zondag 20 maart 2016

meta-vergelijking.... basisvergelijking


In de vorige blog post vermelde ik de Universele in-stelling die van toepassing is op alle relaties op deze planeet: sin x = 1.

Ik kwam op het spoor hiervan via dezelfde Wikipedia pagina over vergelijkingen onder het kopje: het oplossen van vergelijkingen:
Een vergelijking heeft een oplossing, als er een (toegelaten) waarde van de onbekende is waarvoor de vergelijking bij invulling in een gelijkheid overgaat. Zo heeft de vergelijking x - 2 = 4 als oplossing x = 6.
Niet alle vergelijkingen hebben echter een oplossing. De vergelijking  
bijvoorbeeld heeft geen oplossing, omdat geen enkele waarde van x de vergelijking tot een gelijkheid maakt. Daarentegen heeft de vergelijking 
twee oplossingen, namelijk x=2 en x=-2,
en de vergelijking 
 
heeft zelfs oneindig veel oplossingen.

Deze formule klikt onmiddellijk op esoterische inzichten over de opzet van het Universum en de rol van relaties daarbinnen.

Ik zal de verbanden die ik zie in opsommingstekens weergeven, om het in het kader van dit stukje beknopt te houden.

  • voor de big bang, voor de 'uitvinding van het leven' was er 1 bewustzijn, die zichzelf weliswaar kende als volmaakt en heel, maar alleen conceptueel, omdat er niets was waarin het zich kon uitdrukken, zich mee kon vergelijken, kon inleven als iets-ten-opzichte-van-iets-anders. Alles wat er was was 'the One', de Een.
  • De wens zichzelf als een multi-gefaceteerd wezen te kunnen ervaren (in de praktijk) lag aan de basis voor de creatie van de dimensie van het relatieve werd, met een glimlach (het = teken), geschapen.
  • In bijbels mythologie wordt dit de zondeval genoemd, het begin van het leven buiten de onveranderlijke eenheid. In de meest gebruikte moderne taal in het internationale verkeer in de Westerse wereld (het Engels) is zonde a......... sin.
  • De internationaal afgesproken afkorting die aan de wiskundige basis ligt van de wiskundige beschrijving van alle levende dynamische processen is ....... sin, van sinus. Een sinusfunctie geeft altijd een grafiek te zien van een golfbeweging. is er leven? Dan is er (tenminste 1) een functie die te beschrijven valt met sin.
  • In absolute zin is er nog altijd niets anders dan 1. 
  • De ' uitkomst' van het leven is bekend en is altijd dezelfde, namelijk.... 1
  • Als het leven wegvloeit en je de wereld van het relatieve loslaat, zeggen esoterische bronnen dat je bewustzijn weer volledig samensmelt met die 1.
  • ieder levend wezen is uniek, heeft zijn eigen trillingsfrequentie ( uit te drukken in een sinusfunctie waarbij de x in 'sin x' vanalles kan zijn; van uiterst simpel tot bijzonder complex met vele variabelen die op elkaar inwerken)
  • wij zijn allen een (1)   .... zowel als facet (onderdeel) als geheel.
Uitvinden hoeveel je waard bent, in termen van 'meer' of 'minder' in vergelijking met een ander, is daarmee een betrekkelijk nutteloze bezigheid.
Uitvinden of je nu wel of niet rekening wilt houden met een aspect van jezelf, een variabele in je levensproces, een parameter van je functie, ook.

Wel is het een tijdverdrijf waar velen van ons Westerse mensen ons hoofd over proberen te breken om het (leven) dan daarmee toch recht te breien. Waarom? Voornamelijk omdat we in ons collectieve geloof hebben afgesproken dat er andere uitkomsten mogelijk (of zelfs wenselijk) zijn dan 1.
Dat is afspreken (of wensen) en dan geloven dat een object op aarde niet onderhevig is aan de zwaartekracht. 

Waarom doen we dat?
Omdat we bang zijn geworden voor dat-wat-onbekend-is en zeker als dat dynamische variabelen zijn. Die poetsen we het liefst weg, of dwingen we waarden te zijn of te leveren die niet passen bij de functie die zijn in de eenheid hebben, dus..... zonder gedegen rekening met hun intrinsieke waarde te houden.

Dat doen we in onszelf, bij innerlijke waardenconflicten.
Dat doen we in relaties met anderen als we proberen vorm te geven aan ontwikkelingen.

Zouden we de lol ervan inzien dat we allemaal een variant zijn van sin x die, om goed te kloppen altijd op 1 uit moet komen, dan kunnen de Universele Spelen in Hamoney beginnen.
Dan kunnen relaties gaan over het samenspel dat verschillende varianten van sin x met elkaar kunnen aangaan, zonder ooit de eenheidscirkel te hoeven verlaten.

Een aanwijzing hoe dat gaat, alweer in de Wikipedia, in de sectie 'vergelijkingen'.

Wordt vervolgd.....


Geen opmerkingen:

Een reactie posten