donderdag 2 juni 2016

Organisch


Het woord organisch en de woorden organiseren/organisatorisch/organisatie lijken nogal veel op elkaar..... beginnen allemaal met -organis-.

Organisch, betekent meestal zoiets als: een levende structuur die op natuurlijke wijze is ontstaan, door middel van actieve respectvolle acties voor een duurzame ontwikkeling van alle betrokken onderdelen in dat proces. (Bio-logisch, de logica en het natuurlijke ritme van de natuur volgend).

Organisatie, zou dan kunnen betekenen: een gestructureerd samenwerkingsverband dat op natuurlijke wijze is gegroeid en groeit, door middel van actieve respectvolle acties voor een een duurzame ontwikkeling van alle betrokken onderdelen in dat proces.

Iets 'organiseren' zou dan zoiets zijn als: langs methodische weg iets stapsgewijs realiseren dat recht doet aan alle betrokkenen in het proces (en het beoogde resultaat realiseert, uiteraard).....

Maar ja, dat kost wat meer tijd (geduld) , wat meer open aandacht (gevoeligheid en oplettendheid)  en wat meer kennis van zaken (ervaring) dan allerlei natuurlijke fenomenen die zich in het groeiproces aandienen simpelweg onderdrukken of verwijderen:
 • kunstmatige bestrijdingsmiddelen inzetten en 
 • regelmatig hard en diep snoeien in die onderdelen en processen die geen/ te weinig directe productie (meer) dragen.

Natuurlijk zou ik het hier over de organisatie van onze voedselproductie kunnen hebben...... en de manier hoe we omgaan met onze planeet.
Maar ja, mijn interesseveld is nog iets breder: gemeenschapsontwikkeling  (de groei van levende samenlevingsstructuren) via de kwaliteit van de menselijke interacties......

Mijn inschatting is dat als we de kwaliteit van de menselijke interacties gezamenlijk omhoog kunnen brengen:
 1. ons begrip van 'tijd' aanpassen aan bio-logica en natuurlijke ritmes
 2. ons begrip van noodzakelijke elementen in natuurlijk processen ( input, transformatie en output) vergroten
 3. ons begrip (geduld, gevoeligheid, oplettendheid, inlevingsvermogen en energie-bewustzijn) doen toenemen...
.....dat de kwaliteit van al onze keuzes, de kwaliteit van al onze acties, de kwaliteit van alles wat we organiseren  toeneemt. Of dat nou ons familieleven is ,ons politiek-economisch leven, ons consumentenleven en/of ons werkleven.

Hebben  organisch en organiseren inderdaad zoveel met elkaar gemeen als ik aan het begin van dit stukje schrijf..... of hebben we het hier over twee totaal verschillende dingen, die op het vlak van de 'praktische implicaties' geheel verschillend gedrag oproepen?

Wat vind jij Z11?

Wil jij Z11 bijdragen aan een organisch georganiseerde wereld?
Wat ligt dan (nu) in jouw macht om bij te dragen daaraan....? :
 • zowel energetisch
  (wat je aandacht, begrip, voldoende tijd en ruimte geeft in je interacties met jezelf en anderen en hoe
 • als economisch
  (via de keuzes van de gemeenschap als geheel die jij met je geldbestedingen actief onderschrijft en ondersteunt)
Met een hand de plant voeding geven en met de andere hand de hakbijl en het bestrijdingsmiddel hanteren kon nog wel eens zeer gemengde resultaten, weinig bevredigende resultaten op de langere termijn opleveren.... ondanks goede bedoelingen.
Ik twijfel maar uiterst zelden aan de goede bedoelingen van mensen.
Mijn vraagtekens staan vrijwel altijd bij de gehanteerde methoden in relatie tot het gewenste, beoogde resultaat.

Ik heb trouwens zeer veel reden om te geloven dat punt 2 en 3 uit de bovenstaande opsomming min of meer automatisch  gaan (organisch bio-logisch vanzelf volgen)  naarmate punt 1 meer en meer gerespecteerd wordt.

Als we die delen in ons eigen bio-ritme die zich met transformatie bezig houden structureel te weinig ruimte (tijd en aandacht) geven in de organisatie van onze dag,  juist die onderdelen onderdrukken of wegsnoeien, omdat het geen onmiddellijk genot (input)  of productie oplevert (output)  dan  onderdrukken we daarmee de organische groeikracht .
En dat klooien met ons natuurlijke ritme, dat doen we collectief, cultureel ge├»nspireerd, bijna allemaal. Dat 'hoort' nou eenmaal zo, in een Moderne Samenleving.

Dat we dan in een staat van constante jetlag collectief met onze bioritmes aan het klooien zijn, bevordert natuurlijk niet de hoeveelheid geduld, gevoeligheid en oplettendheid die we dan kunnen opbrengen voor wat er werkelijk in en om ons heen speelt.

Ik ga zelfs zo ver te denken dat we kunnen werken aan punt 3:

 • yogaen tot we een onszelf in iedere flexibele knoop kunnen leggen die ons leuk lijkt, 
 • mindful de afwas kunnen doen en sinaasappels eten totdat onze huid er als een verschrompelde sinaasappel uitziet, 
 • compassie-verhogende mantra's kunnen chanten tot we schor zijn en duizelig, 
 • geld kunnen geven aan ieder goed doel tot de portemonnee leeg is, 
 • handtekeningen zetten onder bevlogen petities online en 
 • meditatief kunnen in-en uitademen tot we omvallen van de honger en de dorst.....
maar als we dan (collectief) nog altijd  meteen daarna dagelijks naar de snoeisnaar en het bestrijdingsmiddel grijpen voor het transformatiedeel in onze bioritmes......verandert het aan het totaalbeeld van de werelddynamiek buitengewoon weinig. Dat staat er dan niet zo florissant bij.

Punt 1 en 2 kunnen niet gemist worden voor een gezond geheel organisch proces.
Punt 1 en 2 volgen niet automatisch op 3....... als je dat niet actief ook faciliteert.
Punt 3 vloeit wel bio-logisch voort uit 1 en 2.

Zonder voldoende transformatie-tijd (me-tijd,als kalibratie op de Universele Al-tijd, het bio-ritme) stagneert ieder wezenlijke natuurlijk groeiproces (intra-persoonlijk)
Zonder de transformatie van ons begrip van tijd ( interpersoonlijk, collectief cultureel dus), beweer ik nu met een steeds grotere stelligheid, stagneert (op zijn best) iedere organische duurzame groei in onze gemeenschappen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten