maandag 29 februari 2016

waar woon jij?

Gisteren sprak ik over de basisvraag ' Hoe laat is het?' in termen van het veld van de mogelijkheden.
Met de inspiratie van vandaag begint nu wat weg te hebben van een taalcursus. Want bij het leren van een vreemde taal worden ook ook meestal eerst de veelvoorkomende, relevante vragen bij de kop genomen.

Mogelijk geldt dezelfde aanpak bij het verkennen van de mogelijkheid dat een ander (ruimer) model van de wereld dan je nu gebruikt wellicht de moeite van het overwegen waard is.

Alhoewel dat dan opeens weer meer op aardrijkskunde lijkt: verrijkingskunde... de kunde om je (echte) rijkdom te zien en te benutten......door je eigen rijk te verkennen.

Twee basisvragen dus vandaag en een atlas van de wereld van de de energie: het veld van de mogelijkheden.

Waar woon jij?
Waar ben jij?


Waar je 'bent' in de metafysische wereld, kan overal zijn.
Het is een moment-opname.

Waar je 'woont', is de optelsom van die plekken waar je je echt regelmatig bevindt en de keuzes voor je dagelijkse dag vandaan haalt en in acties omzet.
Het is de vorm van het patroon van de mogelijkheden waar jij je met je aandacht doorgaans in bevindt en energie in investeert, in zowel wat je denkt, wat je zegt en wat je doet.

Hoe weet je nou waar je je bevindt in je belevingswereld, in het veld van de mogelijkheden?

Je gevoel is een sterke indicator daarvan, dat functioneert alsof je een ingebouwd GPS systeem hebt.

Om een indruk te krijgen voeg ik hier aan het model een paar gebiedsaanduidingen toe. Sorry voor de Engelse benamingen in een Nederlandse tekst; maar ik gebruik ze vooral internationaal en dus voelt voor mij nu prettiger om ze zo te blijven noemen.Alles in je eigen cirkel van 'ik' bevat opties die aan twee criteria voldoen:
- je bent je er in enige mate van bewust, door eigen ervaring
- ze bevatten enige mate van aantrekkelijkheid voor jou

trouble:
Van alle mogelijkheden  in ' trouble' weet je dat ze wellicht best een aantrekkelijkheid hebben voor jou, maar dat de waarschijnlijke effecten al op de vrij korte termijn voor zowel jou als anderen onplezierig zijn.

roze gebied:
Dat maakt het hele roze gebied tot opties die in ieder geval je plezier op de korte en mogelijk middellange termijn dienen, voor zover je kan overzien.

Peace (1 +2)
Waar jouw cirkel met dat van anderen overlapt, ervaar je vrede. Simpel, de opties die zich daarin bevinden hebben ook een relatief grote aantrekkelijkheid voor de direct erbij betrokkene(n).

Een mogelijkheid uit Peace (1) tussen jou en mij bespreken en in actie omzetten, daarover voel ik vrede en jij ook. Het schaadt onze relatie niet, niet op de korte en niet op de lange termijn.

Een mogelijkheid uit Peace (2) tussen mij en iemand uit de omgeving, anders dan 'jij' kan ik in dat direct contact vrede voelen met de direct betrokkene. Voor ons is het een aantrekkelijk optie.
Echter.... ik weet ook dat ik ermee niet in totale vrede ben met ' jou'.
Dat kan om twee redenen zijn:
- je weet er niets van, het bevindt zich simpelweg niet in het veld van je bewustzijn (en ik ben me daarvan in enige mate bewust)
- je hebt actief grote moeite met de mogelijkheid (en ik ben me daarvan in enige mate bewust)

Harmoney
Harmoney is daarmee het veld met de hoogste waarden. Vandaar dat ik harmonie als har-money spel, omdat velen van ons geld als ' hoogste waarde' herkennen.

Mogelijkheden die zich daarin bevinden zijn niet alleen be-vredigend ( vrede) op de korte termijn, maar zijn ook een investering in een duurzame toekomst, omdat ze nergens van ten koste gaan, geen schade doen aan wie dan ook en wat dan ook, voor zover bekend. Vaak zelfs, opbouwende elementen bevatten, van niet-zo-goed naar goed en dan van goed naar nog beter.

Patronen
Waar je woont, de optelsom van wat je in je dagelijkse dag als mogelijkheden verkent en via keuzes tot uitdrukking brengt kan verschillende vormen aannemen.

Mijn inschatting is dat het deel van je totale Z11-bewustzijn waar je veel energie aan besteedt, je geloofssysteem vormt (belief system).
Dat houdt je immers 'voor mogelijk' en zelfs voor wenselijk en kennelijk, gezien de hoeveelheid energie die je erin steekt, voor 'goed' (effectief) .
(Aangenomen natuurlijk dat ergens diep van binnen de grondslag voor je keuzes is dat je de best mogelijke keuzes wilt maakt voor jezelf... wat het dan ook is dat je wilt bereiken en ervaren.....)

Hier zijn een paar geloofssystemen op de atlas, als grijs vlak, ingetekend:
(voor mijn gemak zijn ze hier dezelfde vorm en formaat.en slechts anders gepositioneerd... dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn!)

iemand die vooral op de buitenwereld is gericht.
relatief veel innerlijke conflicten ervaart
relatief weinig in het hier en nu is
en conflicten met de buitenwereld creëert
met zijn gedrag en keuzes
vooral met de partner, de 'jij' die vlakbij isiemand die erg ongelukkig is met het leven
bijna geen goede mogelijkheden zien
(depressief)
en zich bijna volledig afsluit
van alles en iedereen
nauwelijks in het hier en nu is


iemand die veel goede mogelijkheden ziet
in het hier en nu
Hier en nu?
Ik heb bij de beschrijvingen de mate waarin je in het hier en nu bent, toegevoegd.

Hoewel het 'hier en nu' geen scherpe grenslijnen kent in het veld van de mogelijkheden, is het wel zo dat reële mogelijkheden om echt praktisch gevolg aan te kunnen geven, direct verbonden zijn met het centrum, waar alle cirkels bijeenkomen.
Hoe verder je van Harmoney afdrijft, uit de realiteit van het hier en nu gaat, hoe minder mogelijkheden je hebt om nu, hier iets zinvols (duurzaams) te kiezen om je tijd in te investeren.

Veel zorgen maken over de toekomst, of veel spijt hebben van het verleden en in toenemende mate innerlijke conflicten ervaren..... zijn allemaal signalen dat je 'Peace' hebt verlaten, los bent van je hoogste waarden en best bekende mogelijkheden.

Dat hoeft  dus helemaal niet te betekenen dat je je' thuis' uit bent, je ' comfort zone; hebt verlaten!
Want als dit patroon, deze route deel is van je normale patronen van je belief systeem, dan denk je dat het zelfs 'goed' is om aan deze aspecten ervan zoveel tijd en aandacht in te investeren.

Hoewel je mogelijk denkt dat je eigen belief system (en/of je huidige leefomstandigheden in de buitenwereld) je gruwelijk in de weg zit(ten) voor een fijn ( harmonieus, bevredigend) leven en je je afvraagt wat je het eerst eruit moet knikkeren, is het wellicht simpeler en minder risicovol om vaker tijd en aandacht te besteden aan die delen van je belief system die zich in de best mogelijke positie bevinden.

Daar zie je immers de hoogst haalbare mogelijkheden die door jouw belief systeem als mogelijk en minst bedreigend worden herkent.
Daar stromen dan vanzelf weer nieuwe mogelijkheden binnen, omdat je nieuwe ervaringen opdoet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten