donderdag 31 maart 2016

meta-vergelijking .... een punt makenSommige dingen lijken heel vanzelfsprekend.
De techniek van ' hoe een driehoek gemaakt wordt' bijvoorbeeld.

Hoe creëer jij een driehoek?

Mijn inschatting is, dat jouw antwoord te vinden is ofwel::
  1. " je maakt drie afzonderlijke punten en verbindt die met drie rechte lijnen" ofwel
  2. " je maakt drie lijnen, waarvan het eindpunt van de een, het beginpunt van de volgende is."

Deze blog post gaat over een derde methode, die zo vanzelfsprekend en natuurlijk is dat hij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.
Juist in het kader van het werken met Energetische Transactie driehoeken die altijd recht doen aan de kenmerken van het leven (sin x = 1), schat ik in dat juist deze derde methode aandacht verdient van wie op zoek is naar inspiratie om zijn/haar/het leven organisch vorm te geven.

Deze methode is gebaseerd op het idee dat een gezonde driehoek in staat is zichzelf te vormen, heel effectief omgaand met energie en informatie.

Huh?

OK, tijd voor wat uitleg.

Hoewel wat dieper onder de oppervlakte verborgen, zowel methode 1 en 2 beginnen met 1 punt.
Daar waar je pen het papier voor het eerst raakt, die eerste 'toets' van inkt die in de eerste nano-seconde van het creatieproces zichtbaar wordt op het witte papier, kun je wiskundig beschouwen als een punt.

Daarna ga je duwen en trekken, meten en berekenen hoe lang je een lijnstuk zult maken, waar het volgende punt zich zal bevinden voor de 'knik' en dan bij lijnstuk drie moet je erg goed opletten om 'goed' uit te komen, zodat je eindpunt het oorspronkelijke beginpunt precies raakt.
Wil je een perfect haakse hoek, ergens...... dan moet je dat heeeeeeel zorgvuldig opmeten.
Hard werken dus, dat maken van een driehoek, een complex proces.

Maar in de natuur groeien vormen organisch. Twee elementen van een tegenovergestelde orde komen samen en versmelten (een grote eicel en kleine zaadcel) tot 1 cel. Die gaat (via deling... zonder tot een breuk te komen) expanderen, groeien, vermeerderen, groter worden.
Tot een plant, een dier, een mens, dat hangt van zijn parameters in de sin x = 1 functie af.

Als de twee elementen, een blobje zwarte inkt op een groot stuk wit papier, samensmelten kun je inderdaad heel lang wachten om dit ene nieuwe fenomeen dat karakteristieken van beide ouders bevat (papier en inkt) miraculeus tot een driehoek te zien groeien en.... daar heb je een goed punt.
(Dat is zoals deze papier/inkt productie nu inderdaad heet ;-)  )

Bij het maken van Energetische Transactie Driehoeken voeg je bewustzijn en energie toe aan de magische mix van 'dingen'. Jouw bewustzijn.
Dat brengt energie in beweging, geeft het richting, zonder dat je ook maar een spier hoeft te gebruiken om enige materiële massa van substantieel gewicht in beweging te zetten. ( Nou ja... een beetje van je grijze massa dan....maar dat gaat niet op fysieke kracht)

Veel punten op papier zullen ongeveer 'rond' zijn.
Een punt in energie van een levend organisme beschrijft wel altijd een deel van een cirkel (die rond is), maar als je nou heeeeeeeel erg zou inzoomen op het allerkleinste flintertje energie (de punt), dan zulk je zien dat hij kenmerken vertoond van een andere vorm die hetzelfde Nederlandse woord 'punt' heeft:  een driehoek.

Alleen... die punten van die driehoek vallen (ogenschijnlijk- voor het blote oog) volledig samen.

Wat er gezegd wordt, is gelijk aan wat er gedaan wordt en wat er gemeend wordt.

Dat lijkt een EST te beschrijven, behalve dan dat het geen (haakse) hoek bevat, want er is geen ruimte voor een haakse hoek van twee lijnstukken als drie punten volledig samenvallen.

Om de groei mogelijk te maken is een kleine (in)spanning nodig die de ruimte maakt waar de drie punten zich dynamisch ( sin x = 1 beschrijft een sinusgrafiek, een golf-beweging) tot elkaar gaan verhouden.

Ben je toe aan een nieuwe creatie in energie ( je zit op een dood of zeer onbevredigend punt) dan kun je hier een organisch groeiende driehoek uit creëren door eerst dat ene punt heel duidelijk en bewust (rustig) te maken. 

Ik meen:"Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"
Ik zeg: "Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"
Ik doe: ( niks (!) anders dan) me voor een moment volledig bewust zijn van zeggen en menen: "Ik heb genoeg van deze situatie, ik investeer er geen energie meer in"... daarbij stil staan met bewust ontspanning: de spanning, de stroom van de energie in enig ander proces reduceren.

Alle energielijnen, van welke lengte dan ook, trekken zich terug op dit moment, op dit punt in de tijd.naar 1 ding, een proces-keuze.

Dan is de energetische singulariteit daar waarmee de nieuwe driehoek opgestart kan worden.
Het leven wil ' vooruit', relateren, posities innemen, sin x = 1 uitdrukken op jouw unieke wijze in lijn met jouw toegelaten waarden.
Het popelt nu om van jouw bewustzijn het leven ingeblazen te krijgen, de spanning die zich opbouwt omdat de energietoestroom van de levensenergie gewoon doorgaat in een ontwikkeling te ontladen. Te lang stilstaan, is wat het leven betreft, achteruitgang (in de kwaliteit van leven).

Zodra jij je aandacht ook maar een millimeter verplaatst en ergens anders op richt dan dit ene punt, heb je meerdere punten gecreëerd en ga je die energiek (energetisch) met jezelf verbinden.
De oude situatie opnieuw? Kan .
Maar als je echt een nieuw begin wilt, die recht doet aan alles wat je tot dit moment was, waar je nu bent en waar je naartoe wilt op een organische manier dan kun je dat leven heel gericht inblazen, zonder zelf te hoeven weten of calculeren welke vorm je driehoek nu, hier het beste kan hebben.

Ik zeg: "Ik vraag het deel van mij dat hier, nu, vanaf dit punt vol vreugde en vertrouwen, de leiding te nemen ov er de formatie"*
Ik meen: dat er een deel is in mij dat precies weet wat mijn sin x = 1 formule is en wat de mogelijkheden zijn binnen de toegelaten waarden in het stelsel waar ik hier deel van uitmaak.
Ik doe: niets anders dan me bewust zijn van de leiding die ik via mijn intuitie ontvang.

Pas zodra ik de energie voel stromen en bijna 'opspring' om iets dat duidelijk en sterk naar voren komt (vreugdevol en vol vertrouwen) te zeggen of te doen ga ik mee in de uitvoering van het verkennen en vergroten van de nieuwe driehoek. Een nieuwe expansie van mijn energetische universum.

(Lees dit nog eens met de gemiddelde beknopte wetenschappelijke beschrijving van het ontstaan van (het leven in) het Universum in gedachten en/of de beschrijving van hetzelfde fenomeen uit Genesis ( niet de popband, maar het bijbeldeel en zoek de verschillen......)

*
Grappig detail is dat ik die vraag vaak in het Engels stel, werkend in een internationale omgeving.

"I ask the part of me that can happily and confidently take the lead in this sitution to come to the front, I surrender"
 Opvallend is dat ' taking the lead' op de manier uitgesproken zoals ik het zeg/denk betekent ' de leiding nemen'.
Maar 'lead' is ook het Engelse woord voor lood, dus in Alchemistische termen zou ik ook kunnen zeggen dat ik mijn ijkpunt even kwijt ben en aan mijn ' support systeem' vraag om een lijntje te leggen naar het ijkpunt.

Alles wat ik 'doe' is daar energetisch de ruimte voor maken in mijn bewustzijn.
Daar maak ik altijd een punt van in een situatie die zich duidelijk buiten de toegelaten waarden van mijn unieke sin x = 1 situatie beweegt.

Door dat te doen, vorm ik mijzelf .... wat weer een Nederlandse uitdrukking is voor jezelf iets leren.
En ja.... ik ben autodidact op vele terreinen.
(-:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten