zondag 27 maart 2016

meta-vergelijking ..... theoretische achtergrond oorsprong


De theoretische achtergrond van de oorsprong.

Ik schreef eerder de interpretatie waar ik mee speelde van E= M(C-kwadraat) in het Engels:

Energy equals Masse times (consciousness-sqared)

Ik beschreef ook eerder de observatie over hoe we ons sociaal-emotioneel gedragen als mensen in de westerse wereld, ons gedrag spiegelen aan wat de massa zegt, doet en meent:

Dat komt zelfs terug in de symbolische weergave van het verschijnsel dat we elkaar nadoen en napraten en niet van die norm durven/willen/kunnen afwijken:
Ze/We Lijken allemaal op elkaar!
L ( de letter met de twee haaks op elkaar staande lijnstukken) plus ijken..... waarop is het geijkt?... op elkaar). Het is bijna een taalkundige Elkaar-kwadraat dat de sociaal-emotionele beweging van de massa beschrijft!

Ik vermelde ook dat de M uit de vergelijking, de vorm die de massa aanneemt, zich in onze perceptie als een vaste waarde, een constante gedraagt die een grote intrinsieke en relatieve waarde heeft (de Massa is, als in de bestuurder).

Het is dan logisch dat als we de eigenschappen van ons zelf (de waarden van C-kwadraat) spiegelen aan de massa, dat we ons bewustzijn ook als een solide constante gaan beschouwen.
Door dat te doen, zet je de vergelijking muurvast en probeer je de Energy kant ook een vaste waarde te laten zijn.
Dat is een poging doen het leven zelf stil te zetten.
Dat voldoet natuurlijk helemaal niet aan de cyclische natuur van sin x = 1.
En dus gaat dat niet zo heel erg lang ' goed' in jouw verhouding tot het stelsel van het leven.
En dus voel je je eerst ' wat minder', dan 'helemaal niet goed' en dan een tijdje mogelijk heel erg stilstaan en verloren totdat er een spontane ' big bang ' optreedt, de lucht klaart en je weer even verder kunt.

Wat het zelfs nog lastiger maakt om deze vallen-en-opstaan cyclus te doorbreken is dat ik denk dit E=MC-kwadraat aan de basis staat van de programmering in de relatieve wereld  van dit Universum .
Het heeft een direct verband. Die spiegeling tussen de materiƫle wereld en ons zelf bewustzijn is onderdeel van het 'grand design'.
En, in een wereld waarin de massa bekend is met het maken van energetisch zuivere transacties om de ontwikkeling van haar gemeenschap op een duurzame leest te schoeien, is het ook heel functioneel. Want iedere deelnemer zal zijn eigen gedrag daaraan spiegelen en daarmee, als vanzelf, duurzame keuzes maken die zowel in het belang zijn van de ontwikkeling en kwaliteit van zijn eigen individuele leven , als dat van de groet waar hij/zij deel van uitmaakt, als dat van het totale eco-systeem van de planeet.

Lastig is nu dat de massa ' mensheid op planeet aarde' een eigen invulling heeft gegeven aan E= M(C-kwadraat), het economische model, dat snelheid ( wel-vaart) boven kwaliteit stelt en prijs boven waarde en goedkoop boven goede keuze.
Economy = Money (Consuming-sqared)

Een model dat best een aantal decennia aardig lijkt te werken, maar toch op de langere duur blijkt niet fair en square te zijn met de basis formules van duurzaam leven sin x = 1, voor alle betrokkenen in het stelsel.
Vooral omdat we vinden dat de economie moet groeien. Welvaart op zich is niet genoeg, het moet ook nog een steeds maar toenemende, groter wordende welvaart worden.
(Dat komt mogelijk voort uit de innerlijke drang tot groei en expansie. Maar als we denken dat Money een bepaalde vaste constante hoeveelheid is, dan is de enige manier om de E te laten toenemen door de omloopsnelheid te verhogen. Als die omloopsnelheid ( die in de officiĆ«le overkoepelde formule Consciousness-squared is, door mij begrepen als de processorsnelheid haar natuurlijk maximale capaciteit heeft beriekt, dan gebeurt er hetzelfde als met een overladen computer: het stagneert, onderdelen en programma's vallen regelmatig uit,  of er treedt een dikke fantastische 'BOEM' op in het systeem met een turbulente reset ( als je geluk hebt, heb je dan je gegevens nog).

Ondanks dit allemaal, weet ik dat het mogelijk is om wel weer meer en meer EST's te maken, individueel, als groep en als collectief van de mensheid.
Door terug naar de oorsprong te gaan, waarbij ik een beeld heb van hoe de oorsprong gaat. Hoe ik hem maak, meerdere malen per dag en hoe jij dat mogelijk ook kan doen, als je dat wilt.

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten