondergeschikte zijn ' Meester' aanspreekt, de baas, degene die bepaalt wat hij kan doen en zeggen, de ultieme sturende kracht in het stelsel)?
( Ja, als de massa maar groot genoeg en eensgezind is......)

Maar als de massa verandering wil.......van hoe het nu gaat, omdat ze zeggen er (met de uitkomsten van het leven) ongelukkig mee te zijn (en er blijk van geven getuige statistieken van (mentale)gezondheid, geweld en (spirituele) armoede......? Omdat we merken dat we elkaar en de wereld (de energie) fysiek en sociaal-emotioneel aan het uitputten zijn? Dat we ergens kennelijk toch geen volledig recht doen aan sin x = 1 en dus (structureel) een Energetische Onzuivere Transacties aan het maken zijn?

Zou het dan aardig zijn op zijn minst eens kijken wat de waarden zijn in het consciousness-squared deel van de vergelijking, het Z11 bewustzijn?

Het is als met het uitzetten van iedere juiste koers, als je bepaalt hebt waar je (met zijn allen) heen wilt:

Als je er zelfs maar een minuscuul graadje 'naast' zit op je gradenboog, bijna onzichtbaar voor het blote oog, ergens ver achter de komma misschien.....
Dan is dat op de korte termijn voor een korte en dikke lijn niet zo erg en niet zo opvallend,  maar is het een langere lijn, dan kom je echt niet uit op het punt waar je wezen wilt. 

Als de massa er zelfs maar een minuscuul graadje 'naast' zit op haar gradenboog, bijna onzichtbaar voor het blote oog, ergens ver achter de komma misschien.....
Dan is dat op de korte termijn van de ontwikkeling niet zo erg om dat te blijven volhouden, maar op de lange termijn kom je toch echt totaal ergens anders uit dan waar je wezen wilt.

Wil je nog steeds als samenleving uitkomen bij 'we leven nog lang en gelukkig op deze planeet', dan vraagt het nu ( na al die jaren stug en rechtlijnig doorvaren op een andere koers dan sin x = 1, nu wel om een drastische koerswijziging, 'iets' anders gaan aanpakken, 'ergens' anders mee omgaan).

Met je bewust zijn, je meetgereedschap en je rekenmethodes, zou ik aanraden.

Wordt vervolgd.

vrijdag 25 maart 2016

meta-vergelijking..... E=M(C-kwadraat)


In dit blogstukje leg ik een verbinding die gaat over de invloed die de manier waarop je je geo-driehoek hanteert verband houd met je model van de wereld.

Dit bevat een behoorlijke radicale denkslag.
Het bevat de uitnodiging om jouw geo-driehoek eens een slag te draaien ten opzichte van hoe het je altijd geleerd is en te kijken wat dan de uitkomsten zijn.

Ik begin bij de beschrijving die Einstein van onze relatieve wereld in het Universum heeft opgesteld.


Ik permitteer me hier allerlei dichterlijke vrijheden en versimpelingen die wellicht niet heel dicht bij de oorspronkelijke invulling en toepassing van de formule hoorden. Maar he, het is mijn blog ! ;-)

Energie = Massa maal de-lichtsnelheid (C)-in-het-kwadraat

"Het zal wel..... wat moet je daarmee... gooi maar in mijn pet" was op school mijn reactie hierop.
(Lang voordat mij duidelijk werd hoezeer Einstein niet alleen een briljant wetenschapper was die vaardig overweg kon met abstracties, maar ook zeer 'in tune' met spiritualiteit. Dat vertellen ze je op het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs in je jaren 80 niet. Daar kom je dan later zelf achter via de niet-wetenschappelijke bronnen die zijn leven, zijn aanpak en zijn visies beschrijven)

Maar met het rekenen aan driehoeken, begrijpend dat alles wat het leven beschrijft terug te voeren is op sin x = 1 ( dat als een sinusgrafiek van de eenheidscirkel kan worden afgebeeld), 

bracht ik Einsteins formule in verband met die van Pythagoras: 
Als Energie nu eens de overstaande zijde is (gene zijde, in spirituele termen) en gesteld wordt op 1?
Dan is Energie 1 ( wat hetzelfde is als 1-kwadraat).
Hoe zouden beide formules dan toch kunnen overlappen? Einstein doet M maal C-kwadraat. Pythagoras doet a-kwadraat plus b-kwadraat. Dat gaat niet zo heel vaak goed samen.

Wel als een van beiden nul benaderd.
Als de massa nul benadert en de lichtsnelheid (wat ik voor het gemak maar even de proces(sor)snelheid noem) ook 1 is, dan is dit stelsel van twee vergelijkingen kloppend te maken.
(Mag dat? Natuurlijk. Zelfs een ietwat wankel gedachtenexperiment kan soms de basis zijn voor beter kloppende/ beter toepasbare ideeën dan de ideeën waar je mee begon...... dat heet 'spel', daar kun je veel van leren en veel plezier aan beleven)

Expanderend op dat idee (op een bedje van esoterische inzichten) zou je in dat geval bewijzen dat voor de Big Bang (toen er nog geen materie was uitgevonden), de Universele Energie en de Processor geheel en al hetzelfde waren en dus samenvielen in 1 (punt). (Goh, dat zegt de wetenschap ook... het Universum is uit een singulariteit ontstaan).
In meer menselijke termen in de sfeer van je energiehuishouding:
Als er verwaarloosbaar weinig materie is dat zich aan je processor verbind via malen, dan voel je je een met de wereld, dan heb je de volle beschikking over je energie en kun je helder denken.
(He, herkennen we dit principe niet uit de steeds meer geaccepteerde wereld van de mindfulness en de meditatie??!!)

Hoe meer materie er is, hoe complexer de situatie wordt?
Hoe meer energie er in materie wordt gestopt, hoe minder er ter beschikking is voor processorsnelheid?

Enfin.

Mijn Engelse huisgenoot kwam met een aardige invalshoek toen hij wat van mijn spelen-met-de-belangrijke-formules-van-deze-wereld meekreeg.

Hij grapte (ook op een bedje van esoterische begrippen uit de literatuur): toen ik het over het kalibreren (loodrecht laten samenvallen, dat een vierkantje als symbool heeft) van je eigen geloofsysteem op de universele toegelaten waarden binnen het gegeven moment had:

Energy equals Masse times Consciousness-squared

Mijn bewustzijn vermenigvuldigt met het Collectief Bewustzijn als die totaal op elkaar uitgelijnd zijn dus.
Ik vind dat wel een mooie interpretatie.

Als beide bewust-zijnen, beide processors compleet op elkaar zijn afgestemd als eenheid (1), dan:
 • bestaat tijd niet, de tijd staat stil
 • doet niets er echt toe (nothing matters, nothing has masse)
 • voel je je heel energiek, heel, puur en verbonden met alles
Goh, herkennen we deze beschrijving uit de spiritualiteit, mensen die een (mystieke) eenheidservaring hebben?
Die beschrijven dat wel ongeveer zo, doorgaans.

Het toont ook een ander adagio in de spirituele databanken:
 • in (licht) wezen, De Universele Energie is Bewustzijn
Voeg daaraan toe dat de wetenschap al lang het er over eens is dat de hoeveelheid echte massa in het Universum ten opzichte van haar huidige volume verwaarloosbaar klein is... de meeste ruimte, zelfs in de meest dichte stoffen is op atoomniveau 'niets' en het belang van bewustzijn in de hele constellatie wordt duidelijk relatief groter.

-----

Maar in de huidige dagelijkse dag van de westerse wereld worden beslissingen genomen volgens een andere interpretatie van Einsteins formule.

E = Economy
M= Money
C= Consuming ( squared)   ( kleine observatie: The Square, is het plein waar markten plaatsvinden....)

Evolutie wordt gezien als dat de economie moet groeien, in waarde moet toenemen.
Zij doet dat door hogere waarden aan geld en consumeren toe te kennen, waarbij de hoeveelheid beschikbaar geld als een relatief lager constante waarde wordt beschouwd.
Om toenemende welvaart ( Steeds grotere waarden voor E) te kunnen realiseren, is dan een toenemende consumptie nodig: zodat er een hogere omloopsnelheid ( meer vaart) kan worden gerealiseerd.

Dat werkt best aardig, dat model.
Totdat het expansiemodel zijn natuurlijke grenzen bereikt en de (levende schepselen sin x= 1) mensen die vaart niet meer kunnen bijbenen, alle spullen ( massa) die ze hebben verworven nauwelijks kunnen overzien (of echt gebruiken) en een diepe ontevredenheid ervaren over het consumeren dat hem toch niet de door het collectief van de producenten beloofde bevrediging in het leven geeft.

Ook, omdat we met het door CEO's aangestuurde systeem ( een CEO is de baas van een groot internationaal bedrijf dat spullen maakt en/of diensten verleent die we kunnen consumeren) een ander systeem aan het uitputten zijn, het ECO-systeem.
Er is minder schoon water (zeker niet voor iedereen), schone lucht, schone grond (daarmee schoon, gezond voedsel) en zijns-ruimte.

Dat, in de kern van de zaak, het ECO systeem van een hogere orde is voor het welzijn van alle wezens op deze planeet, daarvoor is een zekere (hogere/toenemende) mate van bewustzijn nodig.

Lastig nu is, dat als je jouw geodriehoek hebt afgesteld op de CEO invalshoeken en je geloofssysteem op de economische versie van de relativiteitstheorie en de factoren van groei, dan 'past' dit bovenstaande allemaal niet in jouw plaatje en berekeningen. Het klopt van geen kant!
Je kan toch niet zonder geld! Je moet toch dingen kunnen blijven kopen! En daarvoor moet je dan toch (hard) werken om in de vaart der volkeren mee te kunnen? Zonder dat ben je niemand! ( Uitspraak die een duidelijke aanwijzing is dat je meetinstrument onder de E G O hoek staat opgesteld en niet op G E O) 

He, wie hoort mij beweren dat we (van de ene op de andere dag) het zonder geld maar moeten zien te rooien? (Ik ben van de duurzame gemeenschapsontwikkelingen, die verlopen zelden erg soepel en harmonieus vanuit een alles of niets, altijd of nooit revolutionair perspectief. Een evolutionair perspectief verloopt een stuk geleidelijker door zijn organische verbanden en groei.)

Alles wat ik je vraag is, waar denk jij Z11 dat de wereld meer bij gebaat is: nog meer consumeren, nog meer snelheid in het doorschuiven van massa....... of toenemende groei van bewustzijn. Toenemende capaciteit in het maken van betere keuzes.

Is de primaire motivatie onder het systeem meer koopkracht ( accumuleren van wat er met inzet van veel energie gemaakt moet worden en gekocht), of meer keuzekracht (accumuleren van de kwaliteit van kiezen, om met weinig energie te kunnen gebruiken ( en verbeteren) wat er al is).
Bewustzijn benadert wel heel dicht energie, in wezen.... als je de geodriekhoek omdraait bij je berekeningen.
Wie durft?

Mocht je het echt heel lastig vinden om je (uitputtende) Economische model van de wereld 90 graden te draaien tot een (duurzaam) Ecologisch model, want 'iedereen ' (laten we dat toch maar ' de meerderheid ' noemen, want ' iedereen' is niet waar) hanteert toch deze methode in de Westerse wereld.....

Wat dacht je van een hele kleine aanpassing in je huidige model, internationale eenheden gebruikend. Eerst alleen de invulling van de C een heel klein beetje bijstellen. 

Economy equals Money times (quality of ) Choices.

Wanneer je iets consumeert, heb je graag keus. Voeg simpelweg een snufje meer bewustzijn toe, laat je processorsnelheid een minuscuul tandje vertragen voordat je op een impuls je geld/energie ergens in investeert en... bekijk het resultaat.

Wellicht zie je volgende verloop in je geloofsysteem

 1. (Sustainable) Economy equals Money times (quality of ) Choices.
 2. (that what sustains ) my  Economy equals harMoney times (quality of ) Choices.
 3. (that what sustains ) my  Eco-logy equals harMoney times (quality of ) Choices.
 4. Energy equals harMoney times (quality of ) Choices.
 5. Energy equals Harmoney times Conciousness-squared
 6. All that really matters is Harmoney. Energy, My Concsiousness, the Collective Consciousness are all 1.

Ben benieuwd.

Wordt vervolgd......

meta-vergelijking.... cirkelredenering


Wie tot de conclusie komt op basis van het voorgaande dat ik bezig ben met een grote cirkelredenering kan gerust zijn. Dat klopt! Dat is een heel correcte observatie.

Hopelijk laat je geloofssysteem dat toe als toegestane waarde binnen het OK bereik. :-).
Mocht dat niet zo zijn dan zeg/denk je waarschijnlijk zaken als:" Dat klopt niet! Dat is verkeerd! Dat kan zo niet! Dat is niet volgens de afgesproken regels als je iets wilt aantonen!"
En..... doe je dingen als: je erover opwinden, je afvragen of je een scherp commentaar zult achterlaten om mij tot inkeer te doen komen over mijn dwalingen of dat je dit blog maar mooi voor gezien verklaard en mij rustig in mijn sop laat gaarkoken.
Allemaal prima opties als je geloofssysteem sterk van mening is dat een redenering in/aan een cirkel niet-OK is en ook niet OK kan zijn in bepaalde omstandigheden. 


Het rekenen aan driehoeken en met stelsels van sin x = 1 is niet bedoeld als opzichzelfstaande activiteit, maar heeft alles te maken met de constatering dat het delen zijn van een perfecte cirkel (en de sinusgrafiek de voorstelling dat je na een rondje, gewoon doorgaat met nog een rondje over dezelfde cirkel etc.)

Voor meer wiskundige detail informatie hierover kun je het internet raadplegen met zoekwoorden als goniometie, sinusgrafiek en eenheidscirkel.

En heel eigenlijk is die cirkel in het platte vlak ook maar een vereenvoudigd rekenmodel.
Want zoals we al een paar eeuwen weten dat de aarde niet plat is, zo is ook het Universum niet plat, maar multidimensionaal.

Maar omdat rekenen aan een bol toch meer iets voor de wiskundige bollebozen is en het in de alledaagse praktijk van de menselijke schaal werkbaar is te volstaan met een 2 dimensionale voorstelling van een bol: de cirkel.

Maar voor de hoogste accuratesse.... we hebben het eigenlijk ook een bol (een sphere in het Engels.......en ja.... we hebben het ook over een sfeer in het Nederlands: de sociaal emotionele sfeer).

donderdag 24 maart 2016

meta-vergelijking.... de waarden van ME(10)In direct vervolg op de vorige post een fraaie constatering.

Zelfs als je met twee soorten maten meet, zijn er momenten waarop je tot hele mooie hele uitkomsten komt.
Zonder geneuzel achter de komma, in beide systemen.

Dus, de Engelsen gebruiken nog altijd graag ' inches' en ' feet' binnen de eigen geledingen, ook al is internationaal afgesproken dat ' meters' en 'centimeters' de meetkundige universeel gebruikte standaard is.
Fijn voor o.a. de Nederlanders die hier al het meest bekend mee waren ( ook als zijn velen van ons nog steeds wel bekend met een meetkundig dialect met 'ons' en 'pond').
Bijna geen Nederlander kan met inches en feet goed overweg en rekent het om.

Dus, de Engelsen gebruiken Engels als afgesproken eenheidssysteem  in symbolische uitdrukking van gevoelens en gedachten (dat ook nog eens tot internationale eenheidscodering in de Westerse wereld is verheven) en de Nederlanders, Nederlands.
Bijna geen Engelsman kan met onze woorden soepel overweg en, omdat wij allemaal zo goed Engels kunnen en die standaardtaal op school leren en via de media overal meekrijgen, is dat al snel de gebruikte taal.

OK... ik observeer nu dat in beide taalsystemen er toch waarden zijn die weliswaar een heel andere absolute waarden betekenen ( van een totaal andere absolute orde zijn), maar toch verrassend mooi precies uitkomen en, in dit geval ook nog eens precies passen bij iets wat de wetenschap hoog in het vaandel heeft en (mijn invulling van) esoterische beginsels.

Klaar?

Houd je vast, hier komt 'ie.

Ik doe een hoop moeite op dit blog om te laten zien dat dynamisch stelseldenken loont, voor zowel individu als deelgroepering als, uiteindelijk de ontwikkeling van de mensheid als geheel en dat iedere verbijzondering van het grote collectief (een individu en elke groep) uitdrukking geeft aan een variant van sin x = 1 wat ook het eindig aantal mogelijkheden weergeeft van de functie die het totaal beschrijft: sin x = 1
( (mijn) esoterische inzichten in wiskundige formule verwoord)

Mooi.

Nu kunnen de Engelsen op enig moment de vergelijking opstellen:

ME10 = WE10.

Dat is een vergelijking die zich esoterisch goed laat versimpelen.

'me' is een uitdrukking van het individuele zelf, ofwel een pure sin x = 1
'we' is een uitdrukking van het stelsel waartoe het individuele zelf behoort, ofwel een pure sin x = 1

(sin x = 1) x 10 = (sin x = 1) x 10

Dat kan simpeler, beide zijden zijn eenvoudig door 10 te delen

(sin x = 1) x 1 = (sin x = 1) x 1

Delen door 1 handhaaft dezelfde waarde, dus is ook geldig:

(sin x= 1) = (sin x = 1)

Verder versimpelt: sin x = 1...... 1 = 1

Terug naar de originele stelling: de individuele uitdrukking van het zelf is gelijk aan de uitdrukking van het stelsel.
(Jezus had daar ooit een mooie quote over in de bijbel, vrij algemeen toch beschouwd als een behoorlijk gezaghebbende leraar in de wereld van de spiritualiteit)

Ik beloofde nog meer. Een mooie synchroniciteit tussen de twee stelsels Engels en Nederlands ( of moet ik zelfs zeggen, tussen de vier stelsels: Engels, Nederlands, wetenschap en spiritualiteit) ....?

ME10 = WE10 nu geheel taalkundig in het Engels uitgeschreven:

ME(TEN) = WE(TEN)

Dat herkent iedere Nederlander onmiddellijk en pleit voor het gebruik van zowel een meetkundig instrument als het toepassen van verkregen relevante kennis.

Meten is weten.

I rest my case :-)

meta-vergelijking.... meetgereedschapWanneer ik de inhoud van mijn blog posts uitleg aan mijn Engelse huisgenoot, komt er soms een boeiende invalshoek aan het licht.

Ik legde het stukje van vanmorgen uit, waar ik vertelde dat ik zo moest lachen om de spellingscontrole suggestie voor geodriehoek (egodriehoek).
Ook dat ik eerst meetlat (ruler in het Engels) had willen gebruiken in die zin, maar een betere optie vond in geodriehoek omdat je daarmee niet alleen de lengte van de zijden kunt meten, maar ook direct graden van een hoek kunt aflezen en het tot het standaardpakket van de wiskundige behoort die aan driehoeken gaat rekenen.

Je kan niet aan driehoeken gaan rekenen als je niet bekend met het concept ' lijnstukken' en hoe je 2 punten met elkaar in verband kan brengen en er kenmerken van kunt meten met een gestandaardiseerde maateenheid.
De rechtlijnige meetlat, die best ondoorzichtig mag zijn en de onderliggende waarden verbergend, doet daarbij prima dienst.

Een 'ruler' is ook een Engels woord voor iemand die het voor het zeggen heeft, de baas is en aangeeft wat de standaarden zijn voor 'goed' en ' fout' waar anderen zich aan te houden hebben.

Onze maatschappij is momenteel voornamelijk 2-polig georganiseerd.
Als we ergens een ' punt' van maken, lossen we het doorgaans op door het met een (1) ( het meest in het oog springende) ander punt te verbinden en dat lijnstuk (vraagstuk) van een lengte te maken die ons op dat moment, gegeven 'de meeste stemmen gelden' als eenheidsmaat het beste voorkomt. Weinig nuance, geen geneuzel achter de komma.

Voor het gemak maar even vergetend dat die precisie erg van je gebruikte 'ruler' afhangt. Een (1) inch volgens de ene ruler  is aardig wat geneuzel achter de komma, voor een andere (2,54 centimeter).

We kijken er dan regelmatig vreemd van op dat we de stelselmatige problemen daarmee toch niet echt bevredigend kunnen oplossen. Armoede, internationale dreiging, werkloosheid, (mentale) gezondheidsproblemen en mishandeling........om er een paar te noemen worden als onoplosbare problemen aanvaard.

Wat nou als de uitdaging is om dit met een andere, meerdimensionale aanpak te proberen?
Vraagstukken rond driehoeken, meervoudig samenhangende relaties, laten zich niet uitsluitend oplossen met de kennis en vaardigheden van lijnstukken.
Daar komen vergelijkingen om de hoek kijken, variabelen en hoeken die haaks op elkaar kunnen staan. Zelfs spanningsloos moeten staan, om goed mee te kunnen rekenen/ rekening houden.
Onbekenden die alleen zichtbaar worden na een actie die 'gelijkstellen' genoemd wordt. Onbekenden die hun essentie en mogelijkheden kenbaar maken na een actie die 'vereenvoudigen' heet en het aan de (1) kant schuiven van alle bekende waarden betreft om dan te kijken wat er dan nog aan de andere kant van de glimlach ( het = teken) overblijft.
Meerdere punten die wel met elkaar verbonden zijn, maar niet in 1 recht lijn.

Daar is transparantie een belangrijk deel van het meetgereedschap. Een geo-driehoek werkt niet als het van hout of metaal is. Het moet glashelder zijn en de onderliggende waarden van de invalshoeken tonen.
Gebruikt in de juiste richting, (met enige kennis van zaken.)
Lees het op de kop af en je moet de uitkomsten spiegelen.
Als er hele vreemde dingen uitkomen, dan weet je dat je het moet spiegelen en het nog eens van de andere kant moet bekijken.

Het is boeiend om te zien dat we zo gehecht zijn aan onze 'rulers' (meetlatten).

Het is ook boeiend om te zien dat (doorgaans) wie een ruler is de zin van machthebber/leidinggevend binnen een gemeenschap (of dat nou spiritueel of politiek is) zo vaak aanbeveelt dat we het vooral uit ons hoofd moeten halen  om de collectief gekozen ruler in te ruilen voor onze eigen ego/geo driehoek. (of zelfs ernaast te gebruiken) .
Dat zij het (doorgaans) aanraden om het aan de procesvaardigheden van de overkoepelende leiding ( 'God' of ' de regering') over te laten om het grotere verband te beïnvloeden en te sturen.
Zorgen dat je individuele Z11 het een beetje leuk heeft in dit leven, prima.
Maar hoe het stelsel erbij ligt is niet jouw pakkie an. Wie denk je wel dat je bent? Geselecteerd, gekozen of ook maar enigszins in een positie om dat te doen?

Wat een groot EGO om dat te denken! Foei!

Maar he, met drie punten op die van nature transparante driehoek is E G O of G E O maar net onder welke hoek je het houdt, met welke kant boven!

Dus zeer vreedzaam gewapend met mijn GEO-driehoek, een dosis gezond verstand en inzicht in energetische transacties ben ik in een uitstekende positie om uit te leggen hoe iedereen de stap kan maken om de energetische transacties in zijn eigen omgeving, de eigen (deel-)stelstels, waar we Z11 actief bij betrokken zijn zinvol en in zinvol verband, duurzaam (sin x = 1) op te kunnen lossen..........

Wordt vervolgd.

waarderen
Ook even een blog post buiten de meta-vergelijking om.

Waarderen

Schijnt belangrijk te zijn.....
Zeggen ' ze' .
Onmisbaar, schijnt het te zijn:  voor een goede ontwikkeling en een hoge kwaliteit van leven.

Waarderen.......? Wat is dat eigenlijk? 

Is dat deren (kwaad doen, minder mooi maken) wat waar is ...... 
WAAR   DEREN?
( Welk waar dan...... dat van ' echt waar!' en/of dat van ' kijk daar!')

Is dat eren ( vieren, recht doen, naar voren halen) van wat (veel) waard is ........ 
WAARD  EREN?  waarde.... eren?

Beiden?
Tegelijk. Kan dat?
Iets anders? Ook?

Hoe geef jij Z11 invulling aan waarderen?

meta-vergelijking.... kenmerken niet-rechte hoekenHele korte samenvatting van het voorgaande:
De driehoek die weergeeft hoe ' dat wat je zegt, dat wat je doet en dat wat je meent' zich tot elkaar verhouden, bepaalt de vorm die de jouw Energetische Transactie in dit gegeven moment heeft.

Is het een EST, dan is het een Energetisch Zuivere Transactie die goed past bij jouw unieke uitdrukking van het leven sin x = 1.
Dan is een van de drie hoeken 'recht'.De uitkomst is wiskundig 'goed' en ook taalkundig beschrijft men het vaak als 'het komt mij goed uit' of ' ik voel me goed'.

Is geen van de drie hoeken recht, dan is het een Energetisch Onzuivere Transactie. Minder (emotioneel) stabiel dan een EST en doet niet volkomen recht aan sin x = 1. Hoe voel je je daarbij? " Niet helemaal goed" ( emotioneel licht turbulent) of zelfs " helemaal niet goed!" (lastige emoties nemen de overhand).

Iedere hoek kan in potentie de rechte hoek zijn in een EST; de hoek van wat je zegt, van wat je doet of wat je meent.

-----
Dit stukje gaat over het beschrijven van niet-rechte hoeken.

In de wiskunde wordt gesproken over scherpe hoeken en stompe hoeken.

In onze taal gebruiken we dezelfde uitdrukkingen als we kenmerken beschrijven van:

 • dat wat iemand zegt en
 • dat wat iemand doet
Iemand kan scherp( -zinniguit de hoek komen, of stompzinnig uit de hoek komen.

Deze beschrijvingen worden al snel opgevat in de zin van een waarde-oordeel die een opinie van goed of fout in zich meedragen. En zo kunnen ze natuurlijk ook wel gebruikt worden.
In het kader van dit stukje wil ik benadrukken dat het ook heel goed eerlijke zinvolle observaties kunnen zijn die een kenmerk beschrijven dat die hoek in deze energetische situatie nu heeft
Het wordt pas een 'goed' of ' fout' als je de hele vergelijking kent en ziet wat de oplossing van die formule is. Waarbij iedere uitkomst die anders is dan een uitdrukking van sin x = 1, (op zichzelf gezien!) niet het hoogste recht doet aan de basisformule van het leven.
(Wat nog altijd niet intrinsiek 'fout' hoeft te betekenen (!), want als het in de gegeven situatie actief deel uitmaakt van een stelsel, kan deze vorm aannemen een (tijdelijke) goede bijdrage leveren aan het geheel.)
Een hoek kan dus ' recht' zijn, 'scherp' zijn of  'stomp'.
Recht is niet intrinsiek beter dan stomp of scherp. Immers, niet alle hoeken in een driehoek kunnen recht zijn. Dat kan alleen in een vierkant. Er is in een driehoek altijd minstens een hoek scherp.


Nou vind ik het dan wel weer geinig dat we er in de taal er het woordje zinnig aan hebben geplakt.
Zinnig...... of sinnig..... sin-ig ( relatie hebbend op de functie( sin x = 1) van het leven?)
Enfin, dat terzijde, want bekijken of iets 'zinnig' is of niet, nodigt in een stelsel al heel snel uit tot heel verschillende opinies en in dit geval is mijn doel om heel dicht bij observeren en kijken naar kenmerken te blijven, zodat je meer zicht op de vorm van de transactie in energie kunt krijgen.

Het eenvoudigste is om hier niet op het papiertje van een ander te kijken, maar bij je Z11 te blijven, bij je eigen ' wat zeg ik', ' wat doe ik' en wat ' meen ik' in en over deze situatie?

Z11-feedback, vaak in de vorm van onuitgesproken gedachten als je reflecteert op de situatie en de emoties die je ervaart ( energie- in- beweging) worden in moderne spirituele literatuur vaak afgedaan als niet-constructief als ze 'negatief' zijn omdat ze illustreren dat je dan impliciet of zelfs expliciet tegen jezelf zegt dat je 'niet goed genoeg bent'. Daar moet je dan weer eigenlijk onmiddellijk mee ophouden als je echt iets van je leven wilt maken.

Tja, dat zou voor mij gelijk staan aan een wiskundige die zegt dat je je geo-driehoek onmiddellijk uit het raam moet gooien om echt iets te maken van het rekenen aan driehoeken.
Kort intermezzo: terwijl ik geodriehoek typ, geeft mijn spellingscontrole de suggestie 'egodriehoek' en ik schiet enorm in de lach! Want tja, als er iets in de wereld van de spirituele en zelfontwikkelingsliteratuur een slechte naam heeft met het advies het uit het raam te knikkeren, dan is het wel het ego!
Tegelijk met de rekenmachine van ons systeem (onze mega processor van het verstand) . Je moet altijd 'uit het hoofd' (rekenen), is de algemeen gangbare opinie.
Maar ja, ieder van ons is uitgerust met een ego (-driehoek :-) ) dat zo'n bijzonder nuttig hulpmiddel is om de maat te nemen in de wereld van de energie en met een super geavanceerde rekenmachine! ( Mits in goede staat ( nog steeds transparant, recht en leesbaar) en terzakekundig gebruikt, uiteraard!.)
Dat het wel helpt als je uit je hoofd ruwweg een inschatting kunt maken van wat je aan het doen bent, zodat je niet als een aapje je rekenmachine gebruikt en zonder enig benul van het hoe en waarom maar gewoon de uitkomsten daarvan overneemt, zonder enige vorm van zinnige controle, overzicht over de aard van de taak, daar kan ik het dan wel mee eens zijn.
Enfin, als je je eigen constructie aanvoelt en bekijkt en tot de (zich herhalende) uitspraak "niet goed genoeg" komt, dan kon dat nog wel eens een heel ware observatie zijn dat je driehoek niet van de hoogste kwaliteit is, in deze situatie naar je eigen maatstaven.
Natuurlijk kan het aan de meting liggen. Maar als je opnieuw invoelt en steeds tot de conclusie komt ' niet goed genoeg', dan kun je drie dingen doen:

 1. iets anders ( je haalt je aandacht van deze driehoek af en gaat een andere driehoek maken)
 2. iets anders ( je gaat je driehoek onderzoeken en verbeteringen in aanbrengen)
 3. hetzelfde ( je blijft hangen bij deze taak, deze observatie en je doet niets anders dan concluderen 'niet goed genoeg')
Vrije keus, maar van optie 3 wordt je al heel vlug 'niet blij', van optie 1 bestaat de kans dat je ' niet blij' wordt als een soortgelijke situatie zich weer aandient en je mogelijk weer op hetzelfde punt vastloopt. Optie 2, heeft grote voordelen en kun je ook later, op een rustiger moment toepassen en deze driehoek nog eens ter hand nemen. ' Huiswerk', rustig te maken op je eigen kamer, in je eigen tempo, ter voorbereiding op de volgende dag......

Je taalkundige uitlatingen ( gedachten) eens bekijken over de hoeken ' wat je zegt' en ' wat je doet' in relatie tot het zich doorgaans als een constante gedragende ' wat je meent' geven daarbij belangrijke aanwijzingen.

"Wat zei ik daar een gemeen scherpe dingen ( te scherpe hoek in de ' wat ik zeg' hoek) , veel scherper dan ik normaal ben ( in verhouding tot wat ik toelaatbaar gedrag acht). Wat een lomp/ stom(p) gedrag van mij (te stompe hoek in de ' wat ik doe' hoek")
Huiswerk: wat had je, achteraf gezien kunnen/willen zeggen en doen dat wel volledig recht doet aan/ past binnen alle toegelaten waarden van je geloofsysteem? 

Wellicht zie je dan ook waarom je toch getriggered werd mindere waarden af te geven dan passend bij jouw unieke sin x = 1.
Als je dan weet dat als er zich weer een situatie voordoet met soortgelijke kenmerken in de opbouw van de energetische driehoek, dan heb je nu een alternatief ' bewust' op zak, die je kunt uitproberen.

Houd wel in de gaten, het is een dynamisch veld waar je je in beweegt.
Variabelen die zich buiten jouw gezichtsveld en controle bevinden spelen mogelijk ook een rol en maken een ogenschijnlijk vergelijkbare situatie mogelijk toch net even anders.

Maar hoe meer je je vaardigheden opbouwt in het zien van alternatieve acties in wat je zegt en doet in een situatie ( regelmatig je huiswerk maken), hoe gemakkelijker en sneller het je in meer en meer situaties af zal gaan.

Wordt vervolgd.


woensdag 23 maart 2016

meta-vergelijking.... universele toegelaten waarden
Als direct vervolg op het vorige stukje zoom ik verder in op die kant van de toegelaten waarden; de 'dat wat je meent/gelooft' kant van iedere driehoek die je maakt.

Ik schreef eerder al, die kant gaat zich gedragen als een constante.
Uitspraken die verbonden zijn met die hoek bevatten doorgaans een hoop stelligheid over hoe iets ' is'.
" Dat is zo en niet anders", wijst op een constante.
Als je vraagt ' waarom dan?' is het antwoord ' omdat ik het zeg' of ' omdat dat gewoon zo is' een aardige aanwijzing dat het als een constante wordt beschouwd waar je verder niet over nadenkt of bij stil staat.
Het wordt vaak toegepast, zonder een verankerd helder weten 'waarom'.*

In de dagelijkse dag betekent dat ook, dat je meeste manoeuvreerruimte zit bij wat je zegt en wat je doet. 
De kans dat jij je complete geloofsysteem van de ene op de andere seconde een drastische koerswijziging kunt geven is ..... verwaarloosbaar klein.
(Hoewel een bijna-dood-ervaring of een andere existentiële crisis daar wel van de ene op de andere seconde flink opschudding kan veroorzaken!)

Maar dan ontstaat er een kip-ei verhaal, want wat je zegt en wat je doet zijn beiden verbonden aan dat derde punt: je geloofssysteem. Je zegt niet zomaar wat, je doet niet zomaar wat.....het heeft altijd een relatie met je geloofssysteem. Het is immers een driehoek.

Ook al gedraagt je geloofssysteem zich wel als een mammoettanker die niet zomaar koers kan wijzigen.... en lijkt het een constante...... dat is het niet. ... het kan bewegen en andere dingen gaan ' bevatten'.
Het is een verzameling van (meerdere) waarden die gelabeld zijn als 'toegelaten waarden' voor wat je zegt en wat je doet', waaruit je voor de invulling van je eigen unieke formule binnen bepaalde contexten veilig kunt kiezen om je voortbestaan (in het stelsel) te bevorderen.
Er zijn binnen die verzameling van toegelaten waarden zeker 'default' waarden die zoveel gebruikt zijn en worden dat ze bijna automatisch naar voren komen.
Maar als je het jezelf gunt om geen automaat te zijn, maar een zich ontwikkelend mens die met alle hoeken van de driehoek kan spelen, rekenen, ook binnen de duurzame opbouw van een stelsel, dan helpt het om je bewust te zijn van andere mogelijkheden waar je, binnen de verzameling van de toegelaten waarden uit kunt putten en veilig (!) mee kunt experimenteren, want... de informatie uit je geloofsysteem ondersteunt je keuze.

Met het netwerk in je Z11, je kennis(en)- en bijzondere (v)aardigheden (vrienden in jezelf?) kun je dan op veel meer en steeds beter (bij je natuurlijke sin x= 1 formule) passende oplossingen komen op een energetisch zuivere manier. Een manier die ook in harmonie is met de anderen in het stelsel, die daarmee dan uitgenodigd zijn om ook steeds uitdrukking te geven aan hun natuurlijke, spanningsvrije invulling van hun eigen sin x = 1 levensfuncties.

In het vorm geven aan die ontwikkeling, die best turbulent kan zijn, bij tijd en wijle als je de hoek van je geloofsysteem ' oprekt' en weet dat je nu zaken voor mogelijk houdt die mensen in de stelsels war je deel van uitmaakten niet als goede levensvatbare mogelijkheid zagen (en mogelijk nog steeds niet zien).

Maar pure logica maakt wel inzichtelijk waarom de 'verlichte zielen' die dit hele ingewikkelde ontwikkelingspad door de ' jungle' van het leven kiezen zeggen dat het hun leven zoveel eenvoudiger maakt.

Op het moment dat je erin slaagt om jouw geloofsysteem te laten overlappen met dat van de Universele Toegestane Waarden ( die set van natuurlijke parameters die levensbevestigend zijn), dan zit de loodrechte hoek altijd stevig op dezelfde plek. Dan zijn al je woorden en al je acties automatisch verbonden, in een EST ( die dus spanningsvrij ( kalm, helder en beheerst)  recht doet aan sin x = 1).

Ben je dan weer een ander type automaat, die altijd hetzelfde zegt en doet, maar dan puttend uit een andere bron?
Die van de Universele Waarheid zeker, ha, ha...... wie denk jij dat jij De Wijsheid in pacht hebt?**

Het is zeker waar dat er een verrassende constante in je gedrag te zien is.
Schade berokkenen aan een uitdrukking van een sin x = 1 ( je eigen of dat van een ander) om zelf een bepaalde waarde ergens in je formule vast te kunnen houden, ervaar je niet als levensbevorderend.
De inhoud van je geloofssysteem is dan constant aan updates onderheving.
De vorm is zeer voorspelbaar: loodrecht.
Het is die die vorm waarbij de linkerarm en de rechterarm voortvloeiende uit je systeem van de toegestane waarden, altijd haaks op elkaar staan en je met die situatie compleet vrede hebt.

De kans op een Energetisch Onzuivere Transacties met onvoorspelbare effecten, neemt drastisch af.
De spanning in je leven draait nu om de vraag:" Welke mooie boeiende, fascinerende inhoud zal het leven vandaag hebben?"
De spanning van 'wanneer breekt mijn structureel niet-integere constructie in stukken' ( angst voor verlies van iets existentieel waardevols) verdwijnt naar de achtergrond en als het naar voren komt, herken je haar functie. 

*
Vraag iemand die zijn geloofsysteem heeft afgestemd op de Universele Toegelaten Waarden die beweert dat iets zo is ( meestal gevolgd door ' in deze context' en meestal kalm en spanningsvrij) 'Waarom dan?' en je krijgt naar alle waarschijnlijkheid een superhelder antwoord over de onderliggende waarden en grotere verbanden.

**
 Wie ben ik dat ik De Wijsheid in pacht heb?
Net als jij, een van de vele uitdrukkingen van sin x = 1 die in dit Universele Paradijs een perceeltje energie mag inrichten naar beste eer en geweten.
Voor zover ik kan zien is De (dynamische bron van )Wijsheid ten allen tijde toegankelijk voor iedereen.
Voor alchemisten de bron waar altijd lood voorhanden is om goud uit te kunnen destilleren, met onze eigen unieke formule.