woensdag 30 maart 2016

meta-vergelijking .... redenering
Een verkenning van een ander Nederlands woord dat we allemaal vaak gebruiken en waarvan we denken dat we precies weten wat we ermee bedoelen. (Het doel, als in, waar we op mikken uit te komen, ervan begrijpen).

Gebruik makend van onze gradenboog, kunnen we dan al een tekening maken van een belangrijk deel van de kenmerken van de transactie.

We weten immers exact wat er wordt gezegd:  ' het betreffende woord' en hoe lang dat is.
We zijn er zo zeker van dat 'we' het allemaal volkomen eens zijn over de bedoeling, dat we er niet eens meer over nadenken... het gedraagt zich als een constante, het staat dus vast en we beschouwen het als een 100% rechte hoek omdat we het er allemaal over eens zijn.
We weten dan ook wat te doen, vooral als het om een werk-woord gaat, wat een hoge mate van 'doen'/ 'actie'  impliceert.
Dat geeft dus heel wat informatie over een aantal kenmerken van de Energetische Transactie driehoek.

We kennen de lengte van het lijnstuk ' wat ik meen/geloof' naar ' wat ik zeg.
We stellen de hoek van 'wat ik meen' op 90 graden = loodrecht.

Wat je dan precies doet en hoe lang, is de grote abstracte onbekende in de vergelijking die de driehoek van dat moment beschrijft, maar toch weet je al heel veel zeker over deze driehoek.

Het woord hier is:

REDENEREN
(taalkundige lengte : negen letters, waarvan 3 verschillende)

Betekenis eenduidig:
doelgericht nadenken, gebruik makend van logica

Ingevoerd in de de Energievergelijking van het leven voor analyse om te voorspellen hoe lang mensen in het stelsel van de Nederlandstalige mensheid stil willen/zullen staan bij de implicaties van dit simpele, eenduidige werkwoord:
Als we nu eens aannemen dat:
E = relatief erg laag en vrij constant is (het wordt immers algemeen als een volkomen recht hoek beschouwd, het vormt dus de basis van een EST, levert nergens conflicten op met sin x = 1)
M = relatief een hoge waarde (de meeste mensen, bijna alle, de massa dus) is het eens hierover, er is een hoge overeenstemming, dat beschrijft dus veel massa met veel gewicht aan M.

Als E, de motivatie om energie-in-beweging te zetten over dit vraagstuk zeer gering en aardig constant is (wat heb je eraan om je in iets te verdiepen waar iedereen het over eens is?! Er zijn genoeg problemen op de wereld die mijn aandacht en energie nodig hebben zonder problemen te zoeken waar ze niet zijn!);
en M relatief hoog en ook constant;
dan is de verhouding met C-kwadraat wel duidelijk. Je zet hier relatief weinig van je bewustzijn op in.

Maar stel nu eens, gewoon als gedachtenexperiment, dat 'redeneren' in zijn aard een fractie langer is en iets onzichtbaars bevat  dat in de (wel-)vaart der volkeren voor het gemak (en de snelheid) wat is weggevallen, niet meer gehoord en/of verstaan wordt.

Wat nou als de oorsprong van nadenken ( je grijze massa gebruiken), gebruik makend van logica historisch ligt in : REDEN EREN.
Dan verandert alles wat je over deze Transactie dacht te weten! Op basis van letterlijk ' niets', meer loze ruimte.

Het lijnstuk van 'wat je meent/gelooft' is niet alleen een fractie langer, het loopt ook onder een net iets andere hoek eruit weg, want... er is nu twijfel over de eenduidigheid van de definitie! De hoek lijkt zo op het oog wel 90 graden, maar is reden eren dan nog wel exact hetzelfde als redeneren? Is iedereen in de massa het daar wel over eens? Wat zeg ik nou eigenlijk en wat bedoel ik ( meen ik/geloof ik) daar eigenlijk precies mee?

Die gedachte alleen al brengt (automatisch) een verandering in je energiehuishouding teweeg brengen.
Er is iets een stuk minder duidelijk dan je dacht. Conflict in je waarden!
Je denkt langer na over een issue dan de massa zou doen en je bent je daarvan bewust.
Hoe vang je die energiesprong en gedachtesprong nu elegant energetisch op?

Je kan bijvoorbeeld besluiten er  'geen aandacht ' aan te geven en het als onbelangrijk af te doen, omdat de massa het niet belangrijk vindt. Dat kan, dan ben je hier allemaal niet anders van geworden. Je landt op exact dezelfde locatie als waar je bent gesprongen. Je beoordeelt de minieme rimpeling op het water van je innerlijke wereld als insignificant en gaat verder met het uitwerken van je driehoeken ( oplossen van je 'werkelijke' problemen.
Saillant detail, daarbij maak je veel en vaak gebruik van het gereedschap redeneneren!

Of, je kan besluiten dat je dit veelgebruikte gereedschap toch tenminste zelf goed wilt leren kennen en hanteren en het daarom toch eens op je mentale werktafel met aandacht uit elkaar haalt en wat energei besteedt om het aan de binnenkant te bestuderen.
Het valt immers in twee delen zeer herkenbare delen uiteen die wel heel gemakkelijk van elkaar los laten als je er ook maar een vleugje meer bewustzijn op los laat. Kost nauwelijks moeite.

In de energievergelijking:
Iets meer C-kwadraat en iets meer energie...... dan verschuift het gewicht van 'wat de massa denkt' al naar een 'tandje lager'.

Als je dan je meetgereedschap als GEO driehoek gebruikt ( ipv je ego-driehoek) en daarmee het ECO-logische rekensysteem ipv het CEO rekensysteem, zodat je je transactie om hier, in dit vraagstuk, energie te steken ijkt op de hoogste orde , zodat je weet dat je C-kwadraat recht doet aan de hoogste waarden in dit universum.........

Dan..... schrijf je een stukje als dit.

En zie je dat de reden eren een hele bijzondere transactie is.

De reden, is de oorsprong, vaak begrepen als de oorzaak, voor wie meer belang hecht aan dingen, feiten en statische modellen.
De oorzaak in een redenering is vaak iets anders dan het beoogde effect, omdat de actie redeneren meestal op een probleem wordt losgelaten.
De oorzaak van een redenering (meest gehanteerde methode), de reden achter het redeneren,  is dat er iets ' kapot is' of er ergens een ' tekort aan' is en de actie redeneren heeft dan als beoogd effect om dat probleem op te lossen, zodat alles weer naar behoren functioneert.

In een dynamisch model gaat de reden over de oorsprong, de impuls van de beweging vanaf een bepaald punt, de verandering en de landing op een andere plek.
Het gaat dus over het beginpunt, het eindpunt en de beweging om van het ene punt naar het andere te komen. (Daar is de driehoek weer, met 3 punten die met elkaar in  relatie staan en waarvan de relatieve positie de kenmerken van de totale ervaring bepalen).

In het dynamische model wordt redeneren, (doelgericht nadenken, gebruik makend van logica) dan ook simultaan opgevat als  de 'reden eren'.
Het sluit elkaar niet uit, het overlapt elkaar juist, versterkt elkaar.
' Reden  eren' ; eer bewijzen, elegant recht doen aan de oorspronkelijke beide zijden van de transactie 'de oorsprong': het startpunt van een situatie en het beoogde resultaat.
De oorspronkelijke bedoeling ( het beginpunt dus) en het oorspronkelijke ( originele/bijzondere sprong makend die recht doend aan de basis ( = oorspronkelijke) vergelijking sin x = 1)  op een levendige / dynamische manier en de oorspronkelijke bedoeling ( het doel, het eindpunt dus).

Deze redenatie over redeneren, is daarmee een uitnodiging voor een feestje om de reden(en) voor het leven te eren en Z11 ook veel gedachtensprongen/oorsprongen te maken, waarbij je zult ontdekken dat je steeds gemakkelijker van de 'grond' komt als je bewust steeds iets minder gewicht aan de rol van de grijze massa geeft. Steeds elegantere oorsprongen maakt, minder struikelt bij de landing of je redenering niet van de grond krijgt.
Dat je ook steeds meer oog krijgt voor de dingen die je eerst niet waarnam..
De spatie, tussen reden en eren, bijvoorbeeld.
Of een verband tussen hoe je je gereedschap ' redeneren' begrijpt (vast, of wat losser) en de reden van (je) leven (haar aard en kwaliteiten)

De cirkelredenering is weer rond.

Je begrijpt nu ook waarom ik niet goed begrijp hoe zoveel moderne' spirituele' teksten zo roerend het met elkaar eens lijken te zijn dat om het leven te eren, de diepste bedoeling ervan te kunnen ervaren en recht te doen,  je vooral het gereedschap ' redenenen'  je verstand op een gezonde manier gebruiken, moet afschaffen.
Afschaffen lijkt mij niet zo'n goed idee. Bijstellen, herijken, ruimer zien en gebruiken waar het oorspronkelijk voor bedoeld lijkt te zijn, lijkt mij net een snufje nuttiger.

(-:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten