donderdag 28 april 2016

type boodschap


Ik heb al heel vaak geschreven over de relatie tussen iemands informatievaardigheden en de kwaliteit van zijn keuzes.
Hij jij hebt geleerd dat ' het hoort' komt ( zie vorig blog stukje) voor een bijzonder belangrijk deel voort uit hoe je voorbeelden dat deden. Dat leerproces is namelijk voor een belangrijk deel een onbewust leerproces dat gebruik maakt van ' spiegeling'.

Een boeiend aspect daarbij is hoe je omgaat met bepaalde typen informatie die hun weg nar jou vinden.
Hoe 'manage' jij de inkomende stroom?
( Het was ooit (is-misschien-nog-wel) een veelgebruikte test in sollicitatieprocedures voor managers voor hoge posten om ze een stapeltje post te geven die zij dan moesten sorteren naar ' urgentie' en 'belangrijkheid'.

Er zijn vele typen inkomende informatie.
En als je heel vaardig bent in het kunnen zien welk appel* er gedaan wordt, wat de energetische karakteristieken zijn op het betrekkingsniveau*  en de expressie* dan kleurt dat je je ontvangst- en verwerkingsproces van de inhoudelijk boodschap* ..... waardoor je bij heel diverse keuzes terecht komt als ' jouw uitkomst' ....wat je ermee 'doet'.
* De vier aspecten van communicatie, zoals veel gebruikt in communicatiewetenschap.
 Laat ik er nu eens een lijstje met typen boodschappen bij neem waarbij de afzender een appel doet op de ontvanger om iets in zijn gedragsrepertoire op te nemen:

een suggestie
een uitnodiging
een vriendelijk verzoek
een uitdrukkelijke wens
een bevel

Wanneer in het energetische aangeleerde patroon ' hoe ga ik hiermee om' , jij vaste verbanden hebt aangebracht  tussen het type boodschap en de karakteristieken op betrekkingsniveau (hoe jij je tot de afzender verhoudt), dan treden er boeiende mechanismen in werking.


  • Zijn bevelen (altijd) ' urgent en belangrijk' wanneer ze van een autoriteit komen die direct invloed heeft op jouw levensonderhoud? (Leefden de autoriteiten in jouw leven het voorbeeld, in woorden en energie, volgens de matrijs dat jij simpelweg hebt uit te voeren wat door de bazen in het systeem verordonneert wordt, zonder nadenken, want anders........)
  • Ben je opgevoed vanuit het energetische patroon dat ' mensen die het goed met je menen' voor jou nadenken en hun wensen over jouw gedrag altijd van een krachtige expressie vergezeld doen gaan?

    Met de omgekeerde logica dan ook vaak eraan verbonden dat kalme suggesties dan (dus) wel van mensen komen die het niet goed met je menen. ' Duivels' die je proberen te verleiden om iets te doen op een manier waarvan je weet dat het de mensen waarvan je geleerd hebt dat ze het goed met je menen, niet past.
  • Dat een vriendelijke verzoek van een 'externe partij'  die je graag te vriend wilt houden altijd direct met een 'ja' beantwoord dient te worden.... om de relatie goed te houden?
  • Dat een suggestie van een ' externe partij' die je niet kent altijd met een 'nee' beantwoord dient te worden, voor alle zekerheid.....
Ik kan zo nog wel even doorgaan.
Dit zijn in ieder geval een paar veel voorkomende energetische patronen in onze Westerse maatschappij.

De vastheid in het gemaakte verband tussen de aard van de boodschap en het type relatie ( het 'altijd'/'nooit' gebaseerd op de collectieve aanname dat een fenomeen ' altijd goed,' of ' altijd fout' kan zijn....... ( sterker nog.... zelfs IS) maakt dat je de poppen dan al snel aan het dansen hebt.

Jij bent daarbij de pop, jij bent een marionet geworden, die danst aan de lijntjes van je eigen geloofssysteem over hoe jij je hoort te gedragen als er een ' bepaald type boodschap' van een 'bepaalde bron' binnen komt.

Interessant is dat als jij bijvoorbeeld het tweede gedachtenbolletje in je systeem hebt draaien, de kans groot is dat jij kalme suggesties en rustige verzoeken tot heroverweging van je keuzes vanuit je eigen innerlijk weten ook niet eens in behandeling neemt.......
Hmmmmmm.......

Als je daar nou eens wat langer bij stil staat.... is dat dan wat je werkelijk Z11 wilt?
Meen jij het dan niet goed met jeZ11?

Het lastige is nu....

Dit blogstukje is een kalme suggestie, verzoek tot zelf nadenken, uitnodiging tot spelen met je geloofssysteem, van iemand die (zegt ( ---'ja, ja', dat zal wel---) dat ze) het goed met je voorheeft, die jij wellicht helemaal niet eens persoonlijk kent!

Zou het wellicht zo kunnen zijn dat hoe stelliger en harder jij dit 'wegdrukt' hoe meer dat illustreert dat jij ook zulke vaste verbanden in je geloofssysteem hebt aangemaakt?

Wat denk jij Z11?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten