woensdag 10 februari 2016

relativiteit


In het veld van de mogelijkheden, zoals in eerdere blog posts met dit label geïntroduceerd en aangelicht), is er nogal veel relatief: dynamisch onderling in beweging, zich verhoudend tot elkaar.

Jij kan met je aandacht door dit veld heen bewegen en je zo op verschillende gezichtspunten bevinden, die een ander perspectief op (een deel van) je belevingswereld werpen, waardoor je tot geheel verschillende conclusies kunt komen over wat er ' is' en hoe jij het beleeft.

Maar jouw aandacht is niet de enige factor die in staat is om zich dynamisch door dit veld te bewegen.

Ook de mogelijkheden bewegen, wervelen om elkaar heen en door elkaar heen, van veld naar veld.
Vele volgen patronen, als ware planeten in de ruimte. Soms zijn dat heel langlopende patronen van jaren, soms cycli van slechts een paar seconden.
Andere mogelijkheden gedragen zich meer als  ruimte-materiaal dat neerstort:.
Het doet zich af en toe voor, heeft nogal impact bij de inslag, maar dat stuk is nu definitief uit zijn oorspronkelijke roulatie genomen en is deel geworden van ' iets anders' dat een andere cyclus volgt.

In de ruimte van je belevingswereld is de positie van iedere mogelijkheid sterk context-gerelateerd: in relatie tot wat jouw positie in de buitenwereld momenteel is.

Onthouden wat op een bepaald moment een prima mogelijkheid is en dat op een ander moment in een andere situatie toepassen, is daarmee niet noodzakelijkerwijs een recept voor succes op de korte en/of de langere termijn.

Praktische voorbeelden:

Iets wat op donderdag een uitstekend idee is om je tijd in te investeren, te ervaren, kan op woensdag een hele domme zet zijn. ( Naar de markt in jouw eigen stad gaan bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of naar een bepaalde collega toelopen om iets af te stemmen die op woensdagen niet werkt.)

Iets wat iedere ochtend om 7.00 iets is waar je erg van kunt genieten, kan om 7.15 al iets zijn waar je beter van af kunt zien. (Rustig de tijd nemen voor de eerste warme drank van de dag en er even bij wegdromen)

Iets waar de belangrijkste volwassenen in je thuis-situatie erg blij mee zijn dat je doet als je 6, 12 of 18 jaar oud bent, toepassen op de belangrijkste volwassenen in je thuis-situatie als je zelf volwassen bent kon nog wel eens een heel ander resultaat produceren.

En als je dan snapt en doet wat je huidige partner zegt dat hij/zij zo graag heeft, kan het maar zo zijn dat je toch de kous op de kop krijgt van die partner als je het spontaan op een dag in uitvoering brengt.

Wat nu?

Moet je al die bewegingen en factoren die meespelen dan actief en bewust bijhouden? Dat is toch onbegonnen werk! Hoe kun je nou al die, vaak subtiele en onzichtbare variabelen in ogenschouw nemen?

Tegen de tijd dat je een goede band met jeZ11 hebt opgebouwd, ontdek je dat je een heel stuk minder zelf actief in de gaten hoeft te houden en (feiten daarover) hoeft te onthouden, naarmate je meer bereid bent om open te staan voor wat er is en met de beste mogelijkheden van ieder gegeven moment te spelen.

Hoe dat kan?

De belangrijkste aanwijzing daarvoor vind je als je beseft dat je totale bewustzijn veel groter is dan het deel dat zich in jouw actieve bewustzijn bevindt.
Dit deel van je bewustzijn  ontvangt en verwerkt een veelvoud aan indrukken, vele ( echt veeeeeeeeele) malen meer dan het handjevol dat jij actief/bewust registreert en met elkaar in verband brengt.

Dat deel is echt vele malen sneller en accurater in het verwerken van alle beschikbare informatie dan jouw bewuste denkbrein is (zeker als je werkt met een verouderd besturingssysteem (wat niks met leeftijd te maken heeft!!!) en je denkprocessen vult met verouderde gegevens).
De supercomputer in jouw onbewuste is altijd up-to-date, beschikt altijd in real time over de meest actuele gegevens en kan de relevantie voor jou van wat er aan de hand is in je wereld in no-time ' berekenen' en op het scherm van je belevingswereld projecteren.
Doet dit ook 24/7.
Doet dit niet alleen zodat jij je niet bewust bezig hoeft te houden met wanneer en hoeveel rode bloedcellen je nu eens zult aanmaken en of het nu tijd is voor een inademing of nog niet en hoeveel dan en tig-miljoen andere levensprocessen die zich in jou afspelen.
Kan dit ook doen voor talloze taken in de sociaal-emotionele sfeer, administratieve sfeer, praktische actief bewuste sfeer.

Hoef je dan helemaal niets meer zelf actief te doen?
Dat je systeem perfect in staat is je te waarschuwen dat het tijd is om te eten, drinken, slapen, het toilet te bezoeken, betekent dat dat je je daar dan niet ergens toch wel even actief mee bezig moet houden? ( Nee, toch).

Dat je systeem perfect in staat is je te waarschuwen dat de mogelijkheid om de vuilnis aan de straat te zetten zodat het wordt opgehaald actueel is... heeft nog altijd jouw attentie en actie nodig om tot het gewenste resultaat te leiden.

Alert zijn op de signalen die je van jeZ11 krijgt en ernaar handelen zodra ze heel rustig als actuele en relevant aan je gepresenteerd worden, opent een wereld aan mogelijkheden.
Je totale Z11 weet ook, kent ook je eigen cycli en voorkeuren.
Dus als je rust in de tent, in je eigen belevingswereld op prijs stelt, zal je zien dat je vanuit je Z11 altijd heel tijdig van de juiste informatie wordt voorzien, zodat je niets gehaast hoeft te doen.

Het aardige is, je krijgt dingen wel veel sneller en met meer plezier en rustiger voor elkaar.

Lastig om mij te geloven?
Ik raad je niet eens aan om mij te geloven!
Wel om het Z11 te gaan onderzoeken, in je eigen belevingswereld.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten