maandag 28 maart 2016

meta-vergelijking..... hoe recht is recht?
Even over de rechtheid van hoeken, de mate waarin ze recht geschapen zijn,   'rechtschapen' zijn.
( In het Engels betekent shape, vorm..... de mate van rechtgevormdheid?)

Het is in een oogopslag duidelijk dat een hoek van 70 graden geen hoek van 90 graden is.
Daar heb je geen seconde twijfel over.

Maar wanneer is een hoek niet precies 90 graden meer?

Met het blote oog, op een klein ' papiertje'  is 89,5 graden net zo recht als 90,4 graden, want afgerond.... 90 graden. Het valt mogelijk zelfs allemaal binnen de breedte van het 90 graden streepje op de gradenboog, dus..... het is recht. Kijk maar!
Dat je daarmee al een variantie van 0,9 graden hebt bij elkaar opgeteld (afgerond.... 1), doet er voor de metingen op de korte termijn van een klein 'papiertje' ook niet zo toe. De conclusies waar je binnen de context van je berekeningen op uitkomt komen (je) prima uit.

Maar ja, je wilt niet alleen vandaag kwaliteit van leven en volgende week en volgende maand.
Je zet niet alleen een rechte koers uit voor een doel vandaag, maar hebt mogelijk ook wensen, doelen die je wilt voor volgende maand, volgend jaar. Dat hoeft niets specifiekers te zijn dan 'een goede gezondheid genieten en prettig gezelschap', wat de meeste mensen wel aanspreekt, ook op de langere termijn.
Wie op/ met lange lijnen gaat rekenen kan maar beter wel heel accuraat zijn als hij op een bepaald punt wil uitkomen.
En rekening houden met de invloeden die de natuurlijke kernmerken en vorm van (belevings-) wereld hebben. (stromingen die van invloed zijn en afbuiging).
Navigeren op de sfeer (sphere = bol, van sociaal-emotionele energie in dit geval, gedachten en gevoelens) kent vele nuances: cijfers achter de komma.

Voor iemand met gevoelig meetapparatuur (een Hoog Sensitief Persoon) kan het heel lastig communiceren zijn met iemand die geen meetapparatuur met een hoge sensitiviteit gebruikt.
De tweede persoon is stellig van mening dat hij/zij volledig in zijn recht staat met zijn doen en laten en fantastisch op koers ligt in het bereiken van zijn individuele doelen en de doelen voor de gemeenschap waarin hij/zij leeft.
De HSP hoeft alleen maar haar (of zijn) geoefende timmermansoog op de hele energetische constructie los te laten om te zien dat er iets niet in de haak(s) is, wat nadelig is voor de algehele structurele integriteit (van een persoon en/of een stelsel).
Invoelen (een energetische waarde opmeten) in de situatie met de zorgvuldig (aan de Universele Waarden) geijkte 'apparatuur' levert alle informatie op en een gedetailleerde analyse van de situatie en meestal een suggestie voor een (doorgaans) kleine koerswijziging.

Maar omdat de 2e persoon niet ziet, niet opmerkt, niet bewust waarneemt op zijn eigen radar dat er iets niet helemaal goed gaat met zijn navigatie op de sfeer, zal hij ook niet snel aannemen dat hij  
  1. echt niet helemaal recht doet aan zijn eigen (!) hoogste waarden (hetzij alleen binnen in hemzelf, vaak ook binnen de sociale stelsels waar hij deel van uitmaakt)
  2. dat dat op de lange termijn 'kwalijke' gevolgen heeft (niet in lijn is met wat hij (!) wil bereiken)
  3. dat deze voorgestelde minieme wijziging in zijn zeg/doe/meen driehoek (zijn 'gedrag', zijn keuzes en de uitvoering daarvan) zoveel zal uitmaken, op de langere duur.
  4. dat het uitvoeren van deze voorgestelde minieme wijziging nu, een preventie is van het moeten inzetten van een enorme (lastige) koerswijziging die bakken met energie (en wilskracht, tegen de stroom van de ingesleten gewoonten in) gaat kosten in de toekomst.
Vaker zal deze persoon tot de conclusie komen dat de HSP 'gek' is en dingen ziet die er niet zijn.
Afwijkingen aan zijn rechtschapenheid, godbetert.....*

Tja, beiden kunnen het over een ding roerend eens zijn: de tijd zal het leren.
De tijd zal laten zien hoeveel een klein verschil in waar-neming ( wat nogal eens met een omkering wordt gespeld door diegenen die hun geodriehoek als een ego driehoek hanteren als een : waar mening).
De HSP meent niet zo veel over wat waar is (als uitdrukking van een constante altijd gelijkblijvende waarde).
De HSP neemt waar ( als vaststelling / observatie van wat (en hoe) er hier en nu beweegt in het wereld van de energie) en welke kant dat opgaat.
De HSP weet dat het een moment-opname is (maar ziet ook het patroon van een serie van momentopnamen die op exact dezelfde koers duiden).

*
De HSP twijfelt niet aan je goede bedoelingen en twijfelt er ook niet over of je zelf gelooft dat het prima gaat.
De HSP weet, ziet, observeert dat je moreel kompas niet geijkt is op de Universele Waarden.
Ook al  praat zij er met een gepassioneerde urgentie over alsof je er mijlen naast zit, de afwijking is mogelijk minder dan 1 graad.
Op papier zit je er nu inderdaad wellicht maar een halve millimeter naast, wat een pietluttigheid!

Zij weet dat je je leven niet op papier of op een computer leeft en dat je graag lang en gelukkig wilt leven.
Doorgaan in het volharden in je huidige keuzes, brengt je daar ( volgens haar gevoelige meetapparatuur) in dertig jaar tijd, niet naartoe..... tenzij je natuurlijk het roer ergens drastisch om-gooit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten