zondag 20 maart 2016

meta-vergelijking ... basisbeschrijving


In de serie 'de meta-vergelijking', hier een opvallende overeenkomst tussen de basisdefinitie van een wiskundige vergelijking en de opzet van de wereld van menselijke relaties.

In Wikipedia las ik deze beschrijving over de wiskundige vergelijking:
Een vergelijking in de wiskunde is een betrekking waarin twee uitdrukkingen, waarin onbekenden voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld. De gelijkstelling gebeurt met een gelijkheidsteken, (=), zoals in de vergelijking  
waarin de uitdrukking , met daarin de onbekende x, gelijkgesteld wordt aan de uitdrukking 5.
De onbekende grootheden worden traditioneel meestal aangeduid met letters die aan het einde van het alfabet voorkomen, zoals x, y en z. Letters die in het begin van het alfabet voorkomen, bijvoorbeeld a, b en c, gebruikt men om de coëfficiënten weer te geven.
Vergelijkingen kunnen een verschillend karakter hebben. Bevat de vergelijking slechts één onbekende, dan is eigenlijk altijd het doel om de vergelijking op te lossen. Dat wil zeggen dat men de waarde of waarden voor die onbekende bepaalt waarvoor linker lid en rechter lid van de vergelijking een gelijke waarde aannemen. Is er echter sprake van meer onbekenden, dan zijn veelal een aantal van die onbekenden op te vatten als variabele of parameter, en behoort bij de vergelijking een grafiek, een kromme of een andere (meerdimensionale) meetkundige voorstelling. Een derde mogelijkheid is dat de vergelijking wordt gepresenteerd als algemeen geldige formule - men spreekt dan van een identiteit. Zo wordt de stelling van Pythagoras vaak aangeduid met de identiteit a²+b²=c².
Met minieme aanpassingen maakt dezelfde beschrijving een aardig accurate basisbeschrijving van menselijke relaties, als je dat aan iemand uit zou moeten leggen die het fenomeen niet kent.

Ik zal eerst de minieme aanpassingen weergeven, gevolgd door een kleine extra aanvulling.
Een menselijke relatie in de oorspronkelijke diepste zin van het woord in dit Universum (de esoterie) is een betrekking waarin twee uitdrukkingen, waarin onbekenden voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld.
De gelijkstelling gebeurt met een gelijkheidsteken, (=), zoals in de vergelijking  
waarin de uitdrukking  , met daarin de onbekende x, gelijkgesteld wordt aan de uitdrukking 5.
De onbekende grootheden worden traditioneel meestal aangeduid met letters. (verbijzondering weggehaald).
Menselijke relaties kunnen een verschillend karakter hebben.
Bevat de relatie slechts één onbekende, dan is eigenlijk altijd het doel om de vergelijking op te lossen. Dat wil zeggen dat men de waarde of waarden voor die onbekende bepaalt waarvoor linker lid en rechter lid van de vergelijking een gelijke waarde aannemen.
Is er echter sprake van meer onbekenden, dan zijn veelal een aantal van die onbekenden op te vatten als variabele of parameter, en behoort bij de vergelijking een grafiek, een kromme of een andere (meerdimensionale) voorstelling.
Een derde mogelijkheid is dat de vergelijking wordt gepresenteerd als algemeen geldige formule - men spreekt dan van een identiteit. Zo wordt de stelling van Pythagoras vaak aangeduid met de identiteit a²+b²=c².
Overgoten met een sausje van persoonlijke invulling:
Een menselijke relatie in de oorspronkelijke diepste zin van het woord in dit Universum (de esoterie) is een betrekking waarin twee uitdrukkingen ( meestal ' mens' genoemd 'persoon' of ' individu'), waarin (nog) onbekende (niet beleefde aspecten van het leven) voorkomen, aan elkaar gelijk worden gesteld.
De gelijkstelling gebeurt met een gelijkheidsteken, (=) (het Universele symbool voor de glimlach) , zoals in de vergelijking  
waarin de uitdrukking  , met daarin de onbekende x de 'ene mens' beschrijft die zich in wederzijdse, gelijkwaardige verbinding afstemt met de 'andere mens' (hier aangeduid als 5).
De onbekende grootheden worden traditioneel meestal aangeduid met letters. 
(Dit worden in het dagelijkse spraakgebruik 'namen' genoemd, voornamen duiden een meer onderscheidend aspect aan, achternamen duiden het grotere (familie-)verband aan).
Menselijke relaties kunnen een verschillend karakter hebben.
Bevat de relatie slechts één onbekende, dan is eigenlijk altijd het doel om de vergelijking op te lossen. Dat wil zeggen dat men de waarde of waarden voor die onbekende bepaalt waarvoor linker lid en rechter lid van de vergelijking een gelijke waarde aannemen. (dit zijn simpele, eendimensionale lineaire transacties die het eenvoudige stramien volgen:" Ik heb iets nodig, jij kan het (rechtstreeks) bieden."
Is er echter sprake van meer onbekenden, dan zijn veelal een aantal van die onbekenden op te vatten als variabele of parameter, en behoort bij de vergelijking een grafiek, een kromme of een andere (meerdimensionale) voorstelling. (dit zijn complexere relaties, tussen 2 of meer personen, in hun aard meestal langer (durend) en creëren een beweging, een ontwikkeling). 
Een derde mogelijkheid is dat de beschrijving van de relatie wordt gepresenteerd als algemeen geldige formule voor een grote groep mensen met dezelfde achtergrond - men spreekt dan van een culturele identiteit.
De basis instelling, de Universele natuurwet die voor de totale groep ' levende wezens' geldt, in ieder geval dat deel waar ' de mensheid op de planeet Aarde' deel van uitmaakt is te omschrijven als sin x = 1. ( daarover meer in een volgende blog post).
Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten