zondag 15 mei 2016

Grote Overkoepelende Database


Dit gaat op een advertentie lijken:
 • De Grote Overkoepelende Database is de meest actuele meest complete informatiebron in dit Universum.
  (Zonder uitzondering: alles en iedereen staat erin)
 • Een altijd up-to-date vermelding in de Grote Overkoepelende Database is gratis
 • het raadplegen van de Grote Overkoepelende Database is gratis
 • een duidelijke link naar de Grote Overkoepelende Database is beschikbaar zodat de service ook beschikbaar is voor bezoekers die de eigen site raadplegen ( intern en extern); voor iedereen die participeert in de overkoepelende samenwerkingsvorm, in een vorm die bij jouw stijl past.
 • ongelimiteerd dataverkeer
Om die totale compleetheid van die informatiebron van dit Universum te kunnen garanderen, is het voor geen enkel verschijnsel in dit Universum mogelijk om niet in de Grote Overkoepelende Database te zijn opgenomen. Er niet in voorkomen, geen deel uitmaken van de informatiestructuur behoort niet tot de mogelijkheden. 
Wel is het mogelijk om dat niet bewust te weten en om ervoor te kiezen om er geen bewust actief gebruik van te maken of er niet actief naar te linken.

Het staat participanten natuurlijk geheel vrij om hun eigen gegevensbestanden te creëren en bij te houden.
Het is een optie om ervoor te kiezen om niet actief gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is in de Grote Overkoepelende Database en alleen de eigen bestanden te raadplegen.

Maar als dat grote informatienetwerk er al is, altijd up-to-date over alles (gratis, voor iedereen)...... waarom zou je dat dan nog eens met de jouw beschikbare mankracht zelf dunnetjes over willen doen? 
 • Omdat je denkt dat je het beter kunt? 
 • Omdat je meent dat als je informatie afschermt en beschermt jij een strategische voorsprong op anderen kunt realiseren? 
 • Omdat je inschat dat je je eigen doelen zo beter, sneller, slimmer kunt bereiken?
Een paar vraagjes:
 • Weet je wel hoeveel tijd je met je informatiebeer op die manier kwijt bent?
 • Ervaar je hoeveel energie en moeite het je kost die ten koste gaat van het vormgeven van je kerntaak?
 • Besef je wel hoe groot de kans dat je helemaal niet volledig actueel bent en achter de feiten aanloopt, dat dingen toch sneller en anders veranderen dan jij had geanticipeerd?
 • Onderken je dat zo de kans groot is dat je strategische beslissingen neemt op basis van verouderende data?
Alles wat er nodig is, is het overlaten van de organisatie en actualisatie van de informatievoorziening aan de specialist in dit Universum.

Jouw taak (als je dit wilt) :
te beslissen om over te schakelen op het je richten op je kerntaken (die overigens bekend zijn in het systeem, zelfs als jij geen idee (meer) hebt waar jij nou eigenlijk echt goed in bent en ooit als unieke vermelding in de Grote Overkoepelende Database voor bent opgenomen en waard bent om te vermelden.)

En dan wel een beetje opletten op jarenlang ingesleten gedrag:
Alle acties die duiden op het weer inrichten en bijhouden van een eigen privé-administratie, zo snel mogelijk weer lachend loslaten en inruilen voor acties die wijzen op het verlenen van de service die bij jouw vermelding bekend is waar jij je op zou richten, jouw bijdragen aan het geheel die je met liefde en plezier uitoefenend omdat je er GOED in bent ( je E - energie steekt IN wat er over jou te melden is in de Grote Overkoepelende Database..... wat ze volautomatisch detecteert op basis van je gedrag.
Jij hoeft geen vermeldingen te schrijven, nergens over.

Wat is dan toch die federatie waar jij (en ieder ander) kennelijk al volautomatisch deel van uitmaakt?
Tja, sommige mensen gebruiken liever de afkorting van de Grote Overkoepelde Database.
Ik niet......
Om verwarring met informatie die uit statische bronnen komt en persoonlijke interpretaties daarvan te voorkomen....
(-:
---------------
Het paradoxaal grappige hier is......

Ik was ooit informatiespecialist in het publieke domein en hield me bezig met o.a. de totstandkoming van 'sociale kaarten', actuele informatiebestanden over wonen-zorg-welzijn dienstverlening.

Hoofdpijndossier!
 1. belachelijk veel (en saai!) werk om up to date te houden
 2. iedere serviceverlener wil een up-to-date sociale kaart en het feit dat iedereen dan vervolgens zelf zijn eigen gaat bijhouden, zorgt juist voor verwarring, frustratie,miscommunicatie, tijdverspilling en dus  'afleiding' van hun kerntaken.
Ik was blij, toen ik die functie achter me kon laten, dat ik verlost was van het fenomeen 'sociale kaart' vooral omdat ik niet meer bezig hoefde te zijn met het aan dovemansoren uitleggen wat de voordelen ervan zijn.

Wat blijkt nu in bij mijn unieke vermelding in de Grote Overkoepelde Database te staan?
Dat ik kennelijk (weer) informatiespecialist ben en (weer) voorlichting geef aan serviceverleners (mensen) over de mogelijkheid om hun informatiebeer bewust te centraliseren en actief in beheer te geven bij een partij die 'boven de partijen staat' (die met geen enkele partij in competitie leeft) , zodat er meer tijd vrijgemaakt wordt om aan het verlenen van de daadwerkelijke service, de kerntaken, te besteden.
Door die bron, die actuele informatie, te betrekken in de keuzeprocessen van de dagelijkse dag.

Iedereen denkt van zichzelf dat het zeker tot zijn kerntaken behoort om informatie over zijn wereld bij te houden in een eigen administratie en de inhoud daarvan met wat uitverkorenen te delen ( en actief af te schermen van anderen)... terwijl hun vermelding in de Grote Overkoepelende Database als service verlenende mens in 9 van de 10 gevallen een heel andere kerntaak kent: verzorger, artiest, leraar, leidinggevende, reparateur, uitvinder, transporteur, voedselbereider.... noem het maar op...
Ik weet dat iedere ziel inderdaad, tot kerntaak heeft een informatiespecialist te zijn (dus toch!?).
Maar dan wel een die geheel automatisch, actuele informatie beheert in de Grote Overkoepelde Database. Daardoor hebben maar weinig mensen als serviceverlenende kerntaak, datgene waar hun hoofd, hart en handen op ingesteld staan,  'informatiespecialist' bij hun unieke vermelding als mens staan. 

Mijn hoofd, hart en handen staan daar kennelijk wel op ingesteld en... ik houd geen privé-administratie meer bij over andermans reilen en zeilen.
Zorg alleen dat ik de beste service verleen, in lijn met de mij vertrouwde dynamiek, als informatiespecialist op het gebied van het maken van (sociale) keuzes in je leven, die het welzijn van alle betrokkenen dienen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten