donderdag 24 maart 2016

meta-vergelijking.... kenmerken niet-rechte hoeken



Hele korte samenvatting van het voorgaande:
De driehoek die weergeeft hoe ' dat wat je zegt, dat wat je doet en dat wat je meent' zich tot elkaar verhouden, bepaalt de vorm die de jouw Energetische Transactie in dit gegeven moment heeft.

Is het een EST, dan is het een Energetisch Zuivere Transactie die goed past bij jouw unieke uitdrukking van het leven sin x = 1.
Dan is een van de drie hoeken 'recht'.De uitkomst is wiskundig 'goed' en ook taalkundig beschrijft men het vaak als 'het komt mij goed uit' of ' ik voel me goed'.

Is geen van de drie hoeken recht, dan is het een Energetisch Onzuivere Transactie. Minder (emotioneel) stabiel dan een EST en doet niet volkomen recht aan sin x = 1. Hoe voel je je daarbij? " Niet helemaal goed" ( emotioneel licht turbulent) of zelfs " helemaal niet goed!" (lastige emoties nemen de overhand).

Iedere hoek kan in potentie de rechte hoek zijn in een EST; de hoek van wat je zegt, van wat je doet of wat je meent.

-----
Dit stukje gaat over het beschrijven van niet-rechte hoeken.

In de wiskunde wordt gesproken over scherpe hoeken en stompe hoeken.

In onze taal gebruiken we dezelfde uitdrukkingen als we kenmerken beschrijven van:

  • dat wat iemand zegt en
  • dat wat iemand doet
Iemand kan scherp( -zinniguit de hoek komen, of stompzinnig uit de hoek komen.

Deze beschrijvingen worden al snel opgevat in de zin van een waarde-oordeel die een opinie van goed of fout in zich meedragen. En zo kunnen ze natuurlijk ook wel gebruikt worden.
In het kader van dit stukje wil ik benadrukken dat het ook heel goed eerlijke zinvolle observaties kunnen zijn die een kenmerk beschrijven dat die hoek in deze energetische situatie nu heeft
Het wordt pas een 'goed' of ' fout' als je de hele vergelijking kent en ziet wat de oplossing van die formule is. Waarbij iedere uitkomst die anders is dan een uitdrukking van sin x = 1, (op zichzelf gezien!) niet het hoogste recht doet aan de basisformule van het leven.
(Wat nog altijd niet intrinsiek 'fout' hoeft te betekenen (!), want als het in de gegeven situatie actief deel uitmaakt van een stelsel, kan deze vorm aannemen een (tijdelijke) goede bijdrage leveren aan het geheel.)
Een hoek kan dus ' recht' zijn, 'scherp' zijn of  'stomp'.
Recht is niet intrinsiek beter dan stomp of scherp. Immers, niet alle hoeken in een driehoek kunnen recht zijn. Dat kan alleen in een vierkant. Er is in een driehoek altijd minstens een hoek scherp.






























Nou vind ik het dan wel weer geinig dat we er in de taal er het woordje zinnig aan hebben geplakt.
Zinnig...... of sinnig..... sin-ig ( relatie hebbend op de functie( sin x = 1) van het leven?)
Enfin, dat terzijde, want bekijken of iets 'zinnig' is of niet, nodigt in een stelsel al heel snel uit tot heel verschillende opinies en in dit geval is mijn doel om heel dicht bij observeren en kijken naar kenmerken te blijven, zodat je meer zicht op de vorm van de transactie in energie kunt krijgen.

Het eenvoudigste is om hier niet op het papiertje van een ander te kijken, maar bij je Z11 te blijven, bij je eigen ' wat zeg ik', ' wat doe ik' en wat ' meen ik' in en over deze situatie?

Z11-feedback, vaak in de vorm van onuitgesproken gedachten als je reflecteert op de situatie en de emoties die je ervaart ( energie- in- beweging) worden in moderne spirituele literatuur vaak afgedaan als niet-constructief als ze 'negatief' zijn omdat ze illustreren dat je dan impliciet of zelfs expliciet tegen jezelf zegt dat je 'niet goed genoeg bent'. Daar moet je dan weer eigenlijk onmiddellijk mee ophouden als je echt iets van je leven wilt maken.

Tja, dat zou voor mij gelijk staan aan een wiskundige die zegt dat je je geo-driehoek onmiddellijk uit het raam moet gooien om echt iets te maken van het rekenen aan driehoeken.
Kort intermezzo: terwijl ik geodriehoek typ, geeft mijn spellingscontrole de suggestie 'egodriehoek' en ik schiet enorm in de lach! Want tja, als er iets in de wereld van de spirituele en zelfontwikkelingsliteratuur een slechte naam heeft met het advies het uit het raam te knikkeren, dan is het wel het ego!
Tegelijk met de rekenmachine van ons systeem (onze mega processor van het verstand) . Je moet altijd 'uit het hoofd' (rekenen), is de algemeen gangbare opinie.
Maar ja, ieder van ons is uitgerust met een ego (-driehoek :-) ) dat zo'n bijzonder nuttig hulpmiddel is om de maat te nemen in de wereld van de energie en met een super geavanceerde rekenmachine! ( Mits in goede staat ( nog steeds transparant, recht en leesbaar) en terzakekundig gebruikt, uiteraard!.)
Dat het wel helpt als je uit je hoofd ruwweg een inschatting kunt maken van wat je aan het doen bent, zodat je niet als een aapje je rekenmachine gebruikt en zonder enig benul van het hoe en waarom maar gewoon de uitkomsten daarvan overneemt, zonder enige vorm van zinnige controle, overzicht over de aard van de taak, daar kan ik het dan wel mee eens zijn.
Enfin, als je je eigen constructie aanvoelt en bekijkt en tot de (zich herhalende) uitspraak "niet goed genoeg" komt, dan kon dat nog wel eens een heel ware observatie zijn dat je driehoek niet van de hoogste kwaliteit is, in deze situatie naar je eigen maatstaven.
Natuurlijk kan het aan de meting liggen. Maar als je opnieuw invoelt en steeds tot de conclusie komt ' niet goed genoeg', dan kun je drie dingen doen:

  1. iets anders ( je haalt je aandacht van deze driehoek af en gaat een andere driehoek maken)
  2. iets anders ( je gaat je driehoek onderzoeken en verbeteringen in aanbrengen)
  3. hetzelfde ( je blijft hangen bij deze taak, deze observatie en je doet niets anders dan concluderen 'niet goed genoeg')
Vrije keus, maar van optie 3 wordt je al heel vlug 'niet blij', van optie 1 bestaat de kans dat je ' niet blij' wordt als een soortgelijke situatie zich weer aandient en je mogelijk weer op hetzelfde punt vastloopt. Optie 2, heeft grote voordelen en kun je ook later, op een rustiger moment toepassen en deze driehoek nog eens ter hand nemen. ' Huiswerk', rustig te maken op je eigen kamer, in je eigen tempo, ter voorbereiding op de volgende dag......

Je taalkundige uitlatingen ( gedachten) eens bekijken over de hoeken ' wat je zegt' en ' wat je doet' in relatie tot het zich doorgaans als een constante gedragende ' wat je meent' geven daarbij belangrijke aanwijzingen.

"Wat zei ik daar een gemeen scherpe dingen ( te scherpe hoek in de ' wat ik zeg' hoek) , veel scherper dan ik normaal ben ( in verhouding tot wat ik toelaatbaar gedrag acht). Wat een lomp/ stom(p) gedrag van mij (te stompe hoek in de ' wat ik doe' hoek")
Huiswerk: wat had je, achteraf gezien kunnen/willen zeggen en doen dat wel volledig recht doet aan/ past binnen alle toegelaten waarden van je geloofsysteem? 

Wellicht zie je dan ook waarom je toch getriggered werd mindere waarden af te geven dan passend bij jouw unieke sin x = 1.
Als je dan weet dat als er zich weer een situatie voordoet met soortgelijke kenmerken in de opbouw van de energetische driehoek, dan heb je nu een alternatief ' bewust' op zak, die je kunt uitproberen.

Houd wel in de gaten, het is een dynamisch veld waar je je in beweegt.
Variabelen die zich buiten jouw gezichtsveld en controle bevinden spelen mogelijk ook een rol en maken een ogenschijnlijk vergelijkbare situatie mogelijk toch net even anders.

Maar hoe meer je je vaardigheden opbouwt in het zien van alternatieve acties in wat je zegt en doet in een situatie ( regelmatig je huiswerk maken), hoe gemakkelijker en sneller het je in meer en meer situaties af zal gaan.

Wordt vervolgd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten