maandag 21 maart 2016

meta-vergelijking.... EST


De wiskundige werkt voor zijn bewerkingen op driehoeken uitsluitend met driehoeken waarvan twee zijden haaks op elkaar staan. Presenteert zich dat niet uit zichzelf, dan gebruikt hij zijn verbeelding om dat wat zich wel presenteert zo op te delen dat er deel-driehoeken zichtbaar worden binnen die vorm die wel aan die voorwaarden voldoen. Dit, om uiteindelijk, de hele vorm te kunnen begrijpen en de relevante gegevens te kunnen benutten.

Ik doe iets soortgelijks, ik ga op zoek naar relaties tussen drie punten die volkomen recht doen.

Ik weet dat wie volledig recht doet aan zijn eigen unieke sin x = 1 variant, hoe simpel of complex die formule ook is opgesteld, dat kan uittekenen in een driehoek waarvan het loodblokje in een van de hoekpunten past.

Ik noem dat een energetisch zuivere transactie met je Z11. Omdat ik internationaal werk, kort ik dat meestal af tot EST, Energetical Sound Transaction.

Een EST ziet er als volgt uit:


Drie punten vormen de punten van je actieve levendige relatie met het leven:
  • dat wat je zegt
  • dat wat je doet
  • dat wat je meent
Als dat wat je zegt, dat wat je meent en dat wat je doet (spanningsvrij) met elkaar in lijn zijn, dan 'klopt' jouw formule en laat je waarden zien waarbij je 1 (geheel) bent. 
Daar voel je je rustig en stabiel en gecentreerd bij... geen wonder.. je driehoek heeft 2 benen in een loodrecht (stevig) verband.   
Daar voel je je 'goed' bij: want ... de formule klopt en werkt prima.

Een Energetische Onzuivere Transactie kan er bijvoorbeeld zo uitzien:


Wat je 'zegt' doet hier geen volledig 'recht' aan wat meent en wat je doet.
Daarmee doe je onvoldoende recht aan je eigen unieke formule... je wijkt met de mix van waarden die je uitgeeft op de drie variabelen ( doen, zeggen en menen) af van iets dat gezamenlijk de juiste uitkomst produceert: ( = 1).

Is dat erg?
Nou, op zichzelf niet, maar de uitkomst van je acties wordt daarmee wat minder voorspelbaar, minder stabiel, minder rustig en minder goed voor de eenheid in je Z11. Soms een stompe hoek, die minder levendig aanvoelt; soms een scherpe hoek die heel levendig is en doorgaans aardig wat emotionele pijn teweeg brengt.

Bovendien, soms kan een scheve driehoek, gevoegd bij een andere scheve driehoek, samen toch weer een driehoek met een rechte punt opleveren. Dat kan soms best een issue (tijdelijk) oplossen.

En ' het leven' is een aaneenschakeling van momenten waarin je verschillende waarden afgeeft op de punten wat je zegt, wat je meent en wat je doet. Dus, als je doorgaans EST's maakt, recht doet aan jezelf en een structureel integere eenheid bent, dan is een kleine deviatie/ afwijking een klein bliebje in een verder harmonieus verlopend proces.

Je maakt de EST met jezelf...
Wat je 'meent' (gelooft) blijft vermoedelijk over een langere termijn aardig stabiel, maar wat je daarover zegt en wat je daarmee doet in het moment dat het thema rond deze waarden zich voordoet heeft aardig wat ruimte om in te manoeuvreren. Geen van die drie elementen is (ultimo) door een ander voor jou te bepalen of in te vullen.
Maar hoe jij je driehoeken (structureel) vormgeeft, heeft (natuurlijk) wel consequenties als je besluit voor een langere tijd in een stel(sel) deel te nemen met een of meerdere andere vergelijkingen (personen met een unieke formule voor sinx = 1).

Dan gaan er patronen ontstaan waarbij duidelijk is bij welke thema's jij er stelselmatig voor kiest om energetisch onzuivere transacties de wereld in te helpen.
Niet alleen met jezelf .
De ervaring leert.... je weet dat. Je weet ergens diep vanbinnen dat je niet zuiver bezig bent en een (doorgaans steeds dezelfde) ' fout' maakt en dat dat niet bevorderlijk is voor een goede uitkomst.

Maar ook voor de andere betrokkene(n) bij het stel(sel).
In de eenheid van het stelsel ben jij daarmee de veroorzaker van een (terugkerend) probleem.
De manier waarop jij stelselmatig vorm geeft aan ' jouw' leven, met die terugkerende wankele driehoeken, maakt dat je de betrokken anderen dan (energetisch) uitnodigt om ook mee te gaan in oplossingen die onvoldoende recht doen aan henzelf, om de eenheid in het stelsel te bewaren!

En.... die anderen doen dat omdat die eenheid de plek is waarin ieder zich vanuit ontwikkelt om steeds betere transacties te leren maken, om het stelsel steeds beter te leren oplossen op een manier recht doet aan de unieke formules.

Die anderen laten je dan weten dat zij die aanpassingen hebben gedaan, maar er niet zo blij mee waren.
Soms wordt deze informatie in woorden overgebracht, maar altijd in energie.
Altijd gaat er 'feedback' door de eenheid ( intuïtie). Altijd bevat die suggesties ter verbetering ( intuïtie ( in tuition)  betekent je innerlijke leraar die graag wil dat je je sommen goed leert maken.

Maar ja, of je ervoor kiest daarnaar ( naar je Z11 dus) te luisteren?

Wordt vervolgd.....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten