dinsdag 3 mei 2016

schrijfrechten


Ik ben een groot fan van (het bevorderen) van keuzevrijheid, waarbij je de vaardigheid toepast om zinvolle opties die harmonieus passen bij jouw eigen ontwikkeling en die van de gemeenschappen waar je deel van uitmaakt, te verkennen, te selecteren en te implementeren.

Gisteren kwam ik op het spoor van een 'hobbel' die mogelijk bij nogal veel mensen aanwezig is, als het op het daadwerkelijk implementeren van wijzigingen aankomt.

Het zou wel eens zo kunnen zijn dat veel mensen op enig moment in hun leven bewust afstand hebben gedaan/genomen van de 'schrijfrechten' diep in hun systeem.
Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze energetische de voorbeelden in hun opvoeding volgden maar ook als een veiligheidsmaatregel om het hoofd te kunnen bieden aan buitengewoon onvrije omstandigheden waar behoorlijk veel druk werd uitgeoefend om bepaalde wijzigingen door te voeren.

Schrijfrechten op je systeem?

De uitleg komt via een beeld waar ik zelf vertrouwd mee ben en wat veel mensen ook wel kunnen herkennen van het gebruik van het internet: database beheer.

De meeste moderne websites zijn gebaseerd op databases.
Wat je op een website kan zien en doen, is vooraf geprogrammeerd. Daar komt geen toeval aan te pas. Dat verschilt niet enorm van dag tot dag.
Het kent een gelaagde structuur waar deelnemers met bepaalde functies, vooraf gedefinieerde opties tot hun beschikking hebben. Die gaan meestal rond de twee vragen:

  • Wat mag je raadplegen (lezen) en 
  • Waar mag je wijzigingen in aanbrengen (schrijven)?

Wie niet inlogt is niet bekend bij het systeem en heeft de minste 'rechten'. Hij mag totaal niets wijzigen en alleen de openbare informatie bekijken.

Dan is er vaak een onderscheid in de ' klantenkant' en de ' medewerkerskant'.
De klant (van bijvoorbeeld Facebook) mag een eigen profiel aanmaken, informatie en plaatjes toevoegen en dat vervolgens naar hartenlust weer wijzigen of verwijderen en wellicht de vormgeving van zijn eigen pagina's naar eigen smaak en voorkeur aanpassen.
En hoewel je wel het recht hebt 'vrienden' uit jouw territorium te verwijderen, heb jij niet de tools in handen om iemand geheel en al van Facebook af te gooien of de tekst van posts van een ander te redigeren of te verwijderen.
Dat soort functies komt beschikbaar als je een medewerkers login hebt. Dan heb je ruimere  raadpleegrechten en ruimere wijzigingsrechten om je werk (achter de schermen) goed te kunnen doen.

Hoe diepgaander de wijzigingen, hoe groter de consequenties voor het hele systeem.
Hoe groter de verantwoordelijkheid en hoe groter het belang van ' bewustzijn van de consequenties' en van een terzakekundige aanpak.

Je begrijpt dat het toewijzen van die schrijfrechten een bijzonder delicate aangelegenheid is, iets wat behoorlijk diep in het systeem is geregeld. Je wilt zeker weten dat iemand die veel schrijfrechten heeft, daar in het hoogste belang voor 'allen' terzakekundig mee omgaat en er geen 'vreemde stunts' mee gaat uithalen.

Jij Z11 bent op een soortgelijke manier gelaagd georganiseerd.
Verschillende onderdelen binnen jouw hele systeem, hebben verschillende functies en verschillende bevoegdheden om met het Universele systeem voor 'Managing Information for New Developments' om te gaan ( the MIND).

In het oorspronkelijke ontwerp is het zo geregeld dat je actieve bewustzijn de boel volledig mag besturen.
En in een geheel gezond verlopend ontwikkeltraject maak je je die managementvaardigheden spelenderwijs eigen, zodat je als volwassene je eigen leven (binnen de context van de gemeenschap waar je deel van uitmaakt) terzakekundig aanstuurt. 

Van dat volkomen gezonde plaatje zijn 'we', als westerse mensen enigszins ver afgeraakt, is mijn observatie en dus heb je spelenderwijs geleerd zo goed en zo kwaad als dat gaat maar te roeien met de riemen die je hebt.

In moderne zelf-ontwikkelingsliteraar is het gangbaar om te schrijven dat jij, met je actieve bewustzijn, altijd geautoriseerd bent om wijzigingen aan te brengen in je diepste Z11.
En op zuiver esoterisch niveau heb je ook het recht op dat niveau van autorisatie, bij jouw functie hoort de toegang tot die uitgebreide schrijfrechten.

Maar wat nou, als je op enig moment in je leven, in goed overleg met je totale innerlijke systeemonderdelen, tot de gewogen conclusie gekomen bent dat het veiliger is voor het hele systeem als jij ( je actieve bewustzijn) afstand doet van die rechten en ervoor kiest om ze voor een belangrijk deel over te dragen aan je onbewuste systeemonderdelen?
Dan kun jij vervolgens ' hoog springen of laag springen', affirmaties zegen tot je een ons weegt, klagen, stampen en met deuren slaan of in een hoekje zitten mokken of mediteren....... jouw onbewuste systemen gehoorzamen gewoon jouw leiding, via die ene beslissing die in totale harmonie is genomen: ' jij' hebt geen diepgaande schrijfrechten meer', die nog altijd geldt.

Daarmee kom je in een behoorlijke kip-ei situatie terecht als je nu, als volwassene eigenlijk wel meer zelf vorm zou willen geven aan je leven. Niet alleen een plaatje hier en daar wilt verwisselen of een tekstje toevoegen of verwijderen, maar de hele look & feel van je leven een boost wilt geven.
Je kan het ontwerpen, op een los blaadje. Je kan ervan dromen. je kan je het voorstellen hoe het zal zijn om dat te beleven. Mooi...... je kan het alleen niet implementeren want.... je hebt geen directe toegang tot de diepgaande wezenlijke schrijfrechten meer.

Als je hele systeem het er echter wel over eens is dat het een goed idee zou zijn om de boel eens flink te veranderen en wellicht ook, dat de omstandigheden ernaar zijn om veilig je eigen ontwikkeling van je vaardigheden op dit gebied ter hand te nemen.... dan kan er best een nieuwe beslissing genomen worden.
Weet wel dat het dan jouw onbewuste systemen zijn die jou gaandeweg meer rechten zullen gaan toekennen.
Dat lijkt 'omgekeerde wereld', maar het is volkomen in je eigen belang en honoreert je eigen diepste wensen.

Ja, je wilt meer vrijheid om zelf vorm te geven aan je leven, maar je wilt niet dat dat leven bij de eerste onwennige stapjes op dit pad uit elkaar spat omdat je per ongeluk ergens aan hebt gezeten dat nogal vergaande (levensbedreigende) consequenties had waar je door gebrek aan ervaring ermee de consequenties ervan niet kon overzien.

Je onbewuste systemen hebben tientallen jaren aardig goed op de winkel gepast ( he, je bent er immers nog) en behoorlijk wat ervaring opgedaan over wat werkt en wat niet.
Jij wilt nu zelf bewuster meer verantwoordelijkheden voor je totale Z11op je nemen?
Mooi, prima......laat je dan eerst maar eens wegwijs maken door je eigen onbewuste bestaande systemen, voordat  je orders gaat uitdelen en wijzigingen gaat proberen aan te brengen, terwijl je de onderliggende verbanden, redenen en bedoelingen niet kent.

In mijn ervaring.... de kans is ook groot dat als je gaat luisteren naar die delen in jezelf die dieper verborgen zitten, die een bijzonder groot deel van de klus met je helpen klaren, je een stuk minder zin hebt om alles maar via wilskracht en 'orders vanuit het actieve bewustzijn' te willen organiseren.
Veel meer begrip krijgt voor de verschillende functies die er binnen je Z11 zijn en de deskundigheden die iedere functie met zich meebrengt.

Ergens in dat proces is de kans groot dat een inzicht boven komt drijven dat de beste 'manager' een dienende en ondersteunende functie heeft die het overzicht houdt en de eindverantwoordelijkheid heeft. Iemand die nooit iets aan de medewerkers oplegt om te doen, waar ze, vanuit hun expertise en deskundigheid, niet harmonieus achter kunnen staan.

Dat is in de buitenwereld zo ( in mijn beleving.... met dank aan twee managers die me beide zijden van dat spectrum aan den lijve hebben doen meemaken*), ik merk dat dat ook in mijn binnenwereld zo is.

*De manager die zich dienend opstelde, begreep alles van het systeem en had zelf grote deskundigheid vergaard op alle deelterreinen. Een doorvoelde doorleefde autoriteit die niets liever deed dan horizons verruimen en daarin zijn kennis en vaardigheden volkomen open, enthousiast en transparant beschikbaar stelde. Het systeem ontwikkelde zich onder zijn leiding vlug, soepel en positief.
De manager die zich dominant opstelde, begreep niets van het systeem dat zij haar wil probeerde op te leggen. Zij verborg de haar beschikbare informatie actief voor haar medewerkers. Het systeem kwam onder haar leiding bijna tot algehele stilstand.
Hoe manage jij zelf je Z11?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten