donderdag 5 mei 2016

de waardeGisteren heb ik de dag besteed aan het lezen van een boek van Eckhart Tolle (de nieuwe wereld).
Lekker in het warme zonnetje, op een luie stoel, met (jonge) eendjes op de achtergrond. Zalig.

Met alle respect voor collega Eckhart Tolle en zijn pionierswerk om de focus van mensen op de kansen die het NU biedt te helpen leggen.....
De manier waarop hij over het 'ego' schrijft staat wat mij betreft een beetje op gespannen voet met wat hij ook schrijft:" Waar je je tegen verzet wordt juist sterker'.
Het 'ego' lijkt in zijn beschrijvingen uit de bus te komen als de wortel van al het kwaad. Een illusinoir schepsel dat over bijzonder slimme manieren beschikt om de echte jou in het dagelijks leven op onbewaakte momenten een loer te draaien, zodat jij (weer) gaat geloven dat jij ' je ego' bent. Wat daar 'erg' aan is? Tja, op ego gestoeld gedrag zou vooral pijn met zich meebrengen... zo niet  voor jezelf dan wel voor anderen.
En, als een (wannabe) verlicht wezen is dat toch wel het laatste wat je wilt.

Eckhart Tolle lijkt erop te wijzen dat je je ego dus beter niet wilt  'voeden' met 'negatieve' energie, want dat voedt ook het pijn-lichaam, een entiteit die ook in je huist en stevig in je kan huishouden.
Dat er het beeld ontstaat dat je bij alles wat je doet je gaat afvragen " O jee, is dit nou ego of niet?" en dan erg je best gaat doen om door het ego aangestuurd gedrag te gaan voorkomen...... kon (waar je je tegen verzet wordt juist sterker) naar mijn idee nog wel eens averechts werken als 'verlichting ervaren' je doel is.

Van ' nadenken' is Eckhart Tolle ook niet onmiddelijk gecharmeerd.
Hij beveelt ' Presence' aan, een bewuste aanwezigheid in het moment. Daarmee kun je, wat er nu ook is met volle aandacht accepteren, zonder erbij of erover na te denken.
En hoezeer ik ook weet hoe dat gaat, hoe dat voelt en dat dat werkt...... ik weet ook dat dat voor beginners in het werken met een verhoogde graad van bewustzijn bijzonder ingewikkeld is... zeker in lastige situaties, waarin allerlei emoties en gedachten rondtuimelen in je systeem.

Wat dan wel?

Het is mijn inschatting dat het, ook voor een beginner, werkbaar is om met 1 leidende vraag te werken.
Een vraag die zowel je ego als je diepste wezen interessant vinden om mee aan de slag te gaan, wat weer een innerlijk conflict scheelt.
Een vraag die je aandacht focust op wat zich werkelijk presenteert in het hier en nu (wat de Presence van je diepste wezen automatisch activeert)
Iets wat je bewust mag denken (zodat het je actieve bewustzijn activeert) zonder energie te gaan stoppen in het moeten stoppen van het denken... wat je hoogstwaarschijnlijk op dit moment toch niet kunt.... de energie die daarin omgaat is te krachtig en veelomvattend voor je huidige bewustzijnniveau om 'om te buigen'.

Die leidende vraag zou in iedere situatie kunnen zijn:
"Wat is hierin (voor mij) van waarde?"

Alles wat dan opkomt, blijf je met die vraag zo rustig mogelijk bevragen, eigenlijk totdat je alles wat van waarde is hebt opgemerkt/energetisch weer hebt opgepikt. ( Je weet het als je dat punt bereikt hebt, omdat je er dan heel kalm, met een positieve gevoel, indien nodig rustig van weg kunt lopen, het los kunt laten... je weet dan dat je niets van grote waarde voor jou hebt achter gelaten ( 'verloren') in die situatie.)

"Van waarde?, van waarde?!... He.... er is teleurstelling!" schreeuwt een stem in jou.

"Mooi, wat is voor mij de waarde van het feit dat die die teleurstelling er is? Toon het mij, alsjeblieft."

Daarmee accepteer je dat die teleurstelling er inderdaad en heel simpel IS, vecht er niet tegen, maar toont er belangstelling voor. Niet alleen informerend waarom die teleurstelling er is, want dat zou snel kunnen leiden tot een focus op wat er allemaal mist in deze situatie, wat er niet goed aan is en wat anderen ( bij voorkeur natuurlijk) fout hebben gedaan en dat activeert met gezwinde spoed de 'negatieve spiraal' die letterlijk nou niet het beste in jou naar boven haalt.
Nee, deze vraag focust op wat er voor jou, wezenlijk van belang is om te ervaren.

Wat er onder de motorkap gebeurt is dit:
Je ego interpreteert deze vraag als:" Wat is hierin voor mij persoonlijk van hoge waarde?"....wat kan ik hier uithalen?
Je diepste wezen interpreteert deze vraag als:" Wat is, in wat zich hier aan mij voordoet ( zich aan mij presenteert) , van hoge collectieve waarde?".... wat kan ik hier inbrengen?

Het zou heel mooi zijn als je beide delen kunt uitnodigen om hun respectievelijke antwoorden gezamenlijk in deze vorm te gieten:
" De WAARDE van het ervaren van X in deze situatie is dat IK daardoor WEET dat IK erg veel van Y HOUDT."

Deze formule bevat namelijk drie magische ingrediƫnten:
- je focust op de waarde van deze ervaring, waarmee je je aandacht naar Joy ( levensvreugde) verlegt..... wat actief verbinding maakt met het verlangen van je diepste wezen.
- je maakt een statement waarin je aangeeft dat jij je verbindt met Het Weten ( the Knowing, het collectieve bewustzijn) en weten is een activiteit van een gelaagdere, meer georganiseerdere kwaliteit dan dan 'denken'.
- je zegt eerlijk en open waar jij veel van houdt. Liefde voelen en het object van je affectie omarmen in je aandacht, is de meest krachtige energie die je aan kan roepen om verlichting te brengen.

Je hoeft dan ook niets weg te duwen om wat je lief is te omarmen.
Bovendien is het energetisch veel eenvoudiger werken met wat er IS, dan wat er mist.
(Probeer maar eens een muurtje te bouwen met de stenen die missen. Dat gaat niet. Maar als het bouwen van een muurtje van waarde is, zie je waarschijnlijk andere bouwmaterialen in de situatie die je ook ervoor kunt gebruiken!)

Voorbeelden:
De waarde van het ervaren van teleurstelling in deze situatie is dat ik daardoor weet dat ik erg van warme soep houdt.
De waarde van het ervaren van boosheid in deze situatie is dat ik daardoor weet dat ik erg van openheid en eerlijkheid houdt.
De waarde van het ervaren van frustratie in deze situatie is dat ik erg van wederzijds respect en duidelijke communicatie houdt.

Die antwoorden weten brengt je vredig en geheel automatisch in het veld van de mogelijkheden naar het harmonieveld, werkend met wat er IS, hier en nu.
Als dan de vraag opkomt:" Ok, hoe deal ik dan nu het beste met deze situatie (in lijn met mijn hoogste waarden... die ik nu weer goed weet ( niet bedacht hebt, maar weet).... zal je diepste wezen ( die jij  gevoed hebt met positieve energie, je onmiddelijk antwoord geven. En, omdat jij vrij rustig bent en in open contact met je (ge-)weten..... neem je die waardevolle antwoorden ook waar en kies je, als vanzelf, met een kalm enthousiasme, een gedragspatroon dat past bij jouw hoogste waarden van dit moment.

Natuurlijk kun je tegenstribbelen en zeggen:
" He, maar die warme soep, openheid, eerlijkheid, respect en duidelijke communicatie die IS niet in die situatie.....Omdat het niet door een ander werd ingebracht, miste het. Snap dat dan!"

Ik ontken dat niet en snap dat ook.

Maar zodra jij je de 'warme gloed' van warme soep actief en liefdevol herinnert, open en eerlijk duidelijk en met respect met jezelf hebt gecommuniceerd  in deze situatie, dan heb jij energetisch wat jij belangrijk vindt in deze situatie ingebracht.
En, hopelijk belangrijker dan de vraag of je nou gelijk hebt dat er iets mist(te) wat jou werd aangedaan door een ander....... je hebt je kracht aangeboord over hoe jij hiermee kunt omgaan in lijn met jouw eigen hoogste waarden.

Over de vraag of die ander jou dan wel of niet geeft wat jij graag zou ontvangen, of dat er een materieel ding niet (meer) is, wind je je dan een stuk minder op. Of jij dan je  'ego' bent of je ' diepste wezen' is al helemaal niet relevant, want die twee onderdelen zijn prettig met elkaar aan het samenwerken, als een constructief samengesteld opbouwend geheel, optredend voor het* hoogste belang. Je diepste wezen heeft je ego positief gevoed, met voedsel van de hoogste kwaliteit..... levensvreugde, aandacht en mogelijkheden.

*Merk op hoe ik hier schrijf HET hoogste belang en niet ' jouw eigen persoonlijke belang'.
Jouw ikkige-ego ( het deel van jou dat zich er sterk voor maakt dat jij een prettige unieke identiteit kun ontwikkelen op zo'n manier dat jij er wat aan hebt, heeft met deze aanpak ondervonden dat het algehele belang ook zijn/haar/jouw persoonlijke belang dient en er dus ook voor het ego niets wezenlijks bedreigd wordt.
Rust in de tent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten