dinsdag 22 maart 2016

meta-vergelijking... eerste stap in transformatieDe levenskunstenaar aan het werk.
De alchemie van het omvormen van een (lood)zware, onplezierige situatie in een fonkelend helder gouden moment.
GeĆÆllustreerd met de wiskundig methode om aan rechthoeken te rekenen.

Benodigdheden:
  • een onplezierige situatie, echt beleefd met de levenskunstenaar als (een van) de speler(s)
  • levendig (nu) rondbuitelent in het alchemistisch vat:  in je belevingswereld, de wereld van je gevoel en gedachten
  • wat tijd die je ongestoord met volle aandacht in je laboratorium kunt doorbrengen ( me-time)
Door het 'vat' af te sluiten van nieuw inkomende invloeden van buitenaf, maak je het mogelijk om de situatie in stilstand te bekijken. In de stroom van het leven zou het voortdurend in beweging zijn, veranderen 'de waarden' steeds en kun je er te weinig vat op krijgen. 

Even een dekseltje erop dus: ... geen input, geen afgifte... even geen actieve relatie met de 'buitenwereld'.
Niet eten, drinken, bereikbaar zijn of enige andere activiteit ontplooien dan hier je volle aandacht aan geven.

Praktisch:
Schets de situatie ( ruw/ ongenuanceerd is prima) in woorden, hardop, of op papier.
De Engelsen vragen :" What is the matter?" wat letterlijk informeert naar: 'Kun je beschrijven wat de materie is (in je belevingswereld)?'. Ofwel, wat er aan de hand is, wat je 'op je lever' hebt. Vertel dat je Z11. Bekijk en beschrijf wat er in je vat zit.


Op zoek naar het lood.

De alchemist heeft lood nodig aan de basis van zijn transformatie proces.
Aan de basis van de wiskundige bewerkingen ligt ook lood: de loodlijn.

Praktisch:
Lood is zwaarder dan alles. Wanneer je aangeeft (hardop, of op papier) wat je het zwaarst, het lastigst vindt aan deze situatie, kantelt de vorm ervan zodanig dat de zwaarste kant vanzelf onder komt. 

Hoe de situatie er dan ook uitziet, hij is nu gestabiliseerd (ligt rustig stil op de zwaarste zijde en kan dus niet omvallen)

Dan ga je naar het hoogste punt (neem dat letterlijk, je hoofd, je bewuste keuze denkkracht) en besluit/kiest ervoor om deze situatie tot de bodem uit te zoeken met de intentie om volledig recht te doen aan deze situatie.

Daarmee zet je de actie in gang om langs de loodlijn af te dalen: van je hoofd, via je hart, naar je basis.
Abseilen in je Z11.


Wanneer je dit rustig en beheerst doet (al is 'laat gebeuren' misschien een betere uitdrukking: je laat jezelf als het ware in de situatie 'bezinken'  totdat je voelt dat je 'de bodem raakt', 'landt'.) dan gaat dat vrij snel, soepel en plezierig. Zoals abseilers dat heel elegant en snel kunnen doen.
Let op: als je met je aandacht heel erg de lijn 'vastgrijpt' en je je aan een punt 'vastpint' dat je helemaal niet stevig voorkomt, dan daal je niet af en ' hang' je ergens tussen hemel en aarde in je belevingswereld. Rustig laten vieren, je op je ademhaling concentreren bijvoorbeeld en je lijf daarbij ontspannen totdat je weer 'stevigheid' voelt, doet dat voor je.

Maar je kan het afdalen natuurlijk ook ' op de kop' doen en je aan een elastiek laten vallen. Kwestie van voorkeur.
Dan 'land' je niet en je stuitert aardig een paar keer door je belevingswereld van boven naar beneden en weer terug wat spannend is en turbulent, maar uiteindelijk 'hang' je dan wel recht boven het punt waar je wezen wilt.
Voor welke methode je ook kiest, weet dat je in de veiligheidsharnas van je me-time altijd gezekerd bent, het is dus veilig om dit te doen, zelfs als onverwacht in een emotionele jo-jo actie blijkt dat je een elastiek hebt gebruikt als loodlijn in plaats van een koord.

De loodlijn is daarmee gemaakt en dus is nu de driehoek in twee delen verdeeld waarvan we 100% zeker weten dat ze beiden een loodrecht hoek hebben.

Voordat we die delen gaan (onder-)scheiden, breng je markeringen aan, zodat je overzicht houd op alle lijnstukken.

Dus zoek je de drie punten op van deze situatie die de basis vormen van je alchemistische proces, de gecreƫerde situatie.

In de wiskunde noemen ze de punten van een driehoek vaak ' A, B en C' en daar doet het er niet zo toe welke punt je welke naam heeft, als je maar consequent de naam bij hetzelfde punt houdt.
In de alchemie heeft ieder punt duidelijke kenmerken die een aspect vertegenwoordigen van hoe het zich aftekent in relatie tot de twee andere punten:


  • wat je (Z11) zegt 
  • wat je (Z11) doet
  • wat je (Z11) meent/gelooft


In het voorbeeld hier zijn de punten als volgt geplaatst:
Hoe weet je nou wat waar staat?

Praktisch:
Beantwoord de vraag:" Als ik deze situatie nou in twee hoofdstandpunten ga opknippen "enerzijds en anderzijds", wat spring dan naar voren als de hoogste prioriteit voor mij?"

Zijn je antwoorden gericht op paradoxale/ tegengestelde polen in:
  • enerzijds wil ik dit doen, anderzijds juist dat
  • enerzijds wil ik dit zeggen, anderzijds juist dat
  • enerzijds heb ik de ervaringen/ geloof ik dat dit goed is, anderzijds juist dat

Het hoogste punt (met de hoogste waarde van het grootste belang... voor jou!) kun je daarmee de juiste naam geven.

Breek je hoofd niet over de andere twee in deze fase. Dat kristalliseert zich wel uit in het vervolg.

Een wiskundige gaat nu eerst zijn volledige aandacht besteden aan een van de deeldriehoeken.
Hij gaat de de lijnstukken en hoeken ervan verkennen om te zien wat allemaal bekend is aan deze ene deeldriehoek
Alle informatie die erover bekend is wordt in kaart gebracht en verzameld.

Praktisch:
Breng voldoende ruimte aan tussen de twee delen, zodat de inhoud ervan niet (weer) 'door elkaar kan gaan lopen'.
Die scherpe snede maak je met ' focus' de schaar van je belevingswereld.
Je richt je innerlijke blik op de delen die ieder een blokje lood bevatten, afzonderlijk.

Spreek uit (of schrijf op) alles wat je weet over de driehoek 'enerzijds', wat je waarneemt in je belevingswereld over dat deel: je gevoelens, gedachten in zo groot mogelijk detail (cijfers achter de komma)


Focus kan eerst lastig zijn, want de scheiding is er alleen in je verbeelding! Deze beide driehoeken bestaan niet los van elkaar en als de ene kant erg veel aandacht krijgt, kan de andere kant gaan 'protesteren'.

Verdeel dan rustig de aandacht van de een naar de ander, benadrukkend in je gedachten dat je erop uit bent om beide kanten volledig recht te doen in deze situatie en dat het daarvoor nodig is dat beide kanten rustig al hun kenmerken aan je kenbaar kunnen maken.

Verken net zo lang ' enerzijds' en 'anderszijds' tot er niets nieuws meer bij komt.Dan heb je alle bekende aspecten ervan waargenomen.

Let op... dit is een tussenstap in het transfornatieproces!

Als je hier zou stoppen heb je wel meer inzicht in alle bekende kenmerken van beide deeldriehoeken, maar de totale vorm is nog altijd hetzelfde en de situatie, de kwaliteit van de verbinding is dus nog niet veranderd.

Wordt dus vervolgd.....
------

P.S. geschreven op 13-05-2016

Ik voel de impuls hier in te voegen dat het directe vervolg hierop deze blog post is:

Reden... ik las gisterenavond deze blogpost nog eens over en realiseerde me dat ik hier nog geen vervolg op had geschreven, maar was afgebogen naar een andere lijn.
Ik vroeg me af wat ik zou schrijven als logisch vervolg hierop, de volgende ' stap' om te nemen.

De blogpost van 13-05-2016 kwam uit de bus.

Ik zie dat dit niet de' gewone logica volgt'; het lijkt er niets mee te maken te hebben omdat het een heel andere vorm heeft.
Toch zie ik het verband wel.

De kans  is groot dat deze functie alleen beschikbaar is als je je informatiesysteem actief en bewust hebt ingericht als een databasestructuur. Dat ik hierboven de manier beschrijf om bij het de juiste velden uit te komen, die een transformatie ' nodig' hebben.

Zonder dat je bewust voor die database structuur gekozen hebt als de manier van zelforganisatie/ informatie organisatie, heb je eenvoudigweg niets aan dit stappenplan, want je 'draait' andere software, die geen 'velden' kent om in te gaan.
Deze software is natuurlijk wel beschikbaar voor je..... nadat je de omslag hebt gemaakt en je prive-administratie aan de overkoepelde dynamische databasestructuur ( het leven zelf, het Universum) hebt overgedragen.

Dat maakt de titel van dit blog stukje ' de eerste stap in transformatie' wel accuraat..... de echt eerste stap naar transformatie is de beslissing nemen om over te stappen naar de dynamische wijze van Informatie Management van je leven en de systeembeheer van het Unviersum de nodige aanpassingen/updates aan je systeem te laten verrichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten