donderdag 7 april 2016

meta-vergelijking .... hoe/hoort/het


Nog een optie om veilig oorsprongen mee te gaan maken, door meer ruimte te creëren in je energie-vergelijkingen, wat leidt tot meer (keuze-)vrijheid ervaren.

Ik noemde het in een eerder stukje ook een (h)oor(t)sprong, met de suggestie om een gekkigheidje per dag te doen, zodat je bewust en actief iets meer aandacht schenkt aan 'waar jij zin in hebt', in relatie tot wat door de mensen die je kent is voorgeschreven hoe jij je 'hoort' te gedragen.
Speels, maar als 'speels' al in een kwaad daglicht staat als iets wat absoluut niet hoort bij volwassen gedrag, dan kon dit toch een erg lastige suggestie zijn.

Gelukkig is er ook een hele serieuze variant, waarbij je heel veel oprechte aandacht geeft aan:
  • hoe
  • het
  • hoort
Alleen aan een van die elementen ga je een beetje snuffelen, op serieus onderzoek uit..

Als jij zeer gevoelig bent voor wat de massa (van de mensen die jij kent) zegt, vindt en denkt, dan staat bij ieder item dat je tegenkomt (" He, hier is een ' het' "... een voorbijganger die knikt, een vuil T-shirt op de vloer, een verzoek van een verre vriend, een verzoek van mijn partner, een gepresenteerd koekje, een geoxideerde zilveren schaal.....) de vraag centraal:
Wat weet ik over hoe ik me hiertoe dient te gedragen. "Hoe hoort het?"

Dat informeert in de kern naar een methode van aanpak, hoe je hiertoe te verhouden in wat je zegt en wat je doet, met het achterliggende oordeel (mening/geloof) dat het voor jou van levensbelang is om jouw gedrag te voegen naar het enorme waarde van het  hoort-deel van de vergelijking.

Prima. Wat jij weet en gelooft over 'horen' gaat hier de benodigde ruimte maken.
Hoe?

Jij gaat luisteren. De belangrijkste activiteit die er maar is als je echt en goed wilt horen.
Als je wilt gehoorzamen, dan helpt het wel als je in detail weet waaraan, toch?

De ruimte die je gaat scheppen is door (waar je maar kunt)  niet direct in de reflex van de uitvoering te schieten, maar het ' het' te verkennen zodat je zicht hebt op 'wat' het eigenlijk is.

Door de nadruk voor een mini-nanoseconde te leggen op het verhelderen van het 'wat' in de hoe/hoort/het driehoek, schep je de ruimte die de vergelijking energetisch in beweging zet.

Jij, in een reflex dacht precies te weten wat het 'het', ' hoe' en  'de waarde van deze transactie' was?
Veronderstelde je dat er geen enkele onbekende in de vergelijking zat en dat hij dus perfect is opgelost als je doet of zegt wat er van je 'gevraagd' wordt, als jij energetisch exact die driehoek vormt en in je gedrag tot uitdrukking brengt?

Simpel vragen ' wat is ' het'  ( hier en nu)'  en dan luisteren, jezelf een oorsprong vormend ( inderdaad, niet een oordeel vormend, maar de gehele driehoek die zichzelf nu geheel automatisch dynamisch vormt in je belevingswereld waarnemend.

Gehoorzaam luisteren naar wat er gezegd wordt zonder dat jij je daar zelf een oordeel over mocht vormen is de methode die je al decennia lang uitvoert en waar je dus goed in bent.
Mooi, die vaardigheid komt uitstekend van pas, want  dat is precies wat je hier doet.

Je zult dan zeer waarschijnlijk ervaren dat je volledig en in vele nuances achter de komma, in detail, geïnformeerd wordt over de achtergronden en oorsprong van deze transactie. Vaak in de stemmen van degenen die je over dit fenomeen geïnstrueerd hebben, ditmaal voorzien van de achterliggende waarden van waarom de 'voorgeschreven actie' als beste mogelijkheid uit de bus was gekomen in hun belevingswereld in hun situatie, relaterend tot jou in die situatie.

Hoera, Je bent nu ultimo gehoorzaam geweest. Je hebt nu volkomen recht gedaan aan de opvoedkundige gebiedende wijs dat je boven alles voor je eigen welzijn moet luisteren naar de invloedrijke mensen uit je wereld. "Eert uw vader en uw moeder". Mo-6 is trots op je. Je doet wat zo hoort en dat is prima... als beginpunt.

Alleen, stopt het daar doorgaans niet. Je energie beweegt zich nu dynamisch door je heen met een focus op het hier en nu.....

Je zult daarom ook merken dat je aanvoelt:" He, wacht eens even, dat was toen, dit is nu. Ik was toen een kind, ik ben nu een volwassene. Ik was toen in Nederland, ik ben nu in Frankrijk. Dingen kunnen hier nu ook best anders beter gaan!

Dat schept dan weer de impuls en ruimte voor een nieuwe oorsprong, waarin je C-kwadraat ( je zelf-bewustzijn in het hier en nu) net wat meer gewicht krijgt in de hele vergelijking en je gewoon in het veld van de passende  mogelijkheden landt en dat je ineens keuze hebt, uit meer dingen dan 1. Allemaal opties die recht doen aan jouw unieke expressie van het leven en dat van de mensen die hier, nu wezenlijk betrokken zijn bij de situatie en jou, wie jij nu bent. 

Welke optie jij kiest, hier en nu, voltooid die transactie.
Wat jij zegt, wat jij doet en je weet ook waarom. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten