donderdag 28 januari 2016

reflectieve numerologie

Hier een illustratie van speels toegepaste wiskunde die iedere calculerende burger simpel Z11 kan toepassen:


In bovenstaand plaatje is deze numerologische routine uitgevoerd.

Zet alle individuele cijfers op een rij en tel alle waarden bij elkaar op.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 45

herhaal dezelfde actie op het tussenresultaat
4 5 = 9

-----------------------------------------------------

Nu, de reeks uitbreidend met de waarde van Z-11, krijgt de routine een extra dimensie.


We wisten al dat 0-9 samen 45 opleverde.
tel daar 11 bij op = 56

herhaal de actie van het optellen van de losse cijfers uit het resultaat
5 6 = 11

De procedure kan nog een keer gedaan worden!
1 1 = 2

-------------------------------------------------------
Het kan ook langs een andere weg gaan


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 bij elkaar optellen = 47

herhaal de actie van het optellen van de losse cijfers uit het resultaat
4 7 = 11

wat uiteraard weer leidt tot 2.
------------------------------------------------------------
Conclusies?

Wie vooral in 'meer' en 'minder' als eindresultaat  geïnteresseerd is, zal tot de conclusie komen dat je Z11 bewust in het proces toevoegen minder oplevert. 9 is duidelijk meer dan 2.

Wie vooral in de symboliek van de cijfers geïnteresseerd is, kan concluderen dat je Z11 buiten beschouwing laten leidt tot het ervaren van geNEGENheid en je hoogste waarden in het proces opnemen tot geTWEEheid*.
* Let op: 
Dit is de moderne nieuwe spelling van na de bewustzijnsverandering.... ! Dus velen kennen het woord wellicht in de oude spelling als gedweeheid, waarbij de een een ander zonder nadenken volgt
De spelling met een 'D' schepte zoveel verwarring over duurzaam samenleven, dat er onlangs voor gekozen is dit harmoniemodel nu met een 'T' te spellen. Dit illustreert immers veel beter dat iedere betrokkene uitgenodigd is om het Z11 in te brengen en via nadenken, invoelen en heldere communicatie tot een nieuwe eenheid, nieuwe (hogere) waarheid te komen, samen met anderen.

Wie vooral in de dynamiek van het speelse proces geïnteresseerd is en in opvallende patronen met opvallende consistentie, ziet hier de schoonheid dat je altijd ergens in het proces terugziet wat je Z11 eraan toevoegt, of je nu linksom gaat of rechtsom.
Send equals receive, zeggen de Engelstaligen. het is de toverformule van de esoterische Wet van de Aantrekkingskracht. Je ziet je Z11 gespiegeld, hoe je het ook aanpakt!
Behoor je tot deze categorie, dan is het je waarschijnlijk al opgevallen dat in alle hier genoemde gevallen de hoogste gebruikte waarde zich aan je toont. 9 bij de reeks t/m 9, 11 bij de reeks t/m 11.

Ach, wat jouw conclusie ook is, spelend met deze spiegel....
Misschien is de hoogste waarheid hier wel dat je wellicht het meest helder je Z11 kunt zien als je echte wis-kunde op je beslagen spiegel toepast.
Ofwel, de kunst van het wissen (iets wat je niet (meer) nodig hebt rustig kunnen verwijderen) :-)
Schoonheid zit immers soms simpelweg in schoon-maken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten