woensdag 23 maart 2016

meta-vergelijking.... universele toegelaten waarden
Als direct vervolg op het vorige stukje zoom ik verder in op die kant van de toegelaten waarden; de 'dat wat je meent/gelooft' kant van iedere driehoek die je maakt.

Ik schreef eerder al, die kant gaat zich gedragen als een constante.
Uitspraken die verbonden zijn met die hoek bevatten doorgaans een hoop stelligheid over hoe iets ' is'.
" Dat is zo en niet anders", wijst op een constante.
Als je vraagt ' waarom dan?' is het antwoord ' omdat ik het zeg' of ' omdat dat gewoon zo is' een aardige aanwijzing dat het als een constante wordt beschouwd waar je verder niet over nadenkt of bij stil staat.
Het wordt vaak toegepast, zonder een verankerd helder weten 'waarom'.*

In de dagelijkse dag betekent dat ook, dat je meeste manoeuvreerruimte zit bij wat je zegt en wat je doet. 
De kans dat jij je complete geloofsysteem van de ene op de andere seconde een drastische koerswijziging kunt geven is ..... verwaarloosbaar klein.
(Hoewel een bijna-dood-ervaring of een andere existentiële crisis daar wel van de ene op de andere seconde flink opschudding kan veroorzaken!)

Maar dan ontstaat er een kip-ei verhaal, want wat je zegt en wat je doet zijn beiden verbonden aan dat derde punt: je geloofssysteem. Je zegt niet zomaar wat, je doet niet zomaar wat.....het heeft altijd een relatie met je geloofssysteem. Het is immers een driehoek.

Ook al gedraagt je geloofssysteem zich wel als een mammoettanker die niet zomaar koers kan wijzigen.... en lijkt het een constante...... dat is het niet. ... het kan bewegen en andere dingen gaan ' bevatten'.
Het is een verzameling van (meerdere) waarden die gelabeld zijn als 'toegelaten waarden' voor wat je zegt en wat je doet', waaruit je voor de invulling van je eigen unieke formule binnen bepaalde contexten veilig kunt kiezen om je voortbestaan (in het stelsel) te bevorderen.
Er zijn binnen die verzameling van toegelaten waarden zeker 'default' waarden die zoveel gebruikt zijn en worden dat ze bijna automatisch naar voren komen.
Maar als je het jezelf gunt om geen automaat te zijn, maar een zich ontwikkelend mens die met alle hoeken van de driehoek kan spelen, rekenen, ook binnen de duurzame opbouw van een stelsel, dan helpt het om je bewust te zijn van andere mogelijkheden waar je, binnen de verzameling van de toegelaten waarden uit kunt putten en veilig (!) mee kunt experimenteren, want... de informatie uit je geloofsysteem ondersteunt je keuze.

Met het netwerk in je Z11, je kennis(en)- en bijzondere (v)aardigheden (vrienden in jezelf?) kun je dan op veel meer en steeds beter (bij je natuurlijke sin x= 1 formule) passende oplossingen komen op een energetisch zuivere manier. Een manier die ook in harmonie is met de anderen in het stelsel, die daarmee dan uitgenodigd zijn om ook steeds uitdrukking te geven aan hun natuurlijke, spanningsvrije invulling van hun eigen sin x = 1 levensfuncties.

In het vorm geven aan die ontwikkeling, die best turbulent kan zijn, bij tijd en wijle als je de hoek van je geloofsysteem ' oprekt' en weet dat je nu zaken voor mogelijk houdt die mensen in de stelsels war je deel van uitmaakten niet als goede levensvatbare mogelijkheid zagen (en mogelijk nog steeds niet zien).

Maar pure logica maakt wel inzichtelijk waarom de 'verlichte zielen' die dit hele ingewikkelde ontwikkelingspad door de ' jungle' van het leven kiezen zeggen dat het hun leven zoveel eenvoudiger maakt.

Op het moment dat je erin slaagt om jouw geloofsysteem te laten overlappen met dat van de Universele Toegestane Waarden ( die set van natuurlijke parameters die levensbevestigend zijn), dan zit de loodrechte hoek altijd stevig op dezelfde plek. Dan zijn al je woorden en al je acties automatisch verbonden, in een EST ( die dus spanningsvrij ( kalm, helder en beheerst)  recht doet aan sin x = 1).

Ben je dan weer een ander type automaat, die altijd hetzelfde zegt en doet, maar dan puttend uit een andere bron?
Die van de Universele Waarheid zeker, ha, ha...... wie denk jij dat jij De Wijsheid in pacht hebt?**

Het is zeker waar dat er een verrassende constante in je gedrag te zien is.
Schade berokkenen aan een uitdrukking van een sin x = 1 ( je eigen of dat van een ander) om zelf een bepaalde waarde ergens in je formule vast te kunnen houden, ervaar je niet als levensbevorderend.
De inhoud van je geloofssysteem is dan constant aan updates onderheving.
De vorm is zeer voorspelbaar: loodrecht.
Het is die die vorm waarbij de linkerarm en de rechterarm voortvloeiende uit je systeem van de toegestane waarden, altijd haaks op elkaar staan en je met die situatie compleet vrede hebt.

De kans op een Energetisch Onzuivere Transacties met onvoorspelbare effecten, neemt drastisch af.
De spanning in je leven draait nu om de vraag:" Welke mooie boeiende, fascinerende inhoud zal het leven vandaag hebben?"
De spanning van 'wanneer breekt mijn structureel niet-integere constructie in stukken' ( angst voor verlies van iets existentieel waardevols) verdwijnt naar de achtergrond en als het naar voren komt, herken je haar functie. 

*
Vraag iemand die zijn geloofsysteem heeft afgestemd op de Universele Toegelaten Waarden die beweert dat iets zo is ( meestal gevolgd door ' in deze context' en meestal kalm en spanningsvrij) 'Waarom dan?' en je krijgt naar alle waarschijnlijkheid een superhelder antwoord over de onderliggende waarden en grotere verbanden.

**
 Wie ben ik dat ik De Wijsheid in pacht heb?
Net als jij, een van de vele uitdrukkingen van sin x = 1 die in dit Universele Paradijs een perceeltje energie mag inrichten naar beste eer en geweten.
Voor zover ik kan zien is De (dynamische bron van )Wijsheid ten allen tijde toegankelijk voor iedereen.
Voor alchemisten de bron waar altijd lood voorhanden is om goud uit te kunnen destilleren, met onze eigen unieke formule.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten