donderdag 4 februari 2016

deel verzamelingen


Het werd op het eind van het stukje van gisteren een beetje gecompliceerd met al die Z11-en die een rol spelen als twee mensen samen zichzelf willen ontplooien.
De vele verschijningen van het Z11 in het spiegelpaleis van het leven! Wat is nou wat?

Vanmorgen kreeg ik een idee dat iets meer licht daarop schijnt.
Bruikbaar, denk ik, niet alleen in een langdurige (intieme) relatie tussen twee mensen, maar in alle gevallen, kort of lang durend, waarin twee of meer mensen samen iets willen creëren, wat dat dan ook is.

De inspiratie kwam opnieuw uit de wiskunde, waar met getallen en hoeveelheden wordt gespeeld.
Ik zag dat er hier een tak van deze sport is die zich wel met delen bezighoudt, maar waar breuken (delen die minder perfect zijn dan heel, minder dan 1)  niet noodzakelijkerwijs op het menu staan.
(Samen) Delen zonder al snel op een breuk te stuiten? Huh?

In het werken met deelverzamelingen wordt gewerkt met de relaties tussen alle elementen die de samengestelde werkelijkheid vormen.

plaatje gevonden op http://www.wanttoknow.nl/
Ik hoop dat dit plaatje wat herinneringen terughaalt uit je schooltijd.
In het kort:
De drie ringen bevatten allemaal vele opties, mogelijkheden.
Sommige van die opties vallen binnen de cirkel van 2 ringen.
Sommige opties vallen zelfs in drie ringen.
Omdat juist die opties recht doen aan waar alle betrokken ringen voor staan, zijn dat de duurzame opties waar ' iedereen wel bij vaart'.

Toegepast op een verbinding van 2 personen in de wereld:
de gekleurde cirkels geven de begrenzingen aan van velden vol opties  die als een mogelijkheid bekend zijn en een aantrekkelijkheid bezitten
Waarom ik drie cirkels teken en niet twee met een overlap van 'wij' staat in deze blog post van gisteren.

Waar 2 mensen de mogelijkheden die op henzelf en hen samen betrekking hebben onderzoeken, zien zich geplaatst voor opties opgedeeld in 7 deelverzameling uit het totale veld van bekende opties met aantrekkelijke aspecten (soms in de uitvoering, soms in het effect ervan).

Voor de goede orde, dit zegt niets over tot welke keuze(s) gekomen wordt en wie of wat in die beslissing doorslaggevend is! Daar valt nog heel veel over te zeggen , wat echt buiten het bestek van dit specifieke blog stukje valt.
Het is gemakkelijk voorstelbaar dat het meeste genoegen wordt beleefd en het beste effect voor zowel de korte als de lange termijn naarmate er voor de vormgeving van het leven voor meer opties gekozen wordt die gedeeld worden. Duurzaam werd dat veld genoemd in de eerdere illustratie. Als relatief weinig voor de uitvoering van duurzame oplossingen gekozen wordt, beïnvloedt dat sterk de kwaliteit van de effecten, op een langere termijn.

Het is ook gemakkelijk voorstelbaar dat informatie delen, ieders indrukken van aanwezige opties, belangrijk is zodat iedere betrokkene zicht heeft op welke opties zich waar in het totale speelveld bevinden.
Je kan geen optie catalogiseren in je velden waar je geen weet van hebt.
Woordspeling, maar o zo relevant: Je kan niet weten wat waar is als je niet weet waar het is.
Ieder doet er dan ook goed aan om een optie die als een aantrekkelijke mogelijkheid gezien wordt te berde brengen,zeker als het zeer waarschijnlijk is dat de uitvoering ervan consequenties heeft voor meerdere betrokkenen.

Als ieder gerespecteerd wordt om dan toch in ieder geval zelf te mogen bepalen wat zij in hun eigen cirkel waar catalogiseren, dan geeft dat een betrouwbare weergave van hoe het veld van de opties erbij ligt.
Ofwel, dingen voor elkaar invullen, ( ' hij wil wel', ' ' zij kan wel'), hoe goed bedoeld ook, kan ervoor zorgen dat je met een niet accurate actuele voorstelling van zaken werkt.
Zelfs al wil iemand altijd wel een boodschapje voor je doen zonder problemen.... factoren kunnen vandaag anders zijn: ziek, druk, moe, iets anders van plan.

Wie al moe wordt bij de gedachte dat dan iedere ademtocht zowat overlegd moet worden en besproken en afgestemd...... goed nieuws....... wie zijn Z11 bewust zijn traint, krijgt een seintje als er zich belangrijke wijzigingen voordoen in een van de velden waar jij je energie in geïnvesteerd hebt en er opheldering ergens over nodig is. Omdat je dan voelt, waarneemt, merkt in welk veld de wijziging plaats heeft, weet je ook met wie de afstemming nodig is en waarover.
Die informatie bereikt je dan via non-verbale kanalen. Zelfs als iemand iets wat voor jou relevant is actief probeert te verbergen of je van het tegendeel probeert te overtuigen.
Iets wat eerst 'daar' was (en duidelijk belangrijk en aantrekkelijk voor die ander) dat opeens van de radar verdwijnt en niet al snel helder in een ander veld opduikt of spanningsloos getraceerd kan worden waarom het nu van de kaart is..... en je merkt dat die ander 'van de kaart is'......dan ... is dat ook informatie over de orde en algehele toestand op het totale speelveld.  Een nieuwe range aan meer en minder aantrekkelijke mogelijkheden om ermee om te gaan zich dan doorgaans in de verzamelingen aan.

Boeiend, die dynamiek van hoe alles met alles verbonden  is!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten