dinsdag 12 april 2016

meta-vergelijking ......verwond(er)ingWat nou als er een (sociaal-emotionele) wond is geslagen en je hebt om welke reden dan ook geen zin of mogelijkheid om terug te slaan.

ER IS VERWONDING

Het ontkennen, is ont-kennen van wat 'is'.
Niet eerlijk zijn tegen jezelf over wat je werkelijk waarneemt is de toegang tot wijsheid en andere, betere mogelijkheden energetisch blokkeren. Wijsheid is kennis toegepast, niet ont-kent. De wond is er wel, maar krijgt '0' aandacht en zonder aandacht (een waarde op C-kwadraat, hoe klein ook) kan geen enkele sociaal-emotionele kwestie energiek, natuurlijk en duurzaam opgelost worden.

Blijven hangen in:
Ik zeg: "er is verwonding"
Ik meen "er is verwonding"
Ik doe niets anders dan stil staan bij het zeggen en menen dat er verwonding is.....

... dat is er wel een (groot) punt van maken, maar geen ruimte bieden aan een nieuw begin.
De drie punten van de energetische driehoek staan vast. De verwonding kan niets anders ' doen' dan blijven wat het is in de vorm die het heeft.... die trouwens uiterst zelden recht doet aan sin x= 1, want... minder dan heel en nu ook statisch, in plaats van dynamisch (levend).

Wat dan... de andere wang toekeren?
Warm aanbevolen door zeer bekende spirituele leraren... maar he...... zet dat de deur niet open naar herhaling en nog veel meer emotionele pijn?

Wat nou als die andere wang toekeren gaat over het omdraaien van wat elementen van dezelfde driehoek en je dezelfde  situatie onder een net even andere hoek gaat waarnemen. ( Zuiver technisch.... als je de andere wang toedraait verander je alleen de hoek waarin jij de situatie bekijkt.)
Zonder ook maar iets te ont-kennen, zonder iets toe te voegen dat er niet is, zonder 'het' te vertellen dat het in jouw ogen iets heel anders moet zijn, namelijk.... ' over'.
Het kan pas 'over' zijn, 'geheeld' (weer met je sin x= 1 in dynamisch verband gebracht) , na een oorsprong.

Hier is een choreografie voor een simpele oorsprong om het helingsproces op gang te brengen.

ER IS VERWONDING

IS ER VERWONDING (?)
( Je doet ' het maken van een omkering van de elementen', waarmee je actief een vraag vormt.)

vanaf hier gaat het meestal automatisch...dit is wat je kunt verwachten:

ER IS VERWONDERING (!)
(Je neemt waar dat je je iets af kunt vragen over de situatie en de waarden komen in beweging. Het 'er' zet nu heel energiek zich af op de wond, van binnenuit. Verbindt zich er vol mee (ont-moet het) en daagt het uit een andere vorm aan te nemen, meer te worden, beter te zijn)

Waar (open, eerlijke) verwondering is, is gezonde natuurlijke dynamiek die altijd recht doet aan sin x= 1.
Wat te doen, wat te zeggen, wat te geloven?
Ze zijn allemaal los gelaten nu en jij laat dat nu gewoon gebeuren en kijkt om je heen waar je landt, wat je dan aan goede opties ziet in het veld van de mogelijkheden

Iets om te doen... waarvoor je nu in een prima positie bent en ook zin in hebt?
Iets om te zeggen....wat je zeer helder en duidelijk voor de geest staat?
Een andere kijk op de situatie, je gelooft er nu iets anders over?

Zijn er echt andere mogelijkheden dan ' terugslaan' of je bij de situatie neerleggen?
JA! Er is een overvloed aan mogelijkheden.

Dit is een mogelijkheid om verwondering actief toe te passen.
Een andere is de wonderbox, die je op mijn website vindt, eerste hulp bij sociaal-emotionele ongelukken.

In alle gevallen maakt het gebruik van:
- spelen met de situatie,
in volle controle over het proces zijn zonder een specifiek resultaat voor ogen te hebben
- me-time,
er een punt van maken om even bij de kenmerken van de situatie stil te staan...zodat het volgens jouw instructies weer in beweging gezet kan worden. Waarbij die instructie niet in eerste aanleg is dat het nu aan een ander is om iets te doen zodat jij sin x = 1 kunt ervaren.... Nee, jij zorgt er gewoon voor dat jouw interne klok weer gelijk komt te staan op jouw unieke sin x = 1, wat dat dan ook moge weze op dit moment.
Jij weet dan dat een oplettende medespeler in deze situatie er dan voor kan kiezen om op jou in te tunen, om er ook wijzer van te worden.
Jij ervaart dan ook dat als diegene ervoor kiest om dat niet te doen, jij niets cruciaals verloren bent, maar juist je eigen unieke zelf weer beter hebt leren kennen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten