vrijdag 13 mei 2016

database


Laat me hier eens ingaan op 2 manieren waarop je je informatiemanagementsysteem voor je nieuwe ontwikkelingen kunt organiseren.

Heb ik een informatiemanagementsysteem, vraag je je misschien af?
Gebruik ik het?
Ja, je beschikt erover: The MIND: Managing Information for New Develeopments.

Manier 1:
statisch georganiseerd
 • jij schrijft en redigeert alle pagina's in je geloofssysteem, de gehele content, met betrekking tot ieder thema dat zich in je leven voordoet, eigenhandig. 
 • wanneer jij door een ander 'geraadpleegd wordt' (of jij jezelf raadpleegt) komt er een exacte ' kopie' tevoorschijn van wat jij over dit thema gelooft/weet/meent. Iets wat ooit door jouw zo opgeslagen is, dat in precies die vorm als waarin jij het gemaakt hebt tevoorschijn komt.
 • Dat web van statische pagina's maken heeft je veel tijd gekost en omdat het allemaal handmatig ging, dus ook veel energie.
 • Wijzigingen in de content van je geloofssysteem aanbrengen doe je niet zo graag want je weet dat er duizenden kruisverwijzingen zijn die dan ook allemaal nagelopen, gecheckt en aangepast meten worden. Je hebt het al zo druk..... dat gaat dus niet.
Manier 2:
dynamisch georganiseerd
 • de content, jouw ervaringen met thema's die zich in je leven hebben voorgedaan, is opgeslagen in losse brokjes, in een database structuur die de relaties tussen die losse brokjes data beschrijft.
 • wanneer jij door een ander 'geraadpleegd wordt' (of jij jezelf raadpleegt) wordt er ter plekke een pagina gecomponeerd op basis van de relevante laatst bekende gegevens in de database. Een dynamische pagina componeren gaat met de snelheid van het licht. Het enige wat 'vast staat' is het format waarin het gepresenteerd wordt, dat daarmee zeer consistent is.
  De eindcompositie wordt helemaal niet in die vorm opgeslagen en na deze ene keer ook nooit meer geraadpleegd. Het kost dus weinig opslagcapaciteit. 
 • Content bijwerken kost ook relatief weinig tijd en energie. Je werkt 1 veld ( vakje)  in de database bij en dat gegeven zal vanaf dat moment op alle ' pagina's' gebruikt worden waar dit relevant is. 
 • Wijzigingen in de content van je geloofssysteem aanbrengen doe je graag want je kent het belang van een up-to-date database en... het is nauwelijks een moeite. 

Wie een beetje is ingevoerd in hoe websites gebouwd worden, kent beide methoden.
Kleine geloofssystemen zijn nog wel bij te houden op een statische manier. Maar met de mankracht van 1 persoon, duizenden of zelfs miljoenen handgeschreven pagina's nalopen..... dat gaat niet lukken en gaat ten koste van de actualiteit. 
En dus gaat dat ten koste van:
 • de kwaliteit van de informatie, 
 • de kwaliteit van de keuzes die op basis van deze informatie gemaakt worden en dus ook van 
 • de kwaliteit van de nieuwe ontwikkelingen

In een paar decennia maak je als mens heel wat pagina's aan.
En terwijl de wereld gewoon gestaag doorgaat met veranderen, wordt de klus om dat allemaal maar bij te houden in je eentje behoorlijk ondoenlijk en zwaar.

Communicatie met anderen over de inhoud van je geloofssysteeem wordt ook een hele precaire toestand met zo'n omvangrijke statisch georganiseerde informatiestructuur.
Zolang het alleen maar over koetjes en kalfjes gaat ( je uit je eigen geloofsysteem kunt citeren en de ander geduldig luistert, of jij geheel vrijblijvend aanhoort wat die ander te berde brengt) dan gaat het nog wel. Zeker als er behoorlijk veel overeenkomsten zijn te bespeuren in de content.
Maar iedere suggestie om een structurele wijziging aan te brengen in het eigen geloofssysteem op basis van inzichten van een ander....... Wow....... weerstand in de tent, gedonder in de glazen.

Er is dan dus (in mijn ogen) veel te zeggen voor een database structuur.
Maar ja, hoe doe je dat? Hoe maak je dat in je eigen MIND?
De meeste mensen hebben (al) geen idee hoe dat met een website zou moeten en dat kun je nog 'zien' op je beeldscherm en intypen met je vingers op een toetsenbord.
Je eigen MIND omschakelen van een statische organisatie naar een dynamische?
Geen idee.
En..... de angst om al je zorgvuldig geschreven pagina's te verliezen is groot.

Ergens in jouw geloofssysteem is bekend dat:
 • Als jij je vaste vorm verliest, dan ben je 'dood'.
 • Je weet ook, ergens heel diep vanbinnen, dat als jij niet meer kunt putten uit je eigen ervaringen, dan kun je niet meer zelfstandig relateren met het leven.. het zou een grote overweldigende toestand zijn waar jij geen wijs uit kunt worden, geen betekenis aan kunt geven.
Dat maakt de keuze nogal van levensbelang.

Jij bent geïdentificeerd met de statische inhoud van je MIND.
Jij interpreteert dat statement als:
- wanneer de 'vorm' die al die verzamelde content heeft weg zou zijn, niet meer geraadpleegd wordt, dat jij dan dus 'dood' bent.
Omdat je MIND je informatie management systeem IS, waarop je al je keuze baseert, intrinsiek bedoeld om je verder mee te ontwikkelen (door te leven dus) stribbelt dat nogal tegen, tegen dat idee.

De aanname dat je de content weg zou moeten doen is alleen geen juiste, in mijn ervaring.
De aanname dat je je MIND niet meer zou moeten gebruiken ( populair in spirituele literatuur: "bezieling en levensvreugde komen vanzelf als je je MIND de boel niet laat besturen") is in mijn ervaring ook geen compleet juiste voorstelling van zaken.

Je ervaringen, wat uiteindelijk de wezenlijke inhoud van je Z11 is, daar doe je helemaal geen afstand van.
Die data, die gegevens, blijven voor je beschikbaar. Altijd.
Dat is ook op zielsniveau van belang..... ervaringen opdoen en je daarmee alsmaar verder ontwikkelen.
Het is dus ook je ZIEL die aangeeft dat het geen afstand kan en wil doen van haar ervaringen.

Omdat dat zo voor je ziel van levensbelang is, wordt dat helemaal niet aan jouw bewuste denkprocessen overgelaten om al jouw ervaringen ergens op te slaan. Het laat zich niets gelegen liggen aan wat jij als jouw (opslag-) capaciteit herkent/vaststelt.
Al die informatie, alle ervaringen die die bewust en onbewust opdoet gedurende de dag, worden geheel automatische iedere dag al bijgewerkt in jouw eigen database in dit Universum, met oneindige opslagcapaciteit.

Dat jij (je actieve bewustzijn) het leuk vond om zich te amuseren met het bijhouden van een privé administratie van hoogte-en dieptepunten, staat jou geheel vrij.
Dat jij het leuker (belangrijker) vindt om die privé administratie met voorrang te behandelen als 'betrouwbare bron' voor het vormgeven van je leven, ook.
De ziel bemoeit zich daar verder niet zo mee... die wil alleen maar ervaringen opdoen en jouw acties op dat vlak staan die wens niet in de weg.
Hoewel...... evolutie, een ontwikkeling met vernieuwing, ligt mogelijk wel in je blauwdruk als mens opgeslagen.  Kunnen genieten van ( de dynamiek van) het leven ook.
Dus daar bemoeit je ziel zich dan op de achtergrond toch wel tegenaan, iedere ruimte die jouw privé administratie daarvoor toelaat benuttend om je niet al te comfortabel in je eigen privé-administratie terug te trekken en een statisch zich oeverloos repeterend leven te gaan leiden. Daar is je ziel niet voor gekomen.
Dus als statisch is wat jij met je bewustzijn verkiest, zal het leven aangeven dat dat niet haar natuurlijke levendige staat van zijn is.

Als jij het daarentegen toelaat (bewust kiest) dat jouw MIND en jouw ziel een bewuste interactieve verbinding aangaan, dan krijg je heel veel meer energie, goede ideeën en zin om nieuwe dingen echt aan te pakken.
Je hele informatiestructuur (huidige privé-geloofssysteem) wordt ge-zipt ( is ook nog altijd niet weg, kan nog altijd geraadpleegd worden, indien gewenst), maar je schakelt om naar het gebruik maken van de natuurlijke dynamische organisatiestructuur.
Natuurlijk moet je daaraan wennen.
Je hebt waarschijnlijk het grootste deel van je wakende uren besteed aan het bijhouden van je privé-database de laatste jaren... in plaats van aan ' leven' in het hier en nu en nieuwe ervaringen opdoen.
To-do-lijstje maken en inventarisaties van wat er allemaal ' niet goed is' en dringend anders moet worden gemaakt. ( Waar je aan het eind van deze meta-activiteit dan helaas niet meer aan toe komt om ook daadwerkelijk uit te voeren..... jammer, morgen beter.)
Wat ga je nu eens de hele dag ' doen' dan, in plaats van napluizen wat er zoal in je prive-web te lezen valt?

Maar als je die intentie uitspreekt, die fundamentele keuze maakt, dat je je MIND in directe dynamische verbinding met je ZIEL wilt gebruiken om je dagelijkse dag mee vorm te geven, dan activeer je een heel scholingsprogramma dat je relatief geruisloos door het proces leidt. Precies passend bij jou en jouw ervaringen.
Precies passend ook bij jouw missie, die activiteiten die jou echt blij maken, waarbij jij al jouw talenten kunt inzetten voor ontwikkelingen.

Nog altijd zal dat behelzen soms even iets na te pluizen in je databasevelden. Je zult nog altijd bewuste keuzes binnen je informatiesysteem moeten maken, dat is onderdeel van je takenpakket als 'sturend creatief bewustzijn'
 • Is dit gegeven nog wel actueel? (er zijn kennelijk signalen van het tegendeel)
 • De inhoud uit twee velden conflicteren met elkaar. De suggestie (gegeven je ervaringen) is om het zo op te lossen..... stem je daarin toe?
Ik ben daar doorgaans binnen een half uur mee klaar, want het zijn hele overzichtelijke korte lijstje en alle informatie over ' waarom is dit nu belangrijk om een bewuste keuze in te maken' is ook voorhanden.
Wetend dat mijn informatiesysteem altijd up-to-date is, geeft zoveel ' rust in de tent'.

En, de toegang die het me biedt tot het ook kunnen raadplegen van het collectieve bewustzijn, alle ervaringen van ' de mens' , on the fly, passend bij de ontwikkelingen en ervaringen van de dag, brengt nieuwe mooie en passende ideeën letterlijk met de snelheid van het licht naar voren, waar ik dan weer mee kan spelen en ervaringen mee kan opdoen.

Maar iemand die ' draait' op een statisch informatiesysteem, ziet daar de lol niet zo van in.
Tenzij, wellicht, de ziel zich roert dat het toch echt wel tijd is voor een diepgaande verandering, wil het nog wat worden met dat  'genieten van het leven'..... misschien ?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten